Olomouc, Katedrála svatého Václava

Publikováno 01.02.2019 16:00 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě:

Olomouc, Katedrála svatého Václava

Aktualizace: 14. 2. 2024

Lokalita: mapa

Katedrála svatého Václava, zvaná také dóm sv. Václava, se nachází v centru Olomouce na Václavském náměstí. Jde o domovskou katedrálu olomoucké římskokatolické arcidiecéze. Katedrála je vzdálená cca 150 m od zastávky tramvaje U dómu.

Možnosti prohlídky:

Komentovaná prohlídka s průvodcem vás seznámí s průčelím katedrály sv. Václava a chrámovým trojlodím uvnitř katedrály, jehož součástí je barokní kaple Panny Marie Loretánské i renesančně-barokní kaple sv. Stanislava se svatostánkem, nazývána eucharistická. Tato kaple je proto vyhrazena modlitbě a během prohlídky lze do ní pouze nahlédnout zvenčí. Pokračovat budete do presbytáře (kněžiště), kde se běžně vysluhují bohoslužby, a proto není volně přístupný. Odtud se vchází do bočních novogotických kaplí. Vstoupíte do kaple sv. Jana Křtitele (kaple pod věží), nahlédnete do chórové kaple sv. Cyrila a Metoděje. Prohlídku s průvodcem zakončíte v raně barokní kryptě pod presbytářem. Zde je možnost zakoupení upomínkových předmětů. Z krypty vedou i schody do mauzolea olomouckých biskupů, které zve ke ztišení a meditaci.

Průvodce Vás rád seznámí s historií katedrály a popřípadě odpoví na Vaše dotazy.

Katedrálu je možné navštívit i samostatně během otevírací doby, kterou je nutno aktuálně ověřit na webu. V lodi katedrály je k dispozici dřevěný haptický model chrámu, umístěný po levé straně od vstupu a půdorys katedrály, který je umístěn vpravo.

Objednávání: Komentované prohlídky je třeba objednat minimálně týden předem u ThLic. Mgr. Petra Otýpková.

Kontakt: tel.: 731 402 036, email: pruvodci@katedralaolomouc.cz.

Otevírací doba: neděle 07:30 – 17:30, středa 06:30 – 16:00, ostatní dny 06:30 – 17:30 h.

Katedrála sv. Václava je denně otevřena a vstup do hlavní chrámové lodi je volný k prohlídce, vyjma času, kdy je v chrámu slavena liturgie. Podrobnější informace zde.

Vstupné: Vstupné na objednanou komentovanou prohlídku pro ZTP, ZTP/P a doprovod do 5 osob je 120 Kč, skupina 6-15 osob 1000 Kč, skupina 16-30 osob 1400 Kč, skupina  31-45 osob 2000 Kč, skupina  46 osob a více    2500 Kč. Vstupné pro ostatní zde.  

Samostatná návštěva výstavy v kryptě. Doporučený orientační příspěvek na základě četných dotazů na jeho výši je:
dospělá osoba 70 Kč, rodina 250 (dospělí + všechny děti 6-18 let).

Dle vlastního uvážení lze přispět i na provoz a údržbu katedrály sv. Václava a rektorátního kostela sv. Anny do pokladničky u stojanu s tiskovinami.

Trasa:

Vlakem: Před vlakovým nádražím se nachází stanoviště tramvají s ozvučeným panelem – ovládání VPN. Pojedete tramvají č. 2, 4 nebo 6 směr centrum a vystoupíte na zastávce „U Dómu“. Dále budete pokračovat několik metrů ve směru jízdy a hned zahnete podél rohu budovy vpravo a podél ní budete pokračovat rovnou ulicí Dómská do mírného stoupání. Na konci se dáte po chodníku vpravo, a budete kopírovat linii budov a po té trávníku, až dojdete před katedrálu svatého Václava na Václavském náměstí. Před stupem do Katedrály jsou tři vyšší schody nahoru, vedle kterých je po levé straně kovová rampa pro kočárky. Zde, dle domluvy, bude čekat průvodce.

Autobusem: Po projití podchodu a přejití tramvajových kolejí v přímém směru pojedete ze zastávky Autobusové nádraží, podchod tramvají č. 4 směr centrum a vystoupíte na zastávce „U Dómu“. Dále budete pokračovat několik metrů ve směru jízdy a hned zahnete podél rohu budovy vpravo a podél ní budete pokračovat rovnou ulicí Dómská do mírného stoupání. Na konci se dáte po chodníku vpravo, a budete kopírovat linii budov a po té trávníku, až dojdete před katedrálu svatého Václava na Václavském náměstí. Před stupem do Katedrály jsou tři vyšší schody nahoru, vedle kterých je po levé straně kovová rampa pro kočárky. Zde, dle domluvy, bude čekat průvodce.

V Olomouci průběžně probíhají opravy komunikací. Je proto vhodné si před plánovanou cestou vyhledat spojení. 

Poloha a přístup k objektu a orientace v něm – pro lepší představu nevidomých

Katedrála svatého Václava se nachází v centru Olomouce na Václavském náměstí. Katedrála patří se svým dvouvěžovým průčelím neodmyslitelně k panoramatu města. Třetí, jižní věž, vysoká přesně 100,65 metrů, je nejvyšší kostelní věží na Moravě, a druhou nejvyšší v ČR. Halové trojlodí kostela vychází z původní středověké dispozice.

Stavba katedrály byla započata v roce 1104. Gotické pilíře trojlodí pocházejí až ze 13. století. Rozlehlý presbytář o rozměrech 35 x 23 m vznikl jako raně barokní součást stavby. Na konci 19. století získal, ostatně jako celý interiér i exteriér stavby, novogotickou podobu. Pod presbytářem se nachází krypta přístupná dvěma postranními schodišti. Na jižní straně trojlodí je vstup do manýristické kaple sv. Stanislava. Po stranách vstupu do kaple jsou náhrobní desky z 16. a počátku 17. století. Na novogotickém oltáři při jednom z pilířů trojlodí je umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandra (svatořečeného papežem Janem Pavlem II. v roce 1995). Dómské varhany patří k nejlepším romantickým nástrojům u nás.

Katedrála svatého Václava je držitelem ceny Adolfa Heyduka za rok 2017 pro památku nejvíce přívětivou ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům Dómu svatého Václava v Olomouci, který je ve správě Římskokatolické farnosti sv. Václava v Olomouci.

Ke katedrále se nejlépe dostanete od cca 150 m vzdálené tramvajové zastávky U Dómu. Vchod do Katedrály je z Václavského náměstí po třech vyšších schodech, vedle kterých je po levé straně kovová rampa pro kočárky. Zde, dle domluvy, bude čekat průvodce. V katedrále není WC pro turisty. Prostor je bez výtahu. Na prohlídku věže a zvonů vede kamenné točité schodiště, které se později mění na kovové Mlýnské schody. Celkem je třeba vystoupat cca 100 schodů.

Web objektu:

Katedrála svatého Václava v Olomouci

Web s informacemi o objektu:

Katedrála svatého Václava Olomouc na Wikipedii

Přístupnost stránek prověřena programem JAWS a NVDA. Přístupnost je vyhovující.

Poznámka:

Do objektu může vodicí pes.

V objektu nejsou toalety.

Informace jsou platné k datu aktualizace vyjma audio pozvánky.

Fotogalerie: Zonerama

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Katedrála sv.Václava Olomouc - audio pozvánka