Oblastní shromáždění

Publikováno 26.04.2017 14:42 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

Dne 26. dubna 2017 se u nás na odbočce v České Lípě konalo oblastní shromáždění. Naše klubovna nabízí (dovolte mi citovat naši dlouholetou členku) "domácí prostředí", členové se změnou místa byly  moc spokojeni. Program obohatil o své muzikantské umění pan Ing. Drahorád. Na programu pak byl přehled naších úspěchů, cílů a plno pozvánek na nadcházející akce.  Z oblastního shromáždění vzešly podměty pro další činnost odbočky. 

Chtěli bychom Všem našim členům poděkovat za účast a za projevenou snahu s hledáním sponzorů. Zvláštní poděkování patří těm, kteří se podíleli na organizaci oblastního shromáždění. 

 


Obrázky

Pan Ing. Drahorád Pan Ing. Drahorád