Odborná pomoc pro imobilní slabozraké a nevidomé občany

Publikováno 23.10.2017 16:25 Odbočka Olomouc


V současné době zahajujeme projekt, jehož cílem je vyhledávat a navštěvovat seniory i mladší občany našeho regionu se zrakovým postižením a dalším pohybovým omezením, nebo jinými vážnými zdravotními komplikacemi. Protože nemohou v plné míře využívat ambulantních služeb organizací, které poskytují sociální služby pro občany se zrakovým postižením, nově nabízíme naši pomoc formou terénní služby.

Principy našeho jednání jsou: nestrannost, diskrétnost, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba.

Poskytujeme a nabízíme:

  • Individuální přístup
  • Osobní kontakt v přirozeném prostředí
  • Odborné sociální poradenství - např. pomoc při vyřizování dávek pro zrakově postižené, průkazů osob se zdravotním postižením atd. (po domluvě)
  • Informace o kompenzačních pomůckách, zprostředkujeme pomoc při jejich výběru, pořízení a zácviku
  • Zajistíme zasílání zvukových knih
  • Zprostředkujeme navazující služby poskytované jinými organizacemi
  • Zprostředkujeme pomoc dobrovolníka aj.

 

Naším cílem je poskytovat lidem se zrakovým postižením (případně jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým), kteří se dostali do nepříznivé životní situace, bezplatně informace, rady a odbornou pomoc.

Nechceme, aby imobilní občané se zrakovým postižením zůstávali osamocení, nejistí, často závislí pouze na pomoci okolí.

 

PROTO VÁS, kdo ještě můžete číst, ŽÁDÁME O SPOLUPRÁCI: Pokud máte ve své rodině, nebo ve svém okolí někoho, kdo má vážné zrakové potíže, obraťte se na uvedené kontakty.

Domluvíme si osobní setkání v místě bydliště či v domově pro seniory. Při první návštěvě zjistíme vaše potřeby a společně dohodneme způsob jejich řešení.

 

JSME TU PRO VÁS

 

Kontakt: 770 101 441, 775 438 112

               olomouc-odbocka@sons.cz