Oblastní shromáždění odbočky

Publikováno 29.11.2021 08:36 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

V listopadu se konalo Oblastní shromáždění odbočky. Letos poprvé v nových prostorách – salonku VOŠ a Střední školy hotelové.

Navštívit nás přijely pracovnice odbočky Jihlava – koordinátorka pro Vysočinu paní Marie Fialová a pracovnice odbočky paní Adéla Bodišová. Omluvil se pan místostarosta Pelhřimova Ing. Koch, pozvání přijala vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Sládková a pracovnice sociálního odboru pí Jana Svitáková, Dis. a pracovnice ÚP dávky Bc. Soňa Kubánková.

Po zahájení shromáždění se hosté ujali slova. Po jejich vystoupení paní Karaśová seznámila přítomné s činností odbočky, zmínila hospodaření, sponzorské dary, dotace. Informovala o X. celostátním shromáždění SONS – nový prezident: Mgr. Luboš Zajíc a víceprezident: Jan Šnyrych.

Následovaly volby do Oblastní rady.  Oblastní rada byla všemi hlasy zvolena, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pak následovala volba předsedkyně. Předsedkyní odbočky byla zvolena paní Markéta Drbalová, místopředsedkyní paní Ivana Karaśová. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 

Po diskusi paní Karaśová poděkovala všem přítomným za účast a ukončila shromáždění.

Oblastní shromáždění tedy přineslo pro naší odbočku zásadní změnu – a to na postu předsedy odbočky. Paní Karaśová, která minulé funkční období tuto funkci zastávala, již nechtěla pokračovat. Předsedkyní odbočky byla tedy všemi hlasy zvolena paní Markéta Drbalová a paní Ivana Karaśová byla zvolena do funkce místopředsedkyně. 

Paní Ivaně Karaśové děkujeme za odvedenou práci a činnost pro odbočku a přejeme jí hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.