Oblastní shromáždění členů šumperské odbočky

Publikováno 08.10.2018 14:47 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ŠUMPERSKÉ ODBOČKY

 

 

Jednou z povinných spolkových činností naší odbočky SONS ČR, z.s. je pořádání oblastních shromáždění. Konají se zpravidla dvakrát do roka a mají předem stanovený program, který se navrhuje a schvaluje na jednání oblastní rady.

Letošní druhé oblastní shromáždění jsme pořádali v pátek 5. října 2018 a zázemí nám opět poskytl G – klub KD Šumperk. I navzdory právě probíhajícím volbám se nás sešlo více jak 50 a za tento počet jsme velice rádi.

V průběhu dvou a půl hodin jsme stihli probrat všechny důležité body programu. Informovali jsme o novinkách a změnách týkajících se zrakově znevýhodněných osob jak v legislativě, tak v oblasti kompenzačních pomůcek, probrali jsme, co je nového na odbočce i v SONS jako takovém, přiblížili jsme připravované akce a vyzvali jsme členy k zapojení se do sbírky Bílá pastelka

Neodmyslitelnou součástí setkání členů se staly i besedy se zajímavými hosty. Většinou se jedná o odborníky z oblasti zdravotnictví, poskytovatelů sociálních služeb a úřadů.

Pozvání tentokrát přijal pan Mgr. Miroslav Adámek – ředitel Pontis Šumperk, o.p.s., který nám přišel říci něco o tom, co, komu a kde tato nestátní nezisková organizace nabízí a podělil se s námi o plánu využití budovy bývalé Městské knihovny v Šumperku. Beseda to byla opravdu zajímavá a věříme, že získané informace budou pro mnohé z našich členů v budoucnu užitečné.

Panu Mgr. Miroslavovi Adámkovi tímto velmi děkujeme za to, že si udělal čas a přišel mezi naše členy a s trpělivostí zodpovídal jejich dotazy týkající se sociálních služeb a společnosti Pontis Šumperk, o.p.s.

 

Dále děkujeme všem dobrovolníkům, kteří si vzali na starost přípravu občerstvení i obsluhu, a napomohli tak k větší spokojenosti všech zúčastněných i hladkému průběhu celého shromáždění.

 

 

Libuše Skálová


Obrázky