Oblastní shromáždění

Publikováno 30.04.2018 13:59 Odbočka Pelhřimov


Obrázek

24. dubna se od 9:00 hodin ve společenské místnosti Na Obci konalo naše jarní OS. Předsedkyně naší odbočky, paní Karašová po zahájení přivítala hosty. Z jihlavské odbočky přijela paní Fialová s manželem. Dalšími hosty byla Mgr. Lucie Šolcová a Mgr. Eva Kopkanová. Minutou ticha jsme se rozloučili s dlouholetým členem, panem Štěpánkem, který zemřel 13. února.

Paní Šolcová, která je vedoucí CZP Pelhřimov, pohovořila o činnosti CZP a ukázala nám pomůcky, které si mohou zájemci zapůjčit. Ze služeb poskytuje dále výměny hadiček a údržbu naslouchátek a pohovořila i o péči o sluchadla. Krátce se zmínila o euroklíčích, které již někteří naši členové mají, a zmínila též tlačítka SOS, které by do budoucna ráda v půjčovně měla.

Paní Kopkanová hovořila o problémech diabetiků, o léčení a prevenci choroby. Dověděli jsme se spoustu nových informací.

Paní Fialová, krajská koordinátora, nám poděkovala za pozvání a pohovořila o novinkách z republikové rady SONS.

Dál se pokračovalo pracovně. Následovaly volby revizní komise, zvoleny byly paní Brothánková, Hanušová a Sezemská. Nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování. Dále následovalo doplnění oblastní rady, jelikož pan Štěpánek zemřel. Do OR byly zvoleny paní Nedvědová a Hrušková. Ani zde se nikdo nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.

Ještě jsme odhlasovali členský příspěvek na příští rok ve výši 100,- korun. Též byl jednohlasně schválen, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti.

Poté paní předsedkyně pohovořila o sponzorských darech, o žádostech o finanční příspěvek od měst a obcí v okolí, zmínila Ceny města Pelhřimova, kde jsme obdrželi šek na 22 630 korun. Informovala o Bílé pastelce, o sbírkových psech, dotacích města Pelhřimova a o účasti na Festivalu rekordů – budeme vybírat do kasičky malého psa (je to již domluveno s Agenturou Dobrý den).

Zmínila též akce, kterých se zúčastníme (15. 5. Pacov a 19. 6. Pelhřimov – akce jsou zaměřeny na školy, veřejnost a seniory) a plán výletů na tento rok včetně třídenního výletu do Prahy, kde máme zajištěny noclehy ve výcvikovém středisku Dědina.

Následovala diskuse a na závěr paní Karašová poděkovala všem za účast a ukončila OS.

Poděkování patří firmě Adélka za poskytnuté občerstvení.

 


Obrázky