Oční osvěta na Základní škole a Praktické škole v Soudné u Jičína

Publikováno 01.10.2019 12:12 Odbočka Jičín


Obrázek

      Mezi práci naší organizace nepatří jen volnočasové aktivity nevidomých a slabozrakých členů organizace ale i osvěta očních vad mezi lidmi. K tomu využíváme období letní sezóny a nejrůznějších kulturních akcí v celém okolí, jak jste se mohli již dříve dočíst. Na těchto akcích se setkáváme se zástupci škol, organizací a spolků sdružující děti a mládež. Tito zástupci projevují zájem s prosbou o návštěvu s osvětou očních vad v jejich zařízení. My vědomi si otevřenosti a zvídavosti mladých neváháme tyto nabídky vyslyšet, a tak se blížící školní rok plnil plánovanými akcemi osvěty naších mladých občanů.

      První plánovanou návštěvou v tomto školním roce byla Základní škola a Praktická škola v Soudné u Jičína, kterou jsme s osvětou očních vad  17. 9. 2019 navštívili. Čekali nás dvě skupiny žáků školy, kterým jsme během jedné vyučovací hodiny udělali krátkou osvětu ze života nevidomého. Tuto školu již dříve navštěvovala jedna z našich nových nevidomých členek. Žáci byli velice zvídaví a rádi se dozvěděli o způsobu života nevidomého. Prohlédli si některé pomůcky a dozvěděli se něco nového o Braillově písmě.      

      Součástí těchto akcí je také naučit žáky o přístupu k nevidomému, s kterým se mohou na veřejnosti setkat a případné správné formě nabídnuté pomoci nevidomému. Žáci se dozvěděli, jak poznat, zda nevidomý ztracen tápá a nemůže se orientovat. Mohli si tedy vyzkoušet doprovod nevidomého s posazením nevidomého na židli. Bylo vidět, že naše návštěva žáky opravdu poučila.


Obrázky