Oblastní shromáždění - 12. 4. 2018

Publikováno 12.04.2018 18:59 Odbočka Blansko


Obrázek

Záznam z oblastního shromáždění OO SONS Blansko ze dne 12. dubna 2018

Program: viz přiložen
Setkání, kterého se zúčastnilo celkem 95 členů, se za hosty zúčastnili Jan Karatochvílová – HHP Blansko, předsedkyně sociální komise MěU Blansko; Mgr. Ivo Polák – starosta města Blansko; Jaroslav
Kavan – Adeptech Praha; Milan Dvořák – Škola pro výcvik vodicích psů Brno.
Oblastní shromáždění probíhalo podle přiloženého programu.


V úvodu nás potěšili manželé Blažkovi – zpěv Mgr. Eva Blažková, klavírní doprovod Antonín Blažek.

Zprávu o činnosti přednesla Věra Peterková, dále seznámila se stavem hospodaření přítomné Marie Reková. Poté Jana Bumbová předložila zprávu oblastní revizní komise.
V diskusi vystoupili hosté, na závěr proběhlo schválení zpráv. Po věcné diskusi a blahopřání jubilantům bylo předneseno závěrečné usnesení.
Nezbytnou součástí byly přihlášky na rekondice, zájezdy a další akce naší odbočky. Proběhla platba členských příspěvků.

Zapsala: Reková


Obrázky