Ohlédnutí za výletem

Publikováno 21.08.2023 11:40 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

Výlet 18. srpna 2023

Ochoz u Brna – Mariánské údolí

Dne 18. srpna jsme si museli trochu přivstat neboť již 6: 35 byl plánovaný sraz na nádraží v České Třebové. Celkem se nás na výpravu vydalo 15. Vlak směr Brno – Židencice odjížděl v 6:50, takže jsme si všichni stihli zakoupit potřebný jízdní doklad. Bohužel se tato povinnost nevyhla ani „režistům“, jelikož v Letovicích se přestupuje na nového dopravce. Bylo tedy dostatek prostoru pro trénování přestupů. Naší konečnou stanicí byla stanice Ochoz u Brna obecní úřad. Odtud jsme se vydali po modré turistické značce. Byl velmi teplý den, ale nám bylo fajn, neboť celá naše trasa vedla stínem a z velké části i kolem vody. Zdatnější z nás si procházku obohatili o výstup k jeskyni Pekárna. Poté jsme již všichni společně putovali k našemu cíli. Před zpáteční cestou jsme se posilnili v restauraci Eldorado a poté jsme se vydali domů. Trasu jsme všichni zvládli a příjemně unaveni jsme se vrátili zpět do České Třebové.


Obrázky

skupina turistů skupina turistů
popisek u jeskyně Pekárna popisek u jeskyně Pekárna
skupina turistů před jeskyní skupina turistů před jeskyní
pohled z jeskyně pohled z jeskyně
pohled zezadu na skupinu turistů jdoucích po cestě pohled zezadu na skupinu turistů jdoucích po cestě
závěrečné foto turistů před nádražím v České Třebové závěrečné foto turistů před nádražím v České Třebové