Olomoucký Informátor 06/2019

Publikováno 01.06.2019 09:16 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 6/2019


Vydává:  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.                                                      
Oblastní odbočka Olomouc
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

 Je neprodejný.


Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz
po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz
čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz
po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Nádvorníková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: nadvornikova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu
Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)
pondělí 9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání
úterý     9  - 14 terénní služba
čtvrtek  9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Aktivizační setkání a poradenství:
Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:30 do 11:30 v budově radnice (dříve škola pro slabozraké), nám. Přemysla Otakara 777/2.
Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.
Uničov - každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den:
pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský
Místopředsedkyně: Marie Sobotová
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová,
Bc. Klára Nádvorníková

*********************************************************************************************

NABÍDKA AKCÍ


Klub Pamatováček - každou středu 10:00-12:00 hod.

Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.

Bowling – každé druhé pondělí 14:00-15:00 hod.
v Bowland bowling centru v Šantovce


Červen

3. 6. pondělí 9:30 - 11:30
Aktivizační setkání a poradenství - v Litovli - viz výše.

3. 6. pondělí 14:00 - 15:00
BOWLING – společně si zahrajeme rádi!
Přihlášení je nutné do 30. 5., cena 50 Kč/os.

4. 6. úterý 8:30 - 10:30
Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku - viz výše.


5. 6. středa 9:00 - 11:00
Aktivizační setkání a poradenství - v Uničově – viz výše

5. 6. středa 18:00 - 20:00
„Nevidomí zpívají, hrají a tančí“ - slavnostní koncert v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě v Regionálním centru Olomouc, (výšková budova
u Hlavního nádraží) - viz pozvánka v minulém Informátoru.

6. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00
Pevnůstka Křelov - komentovaná prohlídka Fortu XVII. Křelov, muzeum se stálou expozicí o historii fortové pevnosti.
Cena 30 Kč.
Na tuto akci je třeba se přihlásit do 3. 6. Držitelé průkazu ZTP/P musí mít svého průvodce! Na vyžádání se jej pokusíme zajistit.
Sraz účastníků: 13:40 na zastávce autobusů Tržnice ve směru na Náměstí Hrdinů.

12. 6. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - trénování paměti se vyplatí!

13. 6. čtvrtek 13:00
Plavba po Bečvě na lodi Kordulka s výkladem o historii Přerova.
Na tuto akci je třeba se přihlásit do 10. 6. Držitelé průkazu ZTP/P musí mít svého průvodce! Na vyžádání se jej pokusíme zajistit.
Cena pro členy SONS 50 Kč, pro ostatní 100 Kč.
Sraz účastníků: 13:15 u pejska v hale Hlavního nádraží, odjezd vlaku v 13:31.

17. 6. pondělí 14:00 - 15:00
Bowling nám jde jedna radost!
Přihlášení je nutné do 13. 6., cena 50 Kč/os.

19. 6. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - tréninkem k lepší paměti.

20. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - „Otevřeme vrátka prázdninám!“ - posezení s kytarou a grilováním v restauraci Na Hřišti ve Slavoníně, bližší informace budou dodatečně sděleny.
Sraz účastníků: 13:45 na zastávce Tržnice ve směru na Povel.

22. 6. sobota
Pouť na svatý Hostýn - viz pozvánka v minulém Informátoru

26. 6. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - tréninkem k lepší paměti.

27. 6. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - přijďte strávit příjemné chvíle u stolních her ve společnosti dalších členů SONS.
*********************************************************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

*********************************************************************************************


PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* letní aktivity - vycházky do okolí
* 12. září - výlet do Brna - návštěva vily Tugendhat a vily Löw-Beer
* září - listopad série meditačních a relaxačních dopolední
* klubová setkání se zajímavými hosty a tématikou
* podzim - cvičení se Světlankou Kostrunkovou (cvičení s prvky tai-chi)
 
*********************************************************************************************

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku
na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

 

Děkujeme Vám!


Na setkání s vámi se těší
M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Nádvorníková,
K. Kočí a J. Příborský

 

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce
a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma