Ohlédnutí za rokem 2022

Publikováno 11.01.2023 14:53 Odbočka Šumperk


Obrázek

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022

 

Naše šumperská odbočka se snaží, aby po celý rok měla pro své uživatele, členy, jejich rodiny a příznivce připravené aktivity, které svým rozsahem a rozmanitostí osloví každého. V odbočkovém časopisu Zvoneček představujeme nabídku těchto aktivit a vždy se těšíme, že se při nich společně setkáme. Rok 2022 nám přinesl spoustu příležitostí k takovýmto setkáním a my jsme za to opravdu vděční.

Začátek roku je vždy ve znamení podávání žádostí o dotace a granty, dodělávání vyúčtování, dalších administrativních úkonů spojených s fungováním odbočky a také plánování akcí. A rok 2022 nebyl v tomto ohledu výjimkou.

K realizování naplánovaných akcí jsme se dostali někdy v březnu, kdy se uskutečnilo oblastní shromáždění v G-klubu KD Šumperk. V dubnu jsme za účasti vedení Města Šumperka a sponzorů slavnostně otevřeli cvičnou kuchyňku. V hanušovickém Multifunkčním domě se otevřelo naše nové pracoviště. Poté následovala vydařená májová taneční zábava na Myslivně v Bludově s bohatou tombolou a kávový festival se soutěží o nejlepší bábovku ve spolupráci s Městskou knihovnou T.G. Masaryka v Šumperku.

Červen nám přinesl setkání na Myslivecké chatě v Bludově spojené tradičně s opékáním selátka. Nové místo se osvědčilo, parné počasí přímo vybízelo ke svlažení v místním koupališti Vlčí důl, což někteří využili. Akce zaznamenala úspěch a všichni se dobře bavili. Svědčili o tom i ohlasy, které k nám vzápětí doputovaly.

A pak už přišel na řadu letní program plný prázdninových aktivit. V rámci něj jsme vyrazili na rekondiční pobyt s e-tandemovými koly do Mohelna na Vysočině, kde jsme se celý týden věnovali sportovním činnostem, jako byla jízda na kole, plavání a došlo i na poznávání pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Naši cyklisté postupně navštívili Náměšť nad Oslavou, vodní nádrž Dalešice, známý dalešický pivovar z Postřižin, Menšíkovy Ivančice, jadernou elektrárnu Dukovany, Mohelenskou hadcovou step či Oslavany. Musíme říct, že tento pobyt se vydařil a všichni se vrátili v pořádku domů plní nových zážitků a dojmů.

A letní aktivity nadále navazovaly jedna na druhou. Připomeneme si jen některé z nich. Po návratu z rekondice v Mohelnu jsme se vrhli do konečných příprav koncertu cimbálové muziky Falešnica, jež se konal u příležitosti festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a opět ve spolupráci s šumperskou knihovnou. Počet návštěvníků koncertu ukázal, že cimbálovku mají nejen Šumperáci rádi. Pozvání přijal i starosta města Šumperk, zástupce Olomouckého kraje a řada našich sponzorů.

Dalšími akcemi byly exkurze, ke kterým patřily například návštěva Pálenice Maršíkovský mlýn, dvoudenní výlet v Praze, muzea gramofonů a tvarůžkárny v Lošticích, balneoparku v Jeseníku s našimi přáteli z jesenické odbočky či jednodenní zájezd do polských lázní Wisła.

Září bylo ve znamení rekondičního pobytu v Luhačovicích. Týden v tamějších lázních měl klidný průběh a jeho program byl naplněn až po okraj.

První měsíc školního roku utekl jako voda a ani jsme se nenadáli a už na dveře klepala sbírka Bílá pastelka. Letošní rekordní ročník nám dokázal, že když se chce, všechno jde. Čas a úsilí, které byly věnovány propagaci, se vyplatil a máme z výsledku velmi dobrý pocit. 

 Pomaličku se blížíme ke konci roku. V listopadu proběhl na odbočce Den otevřených dveří a v prosinci druhé oblastní shromáždění s navazujícím turnajem v showdownu „O šumperský pohár“. Věříme, že jste si uvolněné atmosféry užili a strávili s námi pěkný den.

Kromě jednorázových akcí probíhali i pravidelné kluby a kroužky. Trénovali jsme společně paměť, zdokonalovali se v zeměpisných znalostech, chodili na Komín do keramiky, vyráběli jsme v tvořivkách, zlepšovali se v bubnování, učili se angličtinu a zlepšovali kondičku na bowlingu či cyklovýletech. Vyjížděli jsme za vámi do Hanušovic, Mohelnice a Zábřehu, kde jsme probírali vaše záležitosti a rozvíjeli dovednosti.

Akce a kroužky však nepatří k jedinému, co naše odbočka v roce 2022 nabízela. Když někdo potřeboval, sám nebo pro někoho z přátel či rodiny, poskytli jsme potřebné informace nebo radu, pomohli jsme nasměřovat vaše kroky, snažili se vás zapojovat do nejrůznějších činností, umožnili seberealizaci a smysluplné trávení volného času. Cesta zpět k aktivnímu a plnohodnotnému životu je někdy ošemetná, ale právě proto jsme tu my, abychom vám s tím pomohli a vy opět našli ve světě své místo. U nás jste měli vždy dveře otevřené a pevně věříme, že jste k nám chodili rádi.

 


Obrázky