Olomoucký Informátor 01/2019

Publikováno 18.12.2018 08:28 Odbočka Olomouc


OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 1/2019


Vydává:  
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.                                                      
Oblastní odbočka Olomouc
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 427 750
Email: olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc
Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

 Je neprodejný.


Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz
po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství
Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz
čt 11:00 - 17:00

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz
po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Nádvorníková - sociálně aktivizační služby
Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: nadvornikova@sons.cz
po 9:00 - 17:00, út a st 7:30 - 15:00, čt 7:30 - 16:30

Bc. Klára Kočí - sociálně aktivizační služby
Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: koci@sons.cz
po a čt 7:30 - 17:00, út a st 7:30 - 16:00, pá 7:30 - 13:30

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)
pondělí 9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání
úterý     9  - 14 terénní služba
čtvrtek  9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Aktivizační setkání a poradenství:
Litovel - každé první pondělí v měsíci v době od 9:30 do 11:30 v budově radnice (dříve škola pro slabozraké), nám. Přemysla Otakara 777/2.
Šternberk - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40.
Uničov - každou první středu v měsíci v době od 9:00 do 11:00 v Centru sociálních služeb Uničov, Gymnazijní ul. 237.

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením - po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den:
pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

 

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský
Místopředsedkyně: Marie Sobotová
Pokladník: Mgr. Jana Krčová
Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová,
Bc. Klára Nádvorníková

*********************************************************************************************
Vážení přátelé!

Opět končí jeden rok, za nímž se ještě naposledy trochu ohlédneme….

Byl to rok z pohledu pracovníků Oblastní odbočky svým způsobem náročný, ale odměnou nám byl zájem našich členů a uživatelů.

Určitě úspěšný byl rekondiční pobyt v Koutech nad Desnou, vydařilo se několik autobusových zájezdů a výletů.
Těšíme se i z vašeho zájmu o pravidelné klubové akce.
Dobrý pocit máme také z hojně navštívených koncertů a výstav pořádaných v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě.
Pro veřejnost jsme realizovali taktéž celou řadu prezentací činnosti naší odbočky, například na Veletrhu sociálních služeb.
Hojně jste také využívali odborného sociálního poradenství, ať v sídle odbočky nebo v Litovli, Šternberku či Uničově.

Chtěli bychom všem poděkovat za váš zájem a aktivní účast na všech akcích.

Při této příležitosti je nutno poděkovat také všem spolupracujícím institucím, organizacím i pracovníkům úřadů, všem dobrovolníkům, příznivcům, sponzorům a podporovatelům.
Vážíme si této spolupráce a věříme, že nám zachováte svou přízeň i do budoucna.

Rok 2019, na jehož práh brzy vstoupíme, bude pro naši odbočku mimořádně významný - bude to rok 60. výročí založení naší olomoucké organizace.
Na stránkách Olomouckého informátoru i při jiných příležitostech zavzpomínáme na dobu, kdy byla založena, a jak se postupně její činnost rozvíjela.

My vám všem přejeme, aby rok 2019 byl obdobím pro vás příznivým, abyste jej prožili ve zdraví a spokojenosti, aby se naplnila všechna vaše přání a předsevzetí.

Opět se s vámi budeme rádi setkávat při nejrůznějších příležitostech na půdě naší odbočky i mimo ni.

Věříme, že s vaší podporou a účastí zvládneme i v příštím roce všechny aktivity stejně úspěšně jako v roce letošním.

Těšíme se na vás!

Za všechny pracovníky Oblastní odbočky a Oblastní rady SONS Olomouc
Jan Příborský, předseda
*********************************************************************************************

NABÍDKA AKCÍ

Klub kutilů - každé pondělí 11:00-13:00 hod.
Klub Pamatováček - každou středu 10:00-12:00 hod.
Klub setkávání - každý čtvrtek 14:00-16:00 hod.
Klub vaření - 1x měsíčně v pondělí 11:00-13:00 hod.


Leden

2. 1. středa 9:00 - 11:00
Aktivizační setkání a poradenství - v Uničově - viz výše.

2. 1. středa 10:00 - 12.00
Klub Pamatováček - trénování paměti je přece legrace.

3. 1. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Novoroční setkání u kapucínů. Přijďte si prohlédnout betlém a společně si popovídat o prožitých vánočních svátcích. Čeká vás milá společnost a příjemné prostředí.
Sraz účastníků: 13:50 před vchodem do kostela nebo ve 13:40 na zastávce autobusů Tržnice, směr do centra.

7. 1. pondělí 9:30 - 11:30
Aktivizační setkání a poradenství - v Litovli - viz výše.

7. 1. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - po vánoční pauze pokračujeme v trénování jemné motoriky.

8. 1. úterý 8:30 - 10:30
Aktivizační setkání a poradenství - ve Šternberku - viz výše.

9. 1. středa 10:00 - 12.00
Klub Pamatováček - i trénování paměti může být zábava.

10. 1. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - čeká nás další z cyklu cestovatelských přednášek se zajímavými hosty, díky kterým poznáme kus světa. Tentokrát naše cesty zamíří do jihoamerického Peru.

14. 1. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů je z organizačních důvodů zrušen.

16. 1. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - trénovat paměť je nutné.

17. 1. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - lednové posezení s písničkami.

21. 1. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - je libo pedig? Korálky? Nebo něco nového? Vaše nápady jsou vítány.

23. 1. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - pokračujeme v trénování paměti.

24. 1. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - nenechte si ujít jedinečné promítání filmu v klubovně s audiokomentářem pro nevidomé.  Jedná se o životopisný film Milada, který byl natočen v roce 2017.

28. 1. pondělí 11:00 - 13:00
Klub kutilů - tvoření je zábava.

30. 1. středa 10:00 - 12:00
Klub Pamatováček - čekají vás tradiční oblíbené hry a úkoly k trénování paměti.

31. 1. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - setkání s hvězdářskou tématikou. Během povídání budete mít jedinečnou možnost hmatem poznat některá vesmírná tělesa. Dále se dozvíte spoustu zajímavých informací, které jste třeba ani netušili. Povíme si například o startu nejsilnější nosné rakety Falcon Heavy, jež je považovaný za významný historický okamžik kosmonautiky, a mnohé další. Vesmírem nás provede vzácný host, pan Petr Dušek.

*********************************************************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

*********************************************************************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* další klubová setkání se zajímavými hosty.
* návštěvu Divadla na cucky.
* tradiční akci Vynášení Morany.
* krajské kolo soutěže ve čtení a psaní Braillova písma ve spolupráci s TS.
* víkendový pobyt v lázních Skalka (26. 4. - 28. 4.)

*********************************************************************************************

PORADENSKÉ OKÉNKO

Upozornění

Podle zkušenosti z poslední doby upozorňujeme a doporučujeme všem PEČLIVĚ SI USCHOVÁVAT POTVRZENÍ O PLATBÁCH VZTAHUJÍCÍCH SE K BYDLENÍ (nájem, topení, voda, popelnice apod). Jsou to důležité dokumenty při uplatňování sociálních dávek i žádostí o Domovy pro seniory aj.

Valorizace důchodů

Plánovaná valorizace se týká starobních důchodů, invalidních (ve všech třech stupních), sirotčích, vdoveckých a vdovských důchodů.  Změna je výhodná především pro ty s nižšími důchody. Nastane výrazné navýšení základní výměry. Senioři, kteří dosáhnou věku 85 let, budou k valorizaci ještě navíc dostávat měsíčně 1 000 Kč. Senioři od věku 100 let pak budou (stejně jako doposud) každý měsíc dostávat 2 000 Kč navíc.
Více informací www.mpsv.cz

Poslanci schválili skokové navýšení příspěvků na péči ve III. a IV. stupni závislosti

Poslanci 7. 12. 2018 ve 3. čtení schválili senátní novelu zákona o sociálních službách, která významně navyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. V nejvyšším IV. stupni (úplná závislost) se příspěvek zvýší ze stávajících 13 200 na 19 200 Kč. Novela zákona navyšuje příspěvek i ve III. stupni (těžká závislost), a to z 9 900
na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých. Cílem zvýšení příspěvků ve III. a IV. stupni závislosti je odlehčit finanční situaci těm, kteří se rozhodnou pečovat o své blízké v domácím prostředí.
Zdroj: www.mpsv.cz

*********************************************************************************************
Ocenit dobrý skutek je stejně velkomyslné jako ho vykonat.
     Seneca
*********************************************************************************************

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Kamera OrCam MyEye

Určitě jste prostřednictvím veřejných médií zaznamenali informaci o nové pomůcce pro zrakově postižené - přenosné kameře s umělou inteligencí a hlasovým výstupem OrCam MyEye.
Bližší informace o této pomůcce, která je vhodná zejména pro osoby se zbytky zraku, vám poskytnou pracovnice Tyfloservisu Olomouc. Pokud máte zájem, objednejte si konzultaci telefonicky na čísle: 585  428 111.
V dohledné době vydá Ministerstvo práce a sociálních věcí metodický pokyn, který stanoví, na základě kterého paragrafu bude možno poskytnout na tuto drahou pomůcku státní příspěvek a za jakých podmínek. Mimo jiné k nim bude patřit i doporučení od pracovníků příslušného Tyfloservisu.
Na vyžádání vám můžeme poskytnout obšírnou informaci o výsledcích testování této nové kompenzační pomůcky.
J.P.

*********************************************************************************************

STŘÍPKY Z AKCÍ

 

Nevidomí bratři Aleonové a T. G. M.

25. října tohoto roku usedl do křesla pro hosta v klubovně Oblastní odbočky SONS Olomouc PhDr. Martin Kučera. V současné době působí jako vedoucí Turistického centra v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Jeho zásluhou mohou zrakově postižení absolvovat tzv. haptickou stezku v rámci prohlídek Arcibiskupského paláce.
Dr. Kučera vystudoval historii a francouzštinu a nějaký čas tyto obory přednášel na Univerzitě Palackého. Předmětem jeho zájmu se staly mimo jiné i spolky  Alliance française, působící v Českých zemích už za Rakouska-Uherska a pak až do roku 1948. Byly to spolky lidí, kteří se učili nebo mluvili francouzsky a měli k Francii pozitivní vztah. Zakladatelem spolku Alliance française v Olomouci byl profesor české olomoucké reálky Ferdinand Špišek.
Velkou podporou spolku byli Francouzi, kteří žili v Olomouci nebo do Olomouce přijížděli. Mezi nimi vyčnívali nevidomí bratři Romain a Paul Aleonovi z Paříže. Jejich pařížský byt se stal centrem kulturních, literárních a politických diskusí místem budování česko-francouzské vzájemnosti.
Bratři Aleonové byli podporovatelé myšlenky zřízení Československa a pomáhali Čechům, kteří utekli do zahraničí. Krátce u nich bydlel také Edvard Beneš a bratři ho spolu s T. G. Masarykem uvedli do francouzských politických kruhů.
Příznaky těžkého zrakového postižení se začaly projevovat nejprve u mladšího bratra v 25 letech, u staršího bratra Paula v 32 letech. Paul zcela oslepl po roce 1930.
V roce 1909 pobýval u bratrů Aleonových i profesor Špišek se svými studenty a dalšími mladými profesory z olomoucké reálky.  Paul Aleon si profesora Špiška oblíbil natolik, že mu poskytl ubytování i s manželkou Ludmilou na ročním studijním pobytu v Paříži. Ke konci pobytu přemluvil profesor Špíšek Paula k pobytu v Olomouci. Tak se dostal Paul Aleon do Olomouce, kde pobyl celý rok.  Bylo také dohodnuto, že po půl roce se k Paulovi připojí i jeho mladší bratr Romain.
Paul Aleon bydlel v domě svých hostitelů v Olomouci na Mozartově ulici a ti se mu snažili vytvořit ty nejlepší podmínky, aby se zde cítil dobře. Sjednali mu kondice pro studenty francouzštiny a tak si přivydělával na svůj pobyt.
Po vzniku samostatného Československa pozvala naše vláda oba bratry oficiálně do Čech. Romain Aleon, obnovil před válkou započatá recitační turné a znovu objížděl české reálky a gymnázia, kde recitoval básně francouzských autorů.  Tím přibližoval studentům rodilou francouzštinu. Tato metoda byla u nás dosud neznámá. Od té doby jezdili bratři každoročně vždy na půl roku do Čech a na Moravu po řadu let.
Za své zásluhy o francouzsko-československé vztahy byli oba bratři vyznamenáni v roce 1932 řádem Bílého lva.

Podle zvukového záznamu pořízeného se souhlasem Dr. Kučery během jeho přednášky upravil Jan Příborský.

(Ve zvukové verzi Informátoru si můžete poslechnout záznam z výše uvedené přednášky.)

 

A přišel i Mikuláš

Tak jako každý rok i letos jsme se v předvánočním čase sešli na Oblastním shromáždění naší odbočky. Své prostory nám opět zapůjčila armáda a tak jsme zavítali 28. listopadu 2018 do sálu Domu armády. Před oficiálním zahájením si členové vyřídili své záležitosti s pracovníky odbočky a od 14 hodin začal oficiální program.
Předseda odbočky J. Příborský všechny přivítal a poté vystoupili pedagogové a studenti Základní umělecké školy Žerotín. Zahráli několik skladeb pro příčnou flétnu a harfu, jednotlivé skladby proložili přednesem zajímavé pohádky od Zdeňka Svěráka.
V dalším bodě se ujala slova Klárka Nádvorníková a seznámila přítomné s plánem na příští rok. Kromě pravidelných akcí a klubů, se uskuteční několik autobusových zájezdů, víkendový pobyt ve Skalce a rekreační týdenní pobyt. Doufáme i v pokračování tradice s pravidelnou burzou u kapucínů. Všechny přítomné také pozvala na vánoční koncert.
V dalším bodě programu vystoupila Mgr. Dagmar Dvorská, která seznámila přítomné s novinkami v Tyflopomůckách. Všem předvedla tác nežbrynd a dokázala, že se jedná o opravdu užitečnou pomůcku. Maruška Kebrdlová pak seznámila přítomné s plánovanými akcemi TyfloCentra na nejbližší období.
Po krátké diskusi už všichni netrpělivě vyhlíželi Mikuláše. Když uslyšeli první tóny hry na trubku, bylo všem jasné, že se role ujal, tak jako každý rok, všem dobře známý Toník Dočkal. Se všemi se nejprve krátce pozdravil, poté obcházel jednotlivé přítomné a každému věnoval mikulášský balíček. Na závěr popřál spolu s předsedou všem krásné vánoční svátky.

*********************************************************************************************

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vážení přátelé,
na tomto místě pravidelně blahopřejeme našim členům, kteří v následujícím období oslaví životní jubileum.
V lednu přejeme paní Marii Čeladníkové, Ivě Kolářové, Ludmile Novotné, Marii Rezkové a Drahomíře Ondráčkové a pánům Miloslavu Geržovi a Jaroslavu Žádníkovi. V únoru paní Věře Prutyszynové a panu Jiřímu Kupcovi.
Všem přejeme hlavně hodně zdraví, optimismu a životní pohody a těšíme se na setkávání s vámi při našich aktivitách v klubovně i mimo ni.
Členové oblastní rady a pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc

*********************************************************************************************
Kontakty na spolupracující organizace:
Tyflopomůcky – 585 415 130, 777 360 348, www.tyflopomucky.cz/olomouc
Tyfloservis – 585 428 111, 773 227 544, www.tyfloservis.cz
TyfloCentrum – 583 034 528, 773 642 932, www.tyflocentrum-ol.cz
Ergones – 583 034 536, 730 870 768, www.ergones.cz

*********************************************************************************************

OBSAH

NABÍDKA AKCÍ
PŘIPRAVUJEME
PORADENSKÉ OKÉNKO
DŮLEŽITÉ INFORMACE
STŘÍPKY Z AKCÍ
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA


Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

Děkujeme Vám!


Na setkání s vámi se těší M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Nádvorníková, K. Kočí a J. Příborský


Informátor je hrazen z prostředků Statutárního města Olomouce a je vydáván pro členy naší odbočky zdarma