Olomoucký Informátor 05/2019

Publikováno 30.04.2019 08:06 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 5/2019


Vydává:
  
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.                                                      
Oblastní odbočka Olomouc
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců. Je neprodejný.


Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz
po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz
čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz
po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Nádvorníková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: nadvornikova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)
pondělí 9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání
úterý     9  - 14 terénní služba
čtvrtek  9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Aktivizační setkání a poradenství:
Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:30 do 11:30 v budově radnice (dříve škola pro slabozraké), nám. Přemysla Otakara 777/2.
Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.
Uničov - každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den:
pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský
Místopředsedkyně: Marie Sobotová
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová, Bc. Klára Nádvorníková

*********************************************************************************************
Slavíme 60. výročí založení naší organizace

Nechce se tomu věřit, ale je tomu opravdu tak - v letošním roce si připomínáme 60 let od založení organizace sdružující nevidomé a slabozraké z Olomouckého regionu. Bylo to v roce 1959 a organizace měla působnost v celém tehdejším Olomouckém kraji a byla jednou ze složek tehdejšího Československého svazu invalidů. Jejím prvním předsedou se stal Oldřich Veselý.
Již v roce následujícím, tedy v roce 1960, došlo ke změně politického uspořádání krajů a část Olomouckého kraje byla začleněna do kraje Severomoravského. Z naší organizace se stala okresní a tato územní působnost pokračuje až do současnosti, i když v SONS jsou i okresní organizace nazývány Oblastními odbočkami.
S vývojem sdružování osob se zdravotním postižením se měnilo i názvosloví, po Sametové revoluci došlo k rozpadu Svazu invalidů a vznikala nová uskupení. Naše olomoucká organizace vstoupila kompletně do Společnosti nevidomých a slabozrakých, po 3 letech pak do České unie nevidomých a slabozrakých. Ty se v roce 1996 spojily a vytvořily celostátní organizaci SONS. Ale pořád to byla ta stejná komunita lidí se zrakovým hendikepem, která chtěla a stále chce řešit své společné potřeby a obhajovat je vůči státním orgánům a legislativě. Jsou mezi námi stále ještě členové, kteří si pamatují počátky naší organizace.
Za celou tu dobu stálo v čele naší olomoucké odbočky jen 6 předsedů, což je jev určitě pozoruhodný.
Na slavnostním oblastním shromáždění si těch šest uplynulých desetiletí společně připomeneme. Věřím, že mezi sebou přivítáme i pamětníky začátků naší organizace.

J. Příborský

*********************************************************************************************

NABÍDKA AKCÍ


Klub Pamatováček - každou středu 10:00-12:00 hod.

Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.

Bowling – každé druhé pondělí 14:00-15:00 hod. v Bowland bowling centru v Šantovce

Květen

2. 5. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Návštěva planetária a Muzea Olomoucké pevnosti.
Projděte hvězdnou bránou planetária a navštivte s námi filmovou projekci „Zázraky vesmíru“. Následně se přesuneme do Muzea Olomoucké pevnosti, kde absolvujeme komentovanou prohlídku unikátní dochované válečné prachárny z poloviny 18. století.
Cena 60 Kč.
KAPACITA JE OMEZENÁ, rozhoduje tedy datum přihlášení.
Bez předchozí domluvy není možné prohlídku absolvovat. Držitel průkazu ZTP/P musí mít svého průvodce! Na vyžádání se jej pokusíme zajistit.
Sraz účastníků: 13:50 na autobusové zastávce Tržnice ve směru do města.

6. 5. pondělí 14:00 - 16:00
BOWLING - skvělá hra pro zkušené i nováčky. Neváhejte a přidejte se!
Kde: Bowland bowling center v Šantovce
Cena: 50 Kč/os. – platíme pouze první hodinu bowlingu, druhá hodina hry je tentokrát pro již hrající hráče zdarma.
KAPACITA JE OMEZENÁ, rozhoduje tedy datum přihlášení. Přihlášení je nutné!
Sraz účastníků - 13:45 před vstupem do Bowland centra, případně 13:30 před Poliklinikou na Tržnici. Místo setkání prosím uveďte při přihlášení na akci.

6. 5. pondělí 9:30 - 11:30
Aktivizační setkání a poradenství - v Litovli - viz výše.

7. 5. úterý 8:30 - 10:30
Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku - se přesouvá o týden na 14.5.

7. 5. úterý
Celodenní výlet do Prostějova s Oblastní odbočkou SONS Prostějov - návštěva botanické zahrady včetně záhonu pro nevidomé, odpoledne Lesopark Hloučela.
Sraz účastníků: 8:50 u pejska v hale Hlavního nádraží Olomouc, odjezd v 9:06. Svou účast nahlaste prosím do 3. 5. do 12 hodin.

8. 5. - 11. 5. Vícedenní výlet do Prahy
Přijímáme náhradníky, bližší informace na vyžádání.

9. 5. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Posezení u kávy v naší klubovně. Přijďte strávit příjemné chvíle u stolních her, kávy a čaje ve společnosti dalších členů SONS, jistě si rádi popovídáte.

14. 5. úterý 8:30 - 10:30
Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku - viz výše.

15. 5. středa 9:00 až 11:00
Aktivizační setkání a poradenství - v Uničově - viz výše

15. 5. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - Nezapomeňte přijít trénovat svou paměť!

16. 5. čtvrtek
Veletrh sociálních služeb v Galerii Moritz – dopoledne od 10 hodin prezentace ve stáncích, odpoledne zážitková akce „S bílou holí pro bílou pastelku“

20. 5. pondělí 14:00 - 15:00
BOWLING – víme, že společně se nám hra daří, přidejte se!
Přihlášení je nutné, cena 50 Kč/os.

21. 5. úterý
Celodenní výlet do Žďáru nad Sázavou s Oblastní odbočkou Přerov. Komentované prohlídky kostela sv. Jana Nepomuckého a zámku. Hlaste se co nejdříve na tel. 585 427 750, 770 101 441, e-mail: olomouc-odbocka@sons.cz.

22. 5. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček je z organizačních důvodů zrušen.

22. 5. středa
Slavnostní oblastní shromáždění - viz pozvánka.

23. 5. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - „Křeslo pro hosta“ s novinářem, fotografem, autorem dramatických a písňových textů, spisovatelem, redaktorem Českého rozhlasu a dokumentaristou Miroslavem Kobzou. A toto zdaleka nejsou všechny oblasti, ve kterých působí. Přijďte si poslechnout jeho vyprávění, budete mile překvapeni!

29. 5. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček je z organizačních důvodů zrušen.

29. 5. středa
Zájezd na Dolní Moravu - viz samostatná pozvánka.

30. 5. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - beseda se Zuzkou Valihrachovou na téma „Jarní ochrana organismu“. Naše členka paní Zuzka Vám poradí, jak po zimě probudit svůj organismus, abyste si lépe vychutnali jarní sluníčko.

*********************************************************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

*********************************************************************************************
PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* letní aktivity - vycházky do okolí
* 12. září - výlet do Brna - návštěva vily Tugendhat a vily Löw-Beer
* září - listopad série meditačních a relaxačních dopolední
* klubová setkání se zajímavými hosty a tématikou
* podzim - cvičení se Světlankou Kostrunkovou (cvičení s prvky tai-chi)
 
*********************************************************************************************

PORADENSKÉ OKÉNKO

Zvýšení příspěvku na péči

Od 1. dubna 2019 se zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni pro osoby starší 18 let a nevyužívající pobytové sociální služby na částku 19 200 Kč.
Od 1. července 2019 se zvyšuje příspěvek na péči ve III. stupni u osob do 18 let na částku 13 900 Kč, u osob nad 18 let se částka zvýší na 12 800 Kč.

Budeme si doplácet na bílé hole?

Od loňského roku dochází k novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mění kategorizaci a úhrady zdravotnických prostředků. Dotklo by se to i úhrady za bílé hole. Od začátku těchto změn SONS vznesla několik zásadních věcných připomínek, došlo ale jen k částečné akceptaci. Proto SONS v prosinci oslovila ministra zdravotnictví a bude se dále jednat. SONS ve spolupráci s Vládním výborem dále jedná o stoprocentní úhradě bílých a červenobílých holí.
O výsledcích jednání budeme informovat.
Ludmila Soltysiaková
*********************************************************************************************

Být šťastný neznamená, že je všechno perfektní. Znamená to, že ses rozhodl užívat života i přes všechny jeho nedokonalosti.

Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to žít.

Nikdy nelituj, že jsi v životě někoho poznal. Dobří lidé ti dají radost. Špatní ti dají zkušenosti. Ti nejhorší ti dají lekci a ti nejlepší krásné vzpomínky.

*********************************************************************************************
ZVEME VÁS

P O Z V Á N K A
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., Oblastní odbočka Olomouc
Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
při příležitosti 60. výročí založení organizace zrakově postižených v Olomouci
ve středu 22. května 2019 od 11 hodin v restauraci FONTÁNA ve Smetanových sadech

                                                         °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PROGRAM:
11:00 - 11:30  Prezence, neformální setkání účastníků;
11:30 - 12:00  Přivítání přítomných a hostů;
                       Ohlédnutí za historií naší organizace a vystoupení hostů;
12:00 - 13:00 Oběd;
13:00 - 14:30 Hudební vystoupení Popové školy Dětského domova;
Vystoupení budou proložena krátkými vzpomínkami členů, kteří pamatují doby prvních desítek let naší organizace.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DŮLEŽITÉ:

Žádáme hosty a naše členy, aby nám svou účast sdělili e-mailem nebo telefonicky na níže připojené kontakty do 15. 5. 2019.
Kapacita restaurace je omezena, bez předchozího přihlášení nebude zajištěn oběd.

Doprava od hlavního vlakového nádraží: tramvají č. 1, 4 a 6, výstupní stanice Výstaviště Flora, odtud bude zajištěn doprovod.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Na setkání s Vámi se těší
předseda Jan Příborský a členové oblastní rady

kontakty: email: olomouc-odbocka@sons.cz  tel: 585 427 750, 778 702 401

______________________________

Pozvánka na autobusový zájezd aneb vystoupejte s námi do oblak

Oblastní odbočka SONS Olomouc srdečně zve na další autobusový zájezd za krásami naší země. Naším cílem se tentokrát stane vyhledávané středisko Dolní Morava, kde se nachází unikátní rozhledna s názvem „Stezka v oblacích“.
Ke stezce i zpět se přepravíme lanovkou. Mimo jiné je zde možnost navštívit také nedalekou bobovou dráhu či si udělat příjemnou procházku v horském prostředí. Žízeň a hlad pak můžeme zahnat v některé z restaurací. Více informací o areálu naleznete na https://www.dolnimorava.cz/

KDY: středa 29. 5. 2019
CENA: 200 Kč/os. pro členy, pro ostatní 250 Kč

Sraz účastníků v 7:45 na stanovišti M u hlavního nádraží směr Fibichova. Plánovaný návrat do Olomouce cca 17:00.
Během cesty se k nám připojí členové oblastní odbočky SONS Šumperk.
Držitelé průkazu ZTP/P musí mít svého průvodce. Na včasné vyžádání se ho pokusíme zajistit.
Cena zahrnuje příspěvek na dopravu, lanovku a vstupné na stezku.

Zájemci se prosím hlaste co možná nejdříve u pracovníků odbočky:
tel.: 585 427 750
e-mail: olomouc-odbocka@sons.cz

Těšíme se na Vás!

********************

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Oblastní odbočka Olomouc
I. P. Pavlova 69, www.sons.cz/olomouc

pořádá v rámci jubilejního 25. ročníku festivalu  Dny umění nevidomých na Moravě slavnostní koncert

NEVIDOMÍ ZPÍVAJÍ, HRAJÍ A TANČÍ

Kdy? - Ve středu  5. 6. 2019 - začátek v 18:00.
KDE? Regionální centrum Olomouc, sál Pegasus, Jeremenkova 40B

V rámci koncertu vystoupí:
* Hudební formace KyklopBand se sólisty Danielem Sobotou, Terezou Ilekovou a Ivem Jelenčičem
* Alena Terezie Vítek, Radek Žalud - operní a muzikálové melodie
* Verše nevidomých autorů přednese Vlasta Hartlová, členka Moravského divadla Olomouc
* Balet Globa s nevidomým tanečníkem Alešem Příborským
* Panterky (pohybové kreace).

Vstupné - 100 Kč, pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P  a členy SONS - 50 Kč.
Vstupenky v kanceláři odbočky (585 427 750, 608 321 399) nebo v místě konání.

Naše členy i širokou veřejnost srdečně zvou pořadatelé

********************

Jubilejní desátá pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn
 
Zveme vás na jubilejní desátou pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn.
Pouť se uskuteční v sobotu 22. června 2019 s následujícím programem:
10:15 - poutní mše v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
11:30 až 12:30 - čas na oběd
13:00 - slavnostní požehnání v bazilice
13:30 až 15:30 - volný čas na procházky a pohodu.
 
Dle počasí a zájmu se můžeme domluvit na programu pro menší skupiny.
 
Cena je pro členy 80 Kč, pro ostatní 100 Kč a zahrnuje autobusovou dopravu z Olomouce na Svatý Hostýn a zpět.

Čas odjezdu: 8:00 hod. ze stanoviště M (stanoviště Student Agency u tramvajové zastávky Fibichova), sraz účastníků: 7:45 hod
Odjezd zpět ze Svatého Hostýna je plánován na 16:00 hod.
 
Přihlaste se u pracovníků OO SONS Olomouc na telefonním čísle 585 427 750, 608 321 399, 778 412 710 nejpozději do 14. června 2019.

Těšíme se na společné příjemné zážitky. 
pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc

*********************************************************************************************

NOVINKY Z TYFLOSERVISU A TYFLOPOMŮCEK

Jarní novinky 2019 v Tyflopomůckách Olomouc

Telefon BlindShell Classic tlačítkový, cena 8000 Kč
Telefon pro nevidomé s českým hlasovým průvodcem.
 
Telefon mobilní Kapsys Mini Vision, cena 6990 Kč
Tlačítkový telefon s českým hlasovým výstupem.

Lupa kamerová Humanware Explore 5, cena 12500 Kč
Kvalitní a ergonomicky téměř dokonalá ruční lupa s úhlopříčkou 12,5 cm. Vhodná pro každodenní použití. Unikátní řešení držátka, které lze aretovat ve dvou polohách.

NOVINKA!!!  Záznamník Eltrinex  nyní nově můžeme kromě českého hlasového průvodce nabídnout i v polském jazyce. Cena 5200 Kč

Lupa 3W s LED podsvětlením, cena 200 Kč
Lupa 3x zvětšení, průměr lupy 8 cm ke snadnému čtení a zvětšení drobného textu.

Popisovač  dymopásek v Braillově písmu, cena 450 Kč
Popisovač dymopásek je určen k rychlému popisu v Braillově písmu. Součástí je i bodátko a řezací nůž na ustřižení popisku.

Bodátko k tabulce ergonomické, cena 80 Kč
Bodátko na psaní Braillova písma s příjemným ergonomickým tvarem.

Držák na hrnce, cena 320 Kč
Kuchyňský pomocník při vaření na plynovém sporáku, který zamezuje posunu hrnce při vaření. Použití na hrnce 12-16 cm.

Tác na snadné přenášení, cena 190 Kč
Při rovnoměrném rozložení šálků na tác se při přenášení tekutina nevylije.

Podrobnější informace ke všem našim pomůckám můžete najít na našich stránkách www.tyflopomucky.cz/olomouc
Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonu 585 415 130 nebo 777 360 348.

Upozornění! Vzhledem ke zvýšení cen přepravy balíků jsme nuceni navýšit ceny poštovného s platností od 1. 5. 2019.

Přejeme příjemné jarní dny
Tyflopomůcky Olomouc

*********************************************************************************************

STŘÍPKY Z AKCÍ

Aroma olejíčky a výstražný symbol pro nevidomé

Dne 21. 2. 2019 jsme mezi námi v „Křesle pro hosta“ přivítali paní Irenu Victorii Váchovou, jednatelku společnosti Eoné kosmetika s.r.o. - malé rodinné firmy, zabývající se ruční výrobou celostní přírodní kosmetiky v Krásné Lípě. Využili jsme její nabídku přednášky o umístění výstražného symbolu pro nevidomé na některých výrobcích.
Paradoxem je to, že i když má tento symbol sloužit zrakově postiženým, oni sami o jeho existenci často nemají ponětí. A jak symbol vypadá? Jedná se o hapticky výrazný čtverec, postavený na špičku a je umístěný na lahvičkách, v tomto případě aroma olejíčků.
Paní Váchová s sebou přinesla několik éterických olejů s touto značkou, kterou si naši členové mohli podrobně v klidu prohlédnout, vysvětlila nám, co značka znamená, proč a kde se vyskytuje.
Jistě si říkáte, že ukázka tohoto symbolu nemohla vyplnit celé dvě hodiny našeho setkání a samozřejmě, že tomu tak nebylo. Paní Váchová nám povyprávěla své léty nashromážděné zkušenosti o éterických olejích. Kolovaly mezi námi lahvičky s nimi, mohli jsme si nakapat pár kapek na ubrousek a díky tomu jsme si jejich libé vůně příjemně užívali. Dozvěděli jsme se něco málo o tom, jak vonné éterické olejíčky můžeme používat a k čemu jsou vhodné.
Všichni, kdo se přednášky zúčastnili, si ji rádi poslechli a odcházeli obohaceni o poznatky související s přírodní kosmetikou, díky které je možné pečovat o fyzické tělo i navodit psychickou pohodu.
V závěru nám paní Váchová slíbila, že v zimě mezi nás opět zavítá. Takže, kdo jste propásl tuto výjimečnou besedu, máte se na co těšit!

Klára Kočí

Křeslo pro hosta a Literární okénko

Ve čtvrtek 7. března od 14:00 se v Klubu setkávání propojilo tradiční „Křeslo pro hosta“ s „Literárním okénkem“. Stalo se tak díky tomu, že do naší klubovny zavítal olomoucký literární tvůrce Jiří Wilson Němec.
Narodil se v roce 1954 v Prostějově, jeho původní povolání bylo chemik ve Farmakonu a poté rozhlasový redaktor v Rádiu Pohoda. Už v té době čas od času psal básničky a písňové texty.
V roce 2003 ho k hlubší a rozsáhlejší literární tvorbě přivedla náhlá životní změna, kdy po operaci páteře zůstal upoutaný na vozíku. Po této operaci se jeho životní tempo zklidnilo, začal si srovnávat myšlenky a třídit vzpomínky. Napsal následující knihy, které byly vydány tiskem:
V knize „Vilémky, čili takhle nějak to bylo“ píše o svém dětství v Nových Vilémovicích. Jejím volným pokračováním je kniha „Nakonec Olomouc“ - dříve, než se přestěhoval do Žerotína, kde nyní žije, zakotvil na mnoho let v Olomouci a odtud čerpal motivy do této knížky. Poté vznikly dvě povídkové knihy „Rychlebské povídky 1 a 2“, které se odehrávají na místech, na kterých prožil velkou část svého života, tedy v Nových Vilémovicích v Rychlebských horách.
Celou řadu jeho povídek vysílal také Český rozhlas v podání známých herců, např. Igora Bareše nebo Vlasty Hartlové. Jeho povídky zachycují většinou reálné, i když nečekané zážitky, ale můžeme v nich najít také prvky nadpřirozena.
Za některé své práce obdržel různá ocenění v literárních soutěžích. Přečetl nám dvě již vydané povídky a také jednu doposud nepublikovanou. Poslouchali jsme je se zatajeným dechem a vždy následoval náš vřelý potlesk. Zájemci si mohli odnést autorovy knížky i s věnováním, všichni pak příjemné dojmy z tohoto zajímavého setkání.

Klára Kočí

Na návštěvě v olomouckém Divadle na cucky

21. 3. jsme navštívili malé a mladé alternativní Divadlo na cucky v Olomouci na Dolním náměstí. Přijala nás produkční Alžběta Kvapilová a provedla nás divadlem. Nejprve jsme prošli kavárnou, která jako první přivítá každého návštěvníka. V chodbě za kavárnou je teprve pokladna a prostor sloužící zároveň jako umělecká galerie.
Když sejdeme po schodech do suterénu, je před námi malý divadelní sál. Odehrávají se tu jak divadelní, tak i filmová představení, diskusní fóra, literární večery nebo cestopisné přednášky. Z divadelního sálu jsme prošli do rekvizitárny a odtud po točitých schodech do šatny a zkušebny. Divadélko bylo sice malé, ale jak se říká: co je malé, je i milé. A takové bylo i odpolední setkání v Divadle
na cucky. 

Marta Cvoligová

P.S.: Děkujeme autorce tohoto článku, protože právě ona nám komentovanou prohlídku zprostředkovala. Má totiž k divadlu blízko, je členkou jeho ochotnického souboru. I Vy jste vítání na některém z divadelních představení!

pracovníci OO SONS Olomouc

Vernisáž výstavy obrazů Markéty Evjákové v čajovně Kratochvíle

V Olomouci jsme zahájili jubilejní 25. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě vernisáží výstavy obrazů již známé slabozraké grafičky Markéty Evjákové. Konala se ve středu 3. dubna 2019 v čajovně „Kratochvíle“ v Sokolské ulici v Olomouci.
V úvodní části vernisáže vystoupil náměstek primátora Statutárního města Olomouce pro kulturu Mgr. Pavel Hekela. Pohovořil o jeho dlouholeté spolupráci s organizacemi pro zrakově postižené v době, kdy byl ředitelem Českého rozhlasu Olomouc a později Moravského divadla Olomouc. Natáčel osobně se svými  rozhlasovými kolegyněmi po řadu let zvukovou verzi informačního zpravodaje Majáček, moderoval koncerty pořádané TyfloCentrem, chodil na naše oblastní shromáždění, nedávno usedl do „Křesla pro hosta“ v naší klubovně... Nyní měl příležitost zahajovat výstavu výtvarných děl mladé grafičky, jejíž obrazy, které si ještě před vernisáží prohlédl, září výraznou barevností a často originálními nápady.
Pan náměstek nám také sdělil, že si na internetu našel informaci o tom, že tato výstava je již autorčina v pořadí čtyřicátá. A protože právě v den vernisáže slavila autorka těchto obrazů své narozeniny, společně jsme slečně Markétě poblahopřáli a předali kytici jarních květů.
V kulturní části vystoupili studenti Konzervatoře Evangelické akademie. Svou bravurní hrou na kytary přispěli k příjemné atmosféře vernisáže.
O slovo jsme požádali také autorku. Popovídala nám o tom, jak obrazy tvoří, tedy pomocí počítačové myši, ale svěřila se nám i se svými zrakovými problémy, se kterými se musela složitě vyrovnávat. Do jisté míry jí pomohlo právě její zapojení do Dnů umění nevidomých na Moravě. Nejen, že se festivalu zúčastňuje svými výstavami, ale také vytváří grafiku pro propagační materiály Dnů umění nevidomých všech pořadatelských organizací SONS.

J. Příborský

Bubnování v Českém rozhlase

Ve dnech 1. až 4. dubna 2019 se v Olomouci konal další, již 35. ročník Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby „Prix Bohemia Rádio“. Jednoho z bohaté nabídky programů se ve čtvrtek 4. dubna zúčastnila skupina členů oblastní odbočky SONS - konkrétně bubnování s rozhlasem.
Ve velkém studiu v budově Českého rozhlasu na Horním náměstí v Olomouci usedli účastníci ke dvěma bubnům - tzv. šamanskému a africkému. V průběhu akce jsme se od muzikoterapeuta Lubomíra Holzera, který program řídil, dozvěděli, že bubny podobného tvaru, ovšem keramické (ty naše byly dřevěné) používali i naši předkové před více než tisíci lety, jak se prokázalo díky vykopávkám v Hlinsku poblíž Lipníku nad Bečvou.
V úvodu nám pan muzikoterapeut pověděl o tom, jaký má význam bubnování jako součást muzikoterapie na psychiku člověka i v současné moderní době. A pak jsme se pustili do bubnování. Náš „guru“ a jeho čtyři pomocníci udávali rytmus, ke kterému jsme se přidávali my, „nováčci“. Pěkně jsme paličkami do šamanských bubnů „řezali“, takže jsme byli vyzváni, abychom bubnovali jemněji. Později se k bubnování přidal i zpěv s jednoduchými texty, do kterého jsme se zapojili my všichni.
Před výměnou bubnů nám pan muzikoterapeut, doprovázen jedním z jeho pomocníků, jinak známým alternativním hudebníkem a bubeníkem Pavlem Fajtem, zahrál na valašskou fujaru. 
Pak přišly na řadu africké bubny. Na ty se hraje oběma rukama bez paličky. Rytmus nám již docela šel a zpěv taktéž, za což jsme sklidili i pochvalu.
Za odměnu nám Dr. Holzer a jeho pomocníci zahráli a zazpívali dvě valašské lidové velmi temperamentní písně. Zajímavé bylo nástrojové složení - cistra - drnkací nástroj, ovládaný panem Holzerem, dvoje housle - na ty hrály dvě mladé dámy a na buben hrál již zmíněný Pavel Fajt.
V závěru programu se mohl každý účastník vyjádřit, co mu bubnování přineslo. Všichni se shodli na tom, že se skvěle uvolnili, že jim bylo prima a někteří se dotazovali, kde si mohou nějaký bubínek zakoupit nebo kde si mohou poslechnout vystoupení hudebního seskupení, které jsme v průběhu programu slyšeli.
Musím se přiznat, že jsem se takového bubnování aktivně zúčastnil poprvé a že jsem byl docela nadšen. Třeba se zase někdy taková příležitost naskytne.
A také bych chtěl poděkovat kolegyni Klárce Kočí, která pro naši dvanáctičlennou skupinu zařídila tzv. akreditaci, jež byla předpokladem pro účast na jednotlivých programech festivalu Prix Bohemia Rádio.

J. Příborský

Vynášení Morany

Nesu, nesu smrtku
k zelenýmu čtvrtku.
Až tu smrtku odnesu
nové léto přinesu.

Smrťáka nesem
s velikým nosem,
do vody ho dáme
pak si zazpíváme.

Smrtko, smrtko bílá,
kdes tak dlouho byla?
U studánky, u hlubáňky
ruce nohy myla.

Čims je utírala?
Červeným šátečkem koláčkem.
Koláče ti sníme,
tebe utopíme.

Tato říkanka vystihla atmosféru letošní vycházky členů SONS a turistického oddílu Surikaty, tedy milovníků procházek jarní prosluněnou přírodou. Akce se konala v neděli 7. 4. Tentokráte se naše trasa ubírala z Chomoutova CHKO Litovelské Pomoraví k Lovecké chatě nedaleko Horky nad Moravou. Zde jsme zapálili za zpěvu lidových písní a přednesu říkadel námi přinesenou paní Moranu a  poslali tak zimu definitivně pryč. Spolu s hořící Moranou jsme vhazovali do Moravy rozkvetlé větvičky zlatého deště.
Po tom, co jsme se zpěvem rozloučili se vzdalující se paní Zimou, nás cestou zpět zvábila výborná kuchyně spolu s příjemným prostředím Lovecké chaty. Po tomto prima zastavení jsme se procházkou odebrali pohodovým tempem po lesní cyklostezce do Horky nad Moravou na autobusovou zastávku MHD.
Vítej, jaro!

Irena  Janošíková

*********************************************************************************************

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vážení přátelé,
rádi pokračujeme v tradici a opět chceme touto cestou srdečně poblahopřát našim jubilantům, kteří oslaví své narozeniny s příchodem letních měsíců.
V květnu přejeme paní Marii Dvořákové, naší milé kolegyni Lidušce Soltysiakové a pánům Jaroslavu Horákovi, Ing. Josefu Jarošovi, Lubomíru Lachnitovi a Danielu Sobotovi.
V červnu budou slavit Bc. Eva Bahounková, Jana Čadová, Marie Kejíková, Jarmila Motálková, Anna Porčová, Ing. Zdenka Vrbová a pánové Jan Duda, MUDr. Jiří Emler a Zdeněk Telařík.
Přejeme všem našim milým jubilantkám a jubilantům hodně zdraví, spokojenosti, dobré lidi kolem sebe, hodně pohodových chvil v kruhu rodiny a přátel a taktéž příjemné chvíle strávené na setkáních pořádaných naší olomouckou odbočkou!

Členové oblastní rady a pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc

Opustili nás

V neděli 17. března nás náhle a neočekávaně opustila naše dlouholetá členka paní Anna Theimerová ze Šternberka. Byla velmi aktivní a často navštěvovala naše akce, měla ráda turistiku a výlety.
Současně jsme se také dozvěděli o úmrtí pana Jaroslava Žádníka, také ze Šternberka. Byl naším členem od roku 1998, a přestože v poslední době se vzhledem k zdravotnímu stavu aktivit nezúčastňoval, dění v naší odbočce stále sledoval.
Na oba budeme upřímně a dlouho vzpomínat.

Pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc

*********************************************************************************************
Kontakty na spolupracující organizace:
Tyflopomůcky – 585 415 130, 777 360 348, www.tyflopomucky.cz/olomouc
Tyfloservis – 585 428 111, 773 227 544, www.tyfloservis.cz
TyfloCentrum – 583 034 528, 773 642 932, www.tyflocentrum-ol.cz
Ergones – 583 034 536, 730 870 768, www.ergones.cz

*********************************************************************************************

OBSAH

NABÍDKA AKCÍ
PŘIPRAVUJEME
PORADENSKÉ OKÉNKO
ZVEME VÁS
NOVINKY Z TYFLOSERVISU A TYFLOPOMŮCEK
STŘÍPKY Z AKCÍ
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

Děkujeme Vám!

Na setkání s vámi se těší
M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Nádvorníková,
K. Kočí a J. Příborský

Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma