Ohlédnutí za rokem 2021

Publikováno 09.01.2022 13:41 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

Ohlédnutí za rokem 2021

 

Naše šumperská odbočka se snaží, aby po celý rok měla pro své uživatele, členy, jejich rodiny a příznivce připravené aktivity, které svým rozsahem a rozmanitostí osloví každého. V odbočkovém časopisu Zvoneček představujeme nabídku těchto aktivit a vždy se těšíme, že se při

nich společně setkáme. Rok 2021 nám přinesl spoustu příležitostí k takovýmto setkáním a my jsme za to opravdu vděční.

Začátek roku je vždy ve znamení podávání žádostí o dotace a granty, dodělávání vyúčtování, dalších administrativních úkonů spojených s fungováním odbočky a také plánování akcí. A rok 2021 nebyl v tomto ohledu výjimkou. I přesto, že nás stále ovlivňovala proticovidová opatření, jsme se nevzdávali a pokračovali jsme v přípravách programu.

K realizování naplánovaných akcí jsme se dostali někdy v dubnu, v květnu. Určitě si vzpomenete na květnový Kávový dýchánek, který proběhl ve spolupráci s Městskou knihovnou T. G. Masaryka, a kde naši pracovníci a dobrovolníci prezentovali výrobky členů a činnost organizace. Účast na této akci byla navzdory  covidové hrozbě velká a my máme radost, že jsme tam mohli být, rozvíjet spolupráci s knihovnou a potěšit spoustu lidí.

V červnu následovalo oblastní shromáždění v G-klubu KD Šumperk, na kterém jsme se všichni po dlouhé době potkali. A jelikož tohle byla jedna z akcí, které byly rušeny a přesouvány, pojali jsme ji malinko slavnostněji. A užili jsme si ji, jak se patří. Popovídali jsme si o všem možné.  Informovali jsme o záležitostech odbočky, pojedli dobré slavnostní jídlo a připravili jsme tombolu. K tomu zahrála živá hudba a bylo veselo. Jistě nám dáte za pravdu, že po době bez společenského vyžití to bylo osvěžující zpestření.   

A pak už přišel na řadu letní program plný prázdninových aktivit. V rámci něj jsme vyrazili na rekondiční pobyt s tandemovými koly do Pardubic, kde jsme se celý týden věnovali sportovním činnostem, jako byla jízda na kole, turistika, plavání a došlo i na poznávání pardubického regionu a tamějších zajímavostí. Naše skupinka navštívila Kunětickou horu, Africké muzeum Emila Holuba v holicích nebo Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Musíme říct, že tento pobyt se vydařil a všichni se vrátili v pořádku domů plní nových zážitků a dojmů.

A letní aktivity nadále navazovaly jedna na druhou. Připomeneme si jen některé z nich. Po návratu z rekondice v Pardubicích jsme se vrhli do konečných příprav koncertu cimbálové muziky Falešnica, jež se konal u

příležitosti festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a opět ve spolupráci s šumperskou knihovnou.

Počet návštěvníků koncertu ukázal, že cimbálovku mají nejen Šumperáci rádi. Pozvání přijal i starosta města Šumperk a řada našich sponzorů.

Dalšími akcemi byly exkurze, ke kterým patřily například návštěva Čokoládovny v Troubelicích, prohlídka v muzeu Rapotínské sklárny či skleníků v Olomouci.

Září nám přineslo setkání na Myslivecké chatě v Bludově spojené tradičně s opékáním selátka. Nové místo se osvědčilo, a to co pravidelně několik let probíhalo v Hosticích, se nejspíše i v dalších letech bude konat blíže k Šumperku. Akce zaznamenala úspěch a všichni se dobře bavili. Svědčili o tom i ohlasy, které k nám v zápětí doputovaly.

Po přátelském setkání na myslivně v Bludově s opékáním selete, nás čekala, a to již po páté, rekondice v Poděbradech. Týden v tamějších lázních měl klidný průběh a jeho program byl naplněn až po okraj. A protože letošní Poděbrady byly poslední z dlouhé řady, snažili jsme se, aby bylo na co vzpomínat.

První měsíc školního roku utekl jako voda a ani jsme se nenadáli a už na dveře klepala sbírka Bílá pastelka. Letošní velmi úspěšný ročník nám dokázal, že když se chce, všechno jde. Čas a úsilí, které byly věnovány propagaci, se vyplatil a máme z výsledku velmi dobrý pocit.

A teď se přesuneme do Zábřeha, kde na Základní umělecké škole vystoupila Ráchel Skleníčková, nevidomá zpěvačka a klavíristka. I tento koncert byl několikrát odsunut a naštěstí se ho povedlo v říjnu uskutečnit.  

 Pomaličku se blížíme ke konci roku. V listopadu proběhl na odbočce Den otevřených dveří a v prosinci druhé oblastní shromáždění, respektive malé předvánoční setkání s navazujícím turnajem v showdownu. Věříme, že jste si uvolněné atmosféry užili a strávili s námi pěkný den.

Kromě jednorázových akcí probíhali i pravidelné kluby a kroužky.

Trénovali jsme společně paměť, chodili na Komín do keramiky, vyráběli jsme v tvořivkách, zlepšovali se v bubnování a učili se angličtinu. Vyjížděli jsme za vámi do Mohelnice a do Zábřehu, kde jsme probírali vaše záležitosti a rozvíjeli dovednosti.

Akce a kroužky však nepatří k jedinému, co naše odbočka v roce 2021 nabízela.Když někdo potřeboval, sám nebo pro někoho z přátel či rodiny, poskytli jsme potřebné informace nebo radu, pomohli jsme nasměřovat vaše kroky, snažili se vás zapojovat do nejrůznějších činností, umožnili seberealizaci a smysluplné trávení volného času. Cesta zpět k aktivnímu a plnohodnotnému životu je někdy ošemetná, ale právě proto jsme tu my, abychom vám s tím pomohli a vy opět našli ve světě své místo. U nás jste měli vždy dveře otevřené a pevně věříme, že jste k nám chodili rádi.

Významným počinem, který se nám na odbočce povedlo v roce 2021 uskutečnit, byla rekonstrukce cvičné kuchyňky. Pracuje se na ní od října a budeme doufat, že se nám podaří brzy vše dotáhnout do konce. Už teď víme, že nový kabát kuchyňky přinese uživatelům a členům pohyb v bezpečném prostředí a kontrastní prvky a hmatné značení zajistí, aby se v ní všichni dobře orientovali a měli větší jistotu.


Obrázky