OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN

Publikováno 14.10.2019 00:19 Odbočka Kyjov


Obrázek

Již Jan Amos Komenský řekl: "Škola hrou."Aby žáky nadchl pro učení, napsal proto Orbis Pictus (Svět v obrazech) a Škola hrou. Tohoto motta se drží i tvůrci putovní zážitkové výstavy Historické osobnosti, se vzdělávacím a zábavným programem nejen pro školy, ale také pro širokou veřejnost.
Lektorské přednášky se uzpůsobí v tu chvíli přítomnému publiku a všichni tiše poslouchají, vždyť není tolik příležitostí vidět pospolu historicky důležité osobnosti naší minulosti. Na voskové figuríny jsme si pochopitelně šáhnout nemohli, ale ke každé postavě byla přiřazena k ní nejdůležitější či nejcharakterističtější stavba, dokument, kniha a tyto makety nám byly dostupné, ty jsme si mohli prohlédnout, osahat, potěžkat.
Bylo příjemné se ocitnou v jedné místnosti s Karlem IV, Janem Husem, Janem  Žižkou, Marii Terezii, Napoleonem Banapartem a dalšími významnými osobnostmi našich dějin.

 

 

 

 


Obrázky