Oblastní shromáždění dne 25.11.2017

Publikováno 03.10.2017 14:41 Odbočka Zlín


Obrázek
Dne: 25.11.2017
Kde:

25. 11. - Oblastní shromáždění

Shromáždění se bude konat opět v sále Hotelu Moskva. Podrobnější informace naleznete v pozvánce, která je přílohou Informátoru na měsíce říjen a listopad 2017 a který byl dnes rozeslán všem členům.