Oblastní shromáždění

Publikováno 06.04.2017 14:58 Odbočka Blansko


Obrázek

Tradiční jarní oblastní shromáždění se těšilo zájmu z řad našich členů.

V příjemném prostředí Klubu důchodců v Blansku se nás sešlo 89. Vše probíhalo dle předem připraveného programu.  

V úvodu nás potěšili manželé Blažkovi – zpěv Mgr. Eva Blažková, klavírní doprovod Antonín Blažek.  

Zprávu o činnosti přednesla Věra Peterková, dále seznámila se  stavem hospodaření přítomné Marie Reková. Poté Jana Bumbová předložila zprávu oblastní revizní komise.

V diskusi vystoupili hosté, na závěr proběhlo schválení zpráv.

Po věcné diskusi a blahopřání jubilantům bylo předneseno závěrečné usnesení.Nezbytnou součástí byly přihlášky na rekondice, zájezdy a další akce naší odbočky. Proběhla výměna členských průkazů.

 

S povděkem jsme kvitovali relativně velkou účast – probíhala stávka dopravců, v našem regionu nevyjel ani jeden autobus. 


Obrázky