Olomouc, Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

Publikováno 26.03.2019 09:59 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě:

Olomouc, Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

Aktualizace: 26. 10. 2021

Lokalita:  mapa 

Bazilika Navštívení Panny Marie se nachází na Návrší Jana Pavla II. u Olomouce a je dobře dostupná autobusy MHD č. 11, které vyjíždějí ze stanoviště před hlavním vlakovým nádražím v Olomouci.

Možnosti prohlídky:

Komentované prohlídky interiéru baziliky s haptickou prohlídkou tepané kovové mříže, původních vyřezávaných dřevěných lavic a dřevěného modeleu kostela s popisem v Braillově písmu. Model je i volně přístupný a je umístěn vlevo od vstupu v boční kapli Nejdražší krve Kristovy.      

Objednávání: 

Komentovanou prohlídku pro skupiny je třeba objednat na kontaktním telefonu nebo e-mailu kanceláře baziliky. Jednotlivci mohou využít prohlídkovou službu.

Kontakt: 

Telefon kancelář: 777 742 176

E-mail: fasvatykopecekuo@ado.cz

Otevírací doba:  

Bazilika je otevřena denně od 8:30 do 17:00, v letních měsících bývá otevřeno do 18:00 hodin, případně i déle. Prohlídky jsou možné pouze mimo dobu konání bohoslužeb, poutí a akcí.

Vstupné:  ZTP 0 Kč, ZTP/P 0 Kč, doprovod 0 Kč, možnost dobrovolného příspěvku do kasiček v bazilice.

Trasa: 

Vlakem: Před vlakovým nádražím se nachází stanoviště tramvají s ozvučeným panelem – ovládání VPN a za ním, po přejití dvojích tramvajových kolejí i stanoviště autobusů MHD. Odsud pojedete  autobusem MHD č. 11, od konce dubna do začátku září i č. 111, ze stanoviště D. Po vystoupení na zastávce Svatý kopeček bazilika, se dáte po směru jízdy do kopečka, po 5 m vlevo přes přechod pro chodce bez signalizace. Dále ve stejném směru nahoru, pak bude následovat levotočivá zatáčka, za ní  přímo a na rozcestí opět v přímém směru kolem vpravo stojících stánků se suvenýry dojdete pod obloukový průchod křídla samotné baziliky. Po levé straně bude kavárna. Po projití tímto průchodem se hned dáte vpravo a po širokých schodech nahoru dojdete ke vchodu do baziliky, který se nachází vpravo, uprostřed čelní stěny.  

Autobusem: Po projití podchodu a přejití tramvajových kolejí v přímém směru pojedete ze zastávky Autobusové nádraží, podchod tramvají č. 4 směr centrum a vystoupíte na zastávce Hlavní nádraží. Po přejití dvojích tramvajových kolejí dojdete na ostrůvek autobusů MHD stanoviště D. Odsud pojedete  autobusem MHD č. 11, od konce dubna do začátku září i č. 111. Po vystoupení na zastávce Svatý kopeček bazilika, se dáte po směru jízdy do kopečka, po 5 m vlevo přes přechod pro chodce bez signalizace. Dále ve stejném směru nahoru, pak bude následovat levotočivá zatáčka, za ní  přímo a na rozcestí opět v přímém směru kolem vpravo stojících stánků se suvenýry dojdete pod obloukový průchod křídla samotné baziliky. Po levé straně bude kavárna. Po projití tímto průchodem se hned dáte vpravo a po širokých schodech nahoru dojdete ke vchodu do baziliky, který se nachází vpravo, uprostřed čelní stěny.  

Pro poutníky a turisty: Přímo před budovou hlavního nádraží v Olomouci se nachází stanoviště tramvají a za ním stanoviště autobusů MHD, označeno písmenem D. Odsud pojedete autobusem MHD č. 11 a vystoupíte na zastávce Samotišky. Odtud se vydáte po směru jízdy autobusu podél pravého okraje chodníku. Na vodorovném signálním pásu odbočíte vlevo a přejdete přes asfaltovou silnici bez vyznačeného přechodu pro chodce na protější chodník s varovným signálním pásem. Zde odbočíte vpravo a půjdete podél pravého obrubníku, který se mírně stáčí vlevo na další varovný pás, opět přejdete asfaltovou komunikaci bez vyznačeného přechodu pro chodce na protější chodník – obcházíte kruhový objezd. Dále již budete pokračovat po chodníku a později po kostkové cestě stále v přímém směru do mírného kopce cca 500 m krásnou Poutní alejí až k širokým schodům s po stranách stojícími sochami sv. Cyrila a Metoděje. Po jejichž vystoupání se v přímém směru nachází vchod do barokní poutní baziliky Navštívení Panny Marie.

V Olomouci průběžně probíhají opravy komunikací. Před plánovanou návštěvou je vhodné si vyhledat spojení.

Poloha a přístup k objektu a orientace v něm – pro lepší představu nevidomých

Barokní poutní bazilika Navštívení Panny Marie, vystavěna koncem 17. století, se nachází na Návrší Jana Pavla II. na Svatém Kopečku, cca 8 km severovýchodně od města Olomouce. Je výraznou dominantou krajiny. Průčelí se dvěma věžemi a křídly rezidencí je viditelné z velké z dálky. V kostelních věžích jsou celkem čtyři zvony: v severní Anna, Jáchym a Josef, a v jižní je největší ze zvonů – Marie. Fasádu a boční křídla baziliky zdobí množství soch, průčelí dominuje kamenná plastika Panny Marie svatokopecké s dítětem Ježíšem. Poutní areál má tvar velkého písmene U, v jehož oblouku proti průčelí, stojí oválná barokní kaple Jména Panny Marie, uprostřed prostranství sousoší sv. Norberta. Celý komplex s nejbližším okolím spojuje cca 500 m dlouhá Poutní alej z obce Samotišky, která spolu s průčelím tvoří velký kříž zasazený působivě do krajiny.

Ke chrámu vede široké schodiště, po jehož stranách stojí sochy sv. Cyrila a Metoděje. Interiér chrámu je prostorný a světlý. Je stavěn jako podélné jednolodí se dvěma sakristiemi a podélně průchodnými kaplemi po obvodu. Nad křížením hlavní a příčné lodě o stejné výšce a šířce se klene prostorná kopule. Klenutý strop s kopulí je bohatě zdoben freskovou a štukovou výzdobou s hloubkou štuku až 30 cm. Stěny pokrývá umělý mramor mimořádné kvality. Varhany na hlavním kůru jsou nyní v nebarokním stylu a mají 2 manuály a 1710 píšťal. 

V roce 1995 byl kostel povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor a v roce 2018 prohlášen národní kulturní památkou České republiky.

Web objektu: Bazilika Navštívení Panny Marie

Přístupnost stránek prověřena programem JAWS. Přístupnost je vyhovující. 

Poznámka: 

Do Baziliky může vodicí pes.

WC přístupné v Bazilice není, možno využít WC v rámci občerstvení v kavárně vedle Baziliky.

Informace jsou platné k datu aktualizace.

Fotogalerie: Zonerama

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Bazilika Navštívení Panny Marie na sv. Kopečku u Olomouce audiopozvánka