Oblastní shromáždění 2019

Publikováno 11.11.2019 09:33 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Společně s našimi členy a milými hosty, zástupci Města Kroměříže i funkcionáři a pracovníky z pražského ústředí SONS a Oblastních odboček ve Zlíně a Vsetíně, jsme se sešli, abychom zhodnotili úspěšný rok 2019 a představili plán činnosti odbočky na rok 2020.
Po oficiální části programu a vystoupení hostů se nám představily pracovnice Střediska výcviku vodících psů Jinonice provozovaného SONS ČR, z.s. i se svými čtyřnohými svěřenci, povyprávěly o své práci a odpovídaly na otázky týkající se výběru, výchovy a výcviku vodících psů a péči o ně. Naši členové měli také možnost vyzkoušet si osobně práci s vodícími psy v terénu.


Obrázky