Oblastní Shromáždění

Publikováno 21.11.2018 16:10 Odbočka Kroměříž


Obrázek

 Sešli jsme se, abychom zhodnotili pomalu končící rok 2018, zavzpomínali na společně strávené chvíle při našich odbočkových akcích a naplánovali činnost a akce na rok 2019. Při této příležitosti jsme také blahopřáli naší zasloužilé člence, paní Hudcové, ke kulatému životnímu jubileu a předali jí květiny a malý dárek.

Našimi milými hosty tohoto setkání byl vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Kroměříže, Mgr. Radovan Klabal a zástupce Města Kroměříže v oblasti komunitního plánování, Mgr. Vratislav Snídal, kteří krátce pozdravili přítomné a poté odpovídali na dotazy členů a pracovníků odbočky ze sociální oblasti. .

Těšíme se na společná setkávání i v následujícím roce a věříme, že bude stejně úspěšný a bohatý na nové zážitky jako končící rok 2018.


Obrázky