Oblastní shromáždění - 30. 9 2021

Publikováno 30.09.2021 19:26 Odbočka Blansko


Obrázek

Z á z n a m

 z oblastního shromáždění SONS ČR, z.s., odbočka Blansko ze dne  30. září 2021

Přítomni: viz prezenční listina

 

Setkání, kterého se zúčastnilo 69 členů naší odbočky proběhlo v Klubu důchodců v Blansku.

Oblastního shromáždění probíhalo dle přiloženého programu.

V úvodu nás potěšili svým vystoupením manželé Blažkovi - Mgr. Eva Blažková - zpěv, klavírní doprovod Antonín Blažek.

Byla zvolena mandátová, volební a návrhová komise.

Zprávu o činnosti přednesla předsedkyně Věra Peterková, se stavem hospodaření a prací revizní komise vystoupila Jana Bumbová.

V diskusi vystoupili hosté, poté následovalo schválení zpráv.

Průběh voleb řídil Mgr. Pavel Rek.

Oblastní rada OO Blansko byla zvolena na 4-leté období. Stejně tak i revizní komise. Volby proběhly aklamací s hlasováním o všech kandidátech současně.

Po věcné diskusi, blahopřání jubilantům a poděkování odstupujícímu výboru bylo předneseno závěrečné usnesení.

 

Členové oblastní rady, vzešlí z tohoto shromáždění, se sejdou 11. října, aby zvolili předsedu a místopředsedu oblastní odbočky.

 

 

Zapsala: Marie Reková


Obrázky