Ohlédnutí za výstavou slabozraké malířky Zlaty Zumrové

Publikováno 17.09.2020 14:01 Odbočka Olomouc


Obrázek

V historické budově knihovny obrazy vynikly v celé své kráse i díky tomu, že je autorka přijela do Olomouce osobně instalovat. Opravdu velice pečlivě zvažovala jejich umístění již při své předchozí návštěvě Olomouce za účelem prohlídky výstavních prostor.

Neformální setkání s paní Zumrovou se v knihovně uskutečnilo ve čtvrtek 9. července. Přítomné diváky z řad našich členů, ale i čtenářů knihovny na něm kromě pracovníků OO SONS Olomouc přivítaly ředitelka Knihovny města Olomouce RNDr. Lenka Prucková a vedoucí pobočky Brněnská paní Hana Effenbergerová.

Paní Zumrová nejprve přítomným přiblížila svůj handicap, tedy své problémy se zrakem, popsala, jak vnímá prostor okolo sebe a také jak se na své postižení, které se v průběhu jejího života prohlubovalo, adaptovala. Zajímavé je jistě také to, že vzhledem ke svým problémům
se zrakem se od mládí věnuje józe, jež má pozitivní vliv na její zdravotní stav. Podrobně popsala vystavené obrazy – nejen co se týče vzhledu, ale také okolnosti jejich vzniku a širší souvislosti. Díla jsou sytě barevná, tedy výrazná a působí velice zajímavě nejen v detailu, ale i z odstupu.

V průběhu setkání jsme měli možnost se zasnít díky hudebním vstupům v podání snachy paní Zumrové, jež se profesionálně věnuje hře na flétnu.

Přímo z knihovny se část zúčastněných členů OO SONS Olomouc přesunula do nedaleké kavárny, v níž byla přítomna také paní Zumrová. Zde i nadále panovala příjemná atmosféra a naši členové se dozvěděli mnoho dalších informací nejen v souvislosti s výstavou, tedy o paní Zumrové i jejích obrazech, ale samozřejmě také o činnosti OO SONS Olomouc v aktuální situaci.

Čtenáři knihovny dle slov paní Effenbergerové výstavu hodnotili velice kladně a zajímali se nejen o vystavená díla, ale i o informace o zrakově postižených, čímž výstava splnila jeden ze svých důležitých cílů – informovat veřejnost o životě lidí s těžkým zrakovým postižením a za tuto možnost bychom chtěli velice poděkovat paní RNDr. Pruckové a paní Effenbergerové, které s OO SONS Olomouc již dlouhou dobu spolupracují.

Z Olomouce byly obrazy přesunuty do kavárny Peťkafé v Přerově, kam Vás ve dnech 15. – 30. září 2020 zve Oblastní odbočka SONS Přerov:

https://www.sons.cz/Pozvanka-na-vystavu-obrazu-Zlaty-Zumrove-P4009322.html

Klára Kočí

 


Obrázky