Oblastní shromáždění 2017

Publikováno 05.11.2017 16:58 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Ve středu 1. listopadu se od 14 hod. v rámci pravidelného klubového odpoledne konalo zasedání Oblastního shromáždění členů Oblastní odbočky SONS v Kroměříži. Po uvítání a úvodním slovu požádal předseda Oblastní rady pan Roman Miklík paní Fridrichovou, aby členy seznámila se zprávou o činnosti odbočky za uplynulé období, jež  připravil, ve které se připomínají všechny pořádané akce v roce 2017.

Poté přednesla vedoucí odbočky Mgr. Erika Hanzalová zprávu o hospodaření odbočky, o předběžných výsledcích sbírky Bílá pastelka a výsledcích sbírky, která probíhá celoročně prostřednictvím kasiček v podobě maket vodicích pejsků umístěných na poště a čtyřech obchodních řetězcích v Kroměříži, a informovala členy o získaných a přislíbených sponzorských darech. Obě zprávy byly Oblastním shromážděním bez připomínek schváleny.

Následně představila paní Fridrichová členům Plán činnosti na rok 2018, který byl po několika návrzích ze strany členů Oblastním shromážděním schválen.

Jako hosta jsme přivítali pana Mgr. Radovana Klabala z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kroměříži, který nás po čase opět navštívil, a odpovídal na dotazy členů ze sociální oblasti.

Na závěr informovala Mgr. Hanzalová OS o příchodu nových členů, poděkovala za spolupráci ostatním pracovníkům a všem členům za účast a zhodnotila pomalu končící rok 2017 jako, pro nás, velmi úspěšný.


Obrázky