Odpolední osvěta

Publikováno 17.02.2024 17:44 Odbočka Kyjov


Obrázek

Pro děti z místní družiny při ZŠ J. A. Komenského jsme připravili osvětovou besedu o tom, jak se žije se slepotou. Sešli se děti 1. a 2. ročníků ZŠ, kterým vychovatelky družiny nabízejí pestrý program při odpoledních aktivitách a návštěva u nás byla jednou z nich.

Seznámili jsme je s kompenzačními pomůckami, které nevidomí běžně používají, dozvěděly se více o Braillově písmu, o tom, jak se tito lidé samostatně pohybují s bílou holí. A nezůstalo jenom u povídání. Některé aktivity si mohli i bez kontroly zraku vyzkoušet. Děti byly úžasné a věříme, že čas strávený u nás jim přinesl spoustu nových poznatků a také zkušeností. Například pokud potkají nevidomého, nezůstanou v rozpacích a budou vědět jak nabídnout pomoc.


Obrázky