Oblastní shromáždění

Publikováno 18.12.2015 19:12 Odbočka Olomouc


Obrázek
Zvolena byla Bc. Marie
Kebrdlová, náhradnicí Mgr. Jana Krčová, obě členky a současně pracovnice oblastní odbočky.
Dále byl jako kandidát na funkci prezidenta navržen a poté zvolen Mgr. Václav Polášek. Také se
konala doplňující volba členek Oblastní rady. Zvolena byla Mgr. Jana Krčová, která byla kooptována
do rady již v dubnu tohoto roku a Marie Prayerová, která nahradila Zdenku Pomeznou. Ta
z pracovních důvodů z funkce odstoupila. Tímto jí děkujeme za několikaletou spolupráci.
Po přestávce mezi nás dorazil Mikuláš s andělem a čertem, kteří všem přítomným udělili dárečkový balíček.
Skvěle jsme se pobavili také u vtipné tomboly, kterou připravila paní Míla Nemravová.
Shromáždění proběhlo v pohodě a družnosti, za což nutno poděkovat všem pomocníkům
a dobrovolníkům, kteří se starali o doprovod členů na místo konání a o pohoštění.
Mimo jiné na pohoštění sponzorsky přispělo nákupní centrum Globus.

J. Příborský

Obrázky

Oblastní shromáždění Oblastní shromáždění
Oblastní shromáždění Oblastní shromáždění
Oblastní shromáždění Oblastní shromáždění
Oblastní shromáždění Oblastní shromáždění
Oblastní shromáždění Oblastní shromáždění