Oblastní shromáždění odbočky Pelhřimov

Publikováno 30.11.2022 10:44 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

 

Po zahájení shromáždění se hosté ujali slova. Po jejich vystoupení paní Drbalová seznámila přítomné s činností odbočky – výlety, procházky, divadelní představení, kulturní akce, týden se Zorou, pravidelná setkání členů, ozdravné pobyty v  lázních, prezentace odbočky,  zmínila hospodaření, sponzorské dary, dotace.

Paní Soňa Kubánková  informovala o problematice kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, o požadavcích při žádosti o pomůcku, hovořila o příspěvcích na pomůcku, než se požádá o pomůcku lépe přijít na ÚP – informovat se o konkrétní pomůcce – poradí,  novinka - příspěvek na mobilitu se od prosince zvyšuje na 900,- Kč (přijde automaticky, nemusí se žádat), hovořila o možnosti získání průkazu TP, ZTP, ZPT/P, opět zdůraznila nutnost nahlašovat hospitalizaci v zařízeních.

Poté se slova se ujala paní Jana Sládková , pohovořila o získávání parkovacích průkazů a o sociálním poradenství.

  • parkovací průkazy: průkaz ZTP, fotografie, musí být přítomna osoba, která ho bude užívat – nutný podpis, je přenosný, ale ve vozidle musí být osoba, která je držitelem průkazu, změna – dálniční známka – když vezu držitele průkazu např. do nemocnice a zpátky již jedu bez něho – tak musím mít dálniční známku!
  • domy s pečovatelskou službou – žádosti na sociálním odboru, rozhodne Rada města (nyní z důvodu oprav nové klienty nepřijímají, plný stav)

Paní Fialová pozdravila všechny přítomné a podala nové informace v SONS.

Všechny pozdravil též nový místostarosta pan Mgr. Karel Kratochvíl. Poinformoval o plánech vedení města, o novinkách a poté pohovořil se členy.

Po diskusi paní Drbalová poděkovala všem přítomným za účast a následovala volná zábava.


Obrázky

proslov pí Sládkové proslov pí Sládkové
hovoří pí Fialová hovoří pí Fialová