Ohlédnutí za Dnem sociální práce

Publikováno 29.04.2019 14:47 Odbočka Přerov


Obrázek
Ve středu 24. dubna se zúčastnily pracovnice přerovské odbočky akce města Přerova - Dne sociální práce, který měl veřejnost seznámit s organizacemi, které pomáhají seniorům, zdravotně postiženým lidem, lidem v nouzi, nezaměstnaným atd.
Tento první ročník zahájil náměstek primátora Mgr. Petr Kouba. Ve stáncích prezentovala činnost sociální práce a služby nabízené neziskovými organizacemi, občanskými sdruženími, obecně prospěšnými společnostmi, zdravotnickými organizacemi aj.
V rámci doprovodného programu vystoupila dětská hudební a taneční sdružení. Závěr celého programu ukončila přerovská šansoniérka Irena Kanovská.

Obrázky