Oblastní shromáždění 5. 10. 2017

Publikováno 05.10.2017 16:01 Odbočka Blansko


Obrázek

Záznam

z oblastního shromáždění OO SONS ČR, z. s., Blansko ze dne

5. října 2017

 

Program a seznam přítomných přiložen

Setkání, kterého se zúčastnilo celkem 86 členů, 5 dobrovolníků a 7 průvodců, proběhlo v klidném prostředí všem známého Klubu důchodců v Blansku.
Shromáždění řídila p. Věra Peterková, předsedkyně OO Blansko. Přivítali jsme hosta – Jaroslav Kavan – zástupce Adeptech Praha.
Na úvod všechny přítomné mile překvapilo hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Blansko (2 učitelky a 4 děti). Důstojně jsme tak zahájili slavnostní
podzimní setkání, konané při příležitosti Dne bílé hole a Dne nevidomých.
Po uctění památky zesnulých a přečtení přítomných přednesla zprávu o činnosti předsedkyně Věra Peterková. Poté se ujala slova Marie Reková,
která seznámila přítomné se službami v rámci zákona o sociálních službách a novinkami ze sociální oblasti. Dále jsme se všichni věnovali
18. ročníku veřejné sbírky Bílá pastelka. Dalším bodem našeho shromáždění byly přihlášky na akce, které se do konce roku budou
pořádat (rekondice, objednávky časopisů, prodej kalendářů). Poté jsme dárkem a kyticí poblahopřáli jubilantům.

Navržené usnesení bylo schváleno.
Věra Peterková poděkovala v závěru všem za pomoc a hladký průběh celého shromáždění. Občerstvením jsme zakončili naše podzimní setkání.


Zapsala: Re


Obrázky