OPATŘENÍ MĚSTO TÁBOR

Publikováno 17.03.2020 09:11 Odbočka Tábor


OPATŘENÍ MĚSTO TÁBOR

 

ÚŘADY:

 

Ve dnech 16. 3. - 24. 3. bude na Městském úřadu v Táboře následující režim:

Úřední hodiny budou pouze v pondělí a ve středu od 9:00 - 12:00 hodin. V ostatní dobu budovy městského úřadu i úřadu práce budou uzamčeny. (V úředních hodinách ale také nebude umožněn zcela volný pohyb osob po budovách).

Na Tabačce na Husově náměstí (Úřad práce) bude v atriu v recepci po dobu úředních hodin služba, která bude filtrovat pouze nutné případy a posílat je do příslušných kanceláří.

Budova č.p. 6 na Žižkově náměstí (matrika) bude uzamčena i v úředních hodinách.

Budova č. p. 3 na Žižkově náměstí (u kostela) bude v úředních hodinách služba v zádveří pod schody, která rovněž bude filtrovat nudné případy.

Budova č. p. 11 na Žižkově náměstí (sídlo městské policie) bude uzamčena v úředních hodinách, klienti budou zvonit na městskou policii a ta je bude (pouze v úředních hodinách) pouštět dále.

 

Stále platí výzva pro veřejnost, aby bedlivě zvážila nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budovách Městského úřadu v Táboře.

 

ŠKOLKY:

Provoz mateřských škol zřizovaných městem zůstává zachován.

 

ZŠ Helsinská se s okamžitou platností stává mísem, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí.

 

TECHNICKÉ SLUŽBY:

TST Tábor uzavřely své provozy - správu hřbitovů, veřejná WC, správu parkovišť

 

BYTES:

Bytes Tábor vyhlásil zákaz návštěv pro všechny nájemníky a vlastníky bytů v sídle společnosti.

 

COMETT - doprava:

Dopravce z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru zpřísňuje hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 18. 3. 0:00 hod. platí zákaz vstupu do autobusu MHD a linkové a autobusové dopravy osobám bez zakrytí úst a nosu (rouškou, šátkem, šálou či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou).

 

Na dobu od 17. 3. do 24. 3. se  zakazuje nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Cestující nebudou odbaveni řidičem (Jízdné zdarma)

 

 

Další informace:

- Nekonají se svatební obřady, vítání občánků

- Městská policie se zaměří na kontrolu zákazu shromažďování.

- Město Tábor nakoupí generátory ozónu mj. pro potřeby pečovatelské služby.

- Město Tábor vyzývá veřejnost k domácí výrobě necertifikovaných roušek. Nosit roušky ve veřejném prostoru, v MHD je normální! Roušky obsahují i některé autolékárničky. Zároveň běží výroba roušek zadaná v místních firmách - Dita, Kalas, Unuo a Angel Wings. Jakmile jich bude dostatek, město je dá k dispozici veřejnosti.

- Město Tábor zprostředkuje přes Odbor sociálních věcí seniorům síť dobrovolníků, kteří pomohou s nákupy, dovážkou obědů, venčení psů aj.

- Pro osamělé seniory  jsou k dispozici telefonní linky Městského úřadu Tábor:

381 486 401 nebo 381 486 406. Na tyto linky lze volat kvůli zajištění zmíněných nákupů, venčení psa, vyzvednutí léků apod. Dostanete zde také aktuální informace o přijatých opatřeních dotýkajících se našeho života nebo možnosti pomoci v nejrůznějších naléhavých případech.

 

 

Aktuality budeme pro Vás neustále sledovat.