Olomouc, Klášterní Hradisko

Publikováno 05.06.2019 15:16 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě:                        

Olomouc, Klášterní Hradisko

Lokalita: mapa

Klášterní Hradisko, nebo-li Premontstrátský klášter Hradisko a Vojenská nemocnice  se nachází v Olomouci,  na Sušilově náměstí 5, v blízkosti autobusové zastávky MHD.

Možnosti prohlídky:

Komentovaná prohlídka s haptickými prvky: Slavnostní sál – výzdoba krbu, vyřezávané vstupní dveře, zlacení andílci, vstupní mramorový portál, předsálí slavnostního sálu – barokní vázy, sošky světlonošů, 3D model objektu s popisem v Braillově písmu u průvodce, Tereziánský pokoj – hmatná výzdoba stěn, knihovna – štuky na stěnách, kostel svatého Štěpána – zpovědnice, lavice ze 17 stol., andělské schody, zákristie zrušeného konventního kostela Nanebevzetí panny Marie – repliky dobového nábytku. Konventní zahrada - kašna Sv. Viktora, kašna Čtyř evangelistů, zahradní kaple – výstava drobných zdravotnických nástrojů, používaných ve  20. Století, například injekční stříkačka, plynová maska, nosítka, lékařská brašna, lucerna a mnohé další.

Objednávání: Objednávání prohlídek pro skupiny telefonicky i e-mailem. Celoroční provoz, lepší prožitek je v létě, květen až září – fungující kašny, krásná Konventní zahrada.

Kontakt:  tel. 973 407 208,  Antonín Frank tel.: 973 407 208, e-mail: franka@vnol.cz

Otevírací doba:  Prohlídky s průvodcem 1. 4. až 30. 9. každou první sobotu v měsíci: začátky prohlídek: 09:00, 10:00, a 11:00 - vybrané sklepní prostory a zahrada. Každý pracovní čtvrtek: začátky prohlídek: 14:00 a 15:00, nebo na základě domluvy. 1. 10. až 31.3. komentované prohlídky na základě předchozí domluvy.

Vstupné:  ZTP 40 Kč, ZTP/P 40 Kč, doprovod 0 Kč.

Trasa: 

Vlakem: Před vlakovým nádražím se nachází stanoviště tramvají s ozvučeným panelem – ovládání VPN, které přejdete v přímém směru (přejdete dvoje tramvajové koleje), a dostanete se na stanoviště autobusů MHD. Zde se dáte asi 10 m vlevo po nástupním ostrůvku a dojdete na stanoviště D. Odtud pojedete busem MHD č. 15, nebo 21 směr Černovír, nebo Aqapark a vystoupíte na zastávce Klášterní Hradisko. Po vystoupení z MHD se dáte vpravo a po přejití cesty na chodník, vlevo nahoru, až dojdete ke vjezdu do Klášterního Hradiska a současně Vojenské nemocnice, která v tomto objektu sídlí již od roku 1802. Vlevo od vjezdu do objektu je vchod pro pěší. Zde se po pravé straně nachází vrátnice, odkud Vám zavolají pana průvodce.

Autobusem: Po projití podchodu a přejití tramvajových kolejí pojedete ze zastávky Autobusové nádraží podchod, tramvají č. 4 směr centrum a vystoupíte na zastávce Hlavní nádraží. Zde se nachází stanoviště tramvají s ozvučeným panelem – ovládání VPN, které přejdete v přímém směru (přejdete dvoje tramvajové koleje), a dostanete se na stanoviště autobusů MHD. Zde se dáte cca 10 m vlevo po nástupním ostrůvku a dojdete na stanoviště, označené písmenem D. Odtud pojedete autobusem MHD č. 15, nebo 21 směr Černovír, nebo Aqapark a vystoupíte na zastávce Klášterní Hradisko. Po vystoupení z MHD se dáte vpravo a po přejití cesty na chodník, budete pokračovat vlevo nahoru. Tudy dojdete ke vjezdu do Klášterního Hradiska a současně Vojenské nemocnice, která v tomto objektu sídlí již od roku 1802. Vlevo od vjezdu do objektu je vchod pro pěší. Zde se po pravé straně nachází vrátnice, odkud Vám zavolají pana průvodce. 

V Olomouci průběžně probíhají opravy komunikací. Před plánovanou návštěvou je vhodné si Vyhledat spojení

Web objektu: 

Klášterní Hradisko – prohlídka s průvodcem

Vojenská nemocnice Hradisko

Klášter Hradisko na webu turismolomouc

web s informacemi o objektu: 

Klášterní Hradisko na Wikipedii

Přístupnost stránek prověřena programem JAWS a NYDA. Přístupnost je vyhovující. 

Poznámka:

Vstup s vodicím psem je možný. Při objednávání je třeba nahlásit.

WC je přístupné v rámci komentované prohlídky, kam vás nasměruje průvodce.

Informace jsou platné k datu zveřejnění.

Fotogalerie: Zonerama

Audio pozvánka: k přímému poslechu i ke stažení v Mp3


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Klášterní Hradisko v Olomouci audiopozvánka