Ohlédnutí za zájezdem do Opavy

Publikováno 25.09.2019 11:18 Odbočka Přerov


Obrázek
Dne 24. září 2019 se zúčastnila autobusového zájezdu do Valštoviček a Opavy větší skupinka zájemců. Tento zájezd zorganizovala přerovská odbočka a pozvala také SONS Olomouc a Kroměříž. Celkem odjelo 33 osob.
Většině účastníků nebyl název Vlaštovičky neznámý. Je zde Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.
K dispozici je chráněná dílna a ubytovací zařízení pro osoby se zrakovým postižením a osoby s lehkým mentálním postižením ve věku od 21 do 80 let. Pracovnice nám velmi ochotně popovídaly o historii budovy, o poskytované službě a její proměně po roce 2007, kdy vyšel v platnost Zákon o sociálních službách. Prošli jsme se prostory ubytovacího zařízení a chráněnými dílnami. Byli jsme překvapeni, jaká krásná díla vznikají pod rukami místních zdravotně postižených zaměstnanců. To jsme také dali najevo při nákupu výrobků v jejich prodejně. S úsměvem na tváři z vydařené exkurze a nákupu jsme se přesunuli do autobusu a odjeli na výborný oběd do restaurace hotelu Iberia v Opavě. Po obědě nás vyzvedla sociální pracovnice ze SONS Opava paní Iveta, která pro nás zajistila průvodkyni na komentovanou prohlídku městem a doprovodila nás na stanovené místo k začátku trasy, za což moc děkujeme. Paní průvodkyně z památkového ústavu velmi poutavě vyprávěla a ukázala nám nejvýznamější budovy a ulice. Její znalosti jsme obdivovali. Vzhledem k času odjezdu jsme po 1,5 hodině výkladu museli, ač neradi, prohlídku města ukončit a odjet zpět. Po celý den zájezdu se nám podařilo dodržet předem stanovený harmonogram a tak byl spokojený i řidič, který se vrátil s autobusem Olomouckého kraje zpět do 17. hodiny, jak měl. Děkujeme účastníkům za dodržení pravidel a plánu přesunů během dne, ještě jednou Ivetě ze SONS Opava za zajištění komentované prohlídky a Olomouckému kraji za poskytnutí autobusu.

K.H.

Obrázky