Oblastní shromáždění 2017

Publikováno 04.12.2017 11:14 Odbočka Trutnov


Obrázek

Dne 29. 11. 2017 proběhlo jako každý rok na podzim oblastní shromáždění naší odbočky. Sešlo se nás celkem 21 členů, doprovod a host, kterým byl pan Bábik z Městské policie Trutnov. Na shromáždění jsme zhodnotili uplynulý rok, seznámili se s plány na období další, přivítali nové členy.

Pan Bábik si pro nás připravil přednášku o činnosti městské policie na území města Trutnov, o nástrahách, které na nás číhají venku i doma, o bezpečném chování, o obranných prostředcích a ukázal nám i prvky sebeobrany, např. s bílou holí. Děkujeme za praktické informace a rady.


Obrázky