Oblastní shromáždění

Publikováno 27.11.2019 13:52 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) v Pelhřimově uspořádala ve čtvrtek 21. listopadu své oblastní shromáždění. Mezi zrakově postižené občany zavítali už tradičně zástupci města – místostarosta Josef Koch, vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu Jana Sládková a Soňa Kubánková z Úřadu práce Pelhřimov, dalším významným hostem byl vedoucí oddělení pro oblastní odbočky SONS Praha Jan Pakoš. Místostarosta Josef Koch se v úvodu setkání vyjádřil k důležité události, kterou plánuje pelhřimovská odbočka SONS na leden příštího roku a kterou je stěhování do nových prostor (jedná se o prostory u objektu bývalého hotelu Rekrea, současného City center). V této souvislosti přislíbil podporu ze strany města, aby případná finanční zátěž způsobená stěhováním byla pro SONS co nejmenší. Prohlédl si také kroniku organizace za uplynulý rok a ocenil bohatou činnost, která zahrnuje množství různých akcí od kultury až po turistiku, a popřál členům SONS hodně sil a optimismu do další činnosti. V další části se pak hovořilo mimo jiné o problematice různých kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené a příspěvcích na tyto pomůcky, o vodicích psech, sbírce Bílá pastelka i o dalších formách pomoci dobrovolných dárců pro SONS. Proběhly také volby – na doplnění oblastní rady byla zvolena Markéta Drbalová, jako delegát na celostátní shromáždění SONS předsedkyně pelhřimovské odbočky Ivana Karaśová a jako její náhradnice Jana Hrušková. Předsedkyně odbočky Ivana Karaśová dále přednesla zprávu o činnosti za uplynulý rok, kde informovala o výstavách, prezentacích, výletech a jiných akcích, na nichž se odbočka podílela. Velmi příjemnou zprávou byla informace o úspěchu člena organizace Tadeusze Karaśe, který vyhrál v krajském kole soutěže ve čtení a psaní Braillova bodového písma v Jihlavě a následně uspěl i v celostátním kole – ve čtení skončil šestý a v psaní na tabulce dokonce zvítězil. Během diskuse pak zaznělo také poděkování všem sponzorům a příznivcům, kteří pelhřimovskou odbočku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých podporují. (př)

                                                                                                                                                                Převzato z Pelhřimovských novin


Obrázky