OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR_Červenec-srpen_2016

Publikováno 25.06.2016 21:17 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 07.07.2016 09:00
Končí: 25.08.2016 16:30
Kde: Olomouc

Ke stažení ve formátu pdf a mp3 zde:

OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR_Červenec-srpen

Olomoucký informátor - audionahrávka

NABÍDKA AKCÍ NEJEN V KLUBOVNĚ

Klub pohybových aktivit, Klub kutilů,
Klub pamětníků
Během prázdninového omezeného letního provozu odbočky z důvodu čerpání dovolených, ale i menší účasti zájemců, budou tyto kluby pozastaveny.

ČERVENEC

4. 7. - 8. 7. celozávodní dovolená SONS ČR, z. s. (celý týden)

7. 7. čtvrtek 14:00 – 16:00
Kino Metropol - od 14:00 česká komedie TEORIE TYGRA
I ochočení muži mohou zdivočet.
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Iva Janžurová. Vstupné 60 Kč.
SRAZ: 13:30 na zastávce tramvaje U Sv. Mořice (u Koruny)

14. 7. čtvrtek 14:00 – 16:00
Klub setkávání - vycházka do letní olomoucké Botanické zahrady
+ Zahrada smyslů, rozárium.
SRAZ: 13:30 na zastávce autobusů "Tržnice" směr do centra

21. 7. čtvrtek 13:00 - 16:00
Klub setkávání - Příkazy - skanzen a výstava rukodělných prací
SRAZ: 13:00 před budovou hlavního vlakového nádraží, odjezd autobusu ve 13:16 ze stanoviště E

28. 7. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - Arcibiskupský palác - hmatová prohlídka
s průvodcem, obraz nastoupení Františka Josefa I. na rakouský trůn roku 1848. ZTP a ZTP/P a členové odbočky vstup zdarma.
SRAZ: 13:30 na zastávce tramvaje Náměstí Republiky

SRPEN

4. 8. čtvrtek 14:00 – 16:00
Klub setkávání - posezení v klubovně s Liduškou Soltysiakovou

11. 8. čtvrtek 13:20 - 16:00
Klub setkávání - unikátní Dům přírody nedaleko Sluňákova v Horce
SRAZ: 13:20 na zastávce autobusu č. 18 - Tržnice směr do centra (naproti poliklinice), autobus odjíždí v 13:36

18. 8. čtvrtek 14:00 - 16:00 (ozdravný pobyt Poděbrady)
Klub setkávání - posezení v klubovně s Liduškou Soltysiakovou

25. 8. čtvrtek 14:00 - 16:00
Klub setkávání - vycházka kolem řeky Moravy (dle domluvy i na jiná místa v Olomouci)
SRAZ: 13:30 na zastávce tramvaje Envelopa

*************************************************
Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

*************************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* Sledujeme nabídku Kina Metropol a Moravského divadla
* zájezd do Nošovic
* Tyfloart - 29. 9. - 2. 10.
* Klub setkávání: vycházka historickou Olomoucí
* Nordic walking - nácvik chůze s holemi

*************************************************
Sociálně-právní poradenství: (v kanceláři OO SONS)

Provozní doba:
pondělí 9 – 12 a 12:30 – 16:30 po objednání
úterý 9 - 14 terénní služba
čtvrtek 9 – 12 a 12:30 – 17:30 v kanceláři
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

***********
Od letošního roku poskytujeme sociálně-právní poradenství nově
i ve Šternberku – každé první úterý v měsíci v době od 8:30
do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40. Uvítáme, pokud se předem objednáte.

*************************************************
Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením (v kanceláři OO SONS)

Provozní doba: pondělí 9 - 12 a 12:30 – 16:30 po domluvě
čtvrtek 9 - 12 a 12:30 – 17:30
jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

**************************************************
Pokud chcete vidět duhu, musíte se smířit s deštěm - Dolly Parton
**************************************************
Kontaktní den:
S platností od 1. 3. 2016 je pro všechna pracoviště SONS ČR stanoven jednotný kontaktní den, v tuto dobu nás vždy zastihnete.

Provozní doba: pondělí 9:00 – 12:00 a 14:00 - 16:30

*************************************************

DŮLEŽITÉ INFORMACE

IX. celostátní shromáždění SONS ČR
v Havlíčkově Brodu

Konalo se dne 28. května 2016 za účasti 101 volených delegátů z oblastních odboček SONS
a zástupců obecně prospěšných společností TyfloCenter a Rehabilitačního střediska Dědina.
Delegátkou za Oblastní odbočku SONS Olomouc byla Bc. Marie Kebrdlová a Jan příborský, který se shromáždění zúčastnil jako člen dosavadní Republikové rady.
V průběhu shromáždění byl prezidentem SONS, Mgr. Václavem Poláškem, přednesen komentář ke zprávě o činnosti organizace za uplynulé 4 roky. Zprávu obdrželi delegáti s měsíčním předstihem, takže k ní mohli diskutovat a vznášet kvalifikované dotazy.
Taktéž byli delegáti seznámeni se zprávou o hospodaření a zprávou Republikové revizní komise.
V průběhu shromáždění byli také oceněni tři zasloužilí funkcionáři SONS, mezi nimi obdržela pamětní list i dlouholetá předsedkyně naší odbočky Květoslava Nejeschlebová, která byla jedno volební období členkou Republikové rady a předsedkyní Sociálně právní komise, jako poradního orgánu prezidenta.
Blahopřejeme k tomuto zaslouženému ocenění!
Zcela zásadním bodem jednání bylo schválení novely stanov SONS, které nabyly nové podoby v návaznosti na novelu občanského zákoníku. Stanovy stvrdily zejména tu skutečnost, že se organizace z původního občanského sdružení změnila na spolek a v svém názvu ponese přídomek - „zapsaný spolek“, vyjádřený nejčastěji zkratkou - z. s. (SONS ČR, z. s.).
Ke stěžejním bodům shromáždění patřila volba prezidenta, kterým
se na další čtyři roky stal opět Mgr. Václav Polášek, taktéž volba viceprezidenta, kde byla volbou potvrzena kandidatura PhDr. Rudolfa Volejníka.
Do Republikové rady bylo zvoleno 7 řádných členů, z nichž 4 byli zvoleni do této funkce poprvé. Věkový průměr nově zvolených členů se pohybuje kolem 40 let, což je dobrou zprávou o omlazení tohoto orgánu.
Znovu byl také zvolen Jan Příborský, který se chce v Republikové radě věnovat mimo jiné zejména koncepci činnosti směrem k osobám se zrakovým postižením seniorského věku.
Závěrečným schválením usnesení a tří deklarací směrem k veřejnosti bylo ve večerních hodinách IX. celostátní shromáždění ukončeno.
Podrobnosti o průběhu a závěrech IX. celostátního shromáždění najdete v nejbližších vydáních časopisu ZORA a zvukového magazínu Naše šance.
J. Příborský

*************************************************

STŘÍPKY Z AKCÍ

Klavírní recitál Ráchel Skleničkové
v olomouckém Mozartově sále

Ve středu 8. června od 18 hod. v budově Moravské filharmonie probíhal v rámci 22. ročníku festivalu "Dny umění nevidomých na Moravě", výjimečný koncert. Vídáte často hrát umělce
v zatemněném sále či zcela bez not? Těžké a složité skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, B. Smetany, V. Nováka, F. Liszta
a F. Chopina, které byly na programu mladé klavíristky Ráchel, již předem vedli odborníky k zajímavým úvahám. Takto náročné kusy se neobjevují na koncertních pódiích v takovém počtu za sebou! A samozřejmě bez možnosti sledování not!
Interpretka, která brzy oslaví své dvacáté čtvrté narozeniny, prozradila, že současně zahajuje 20. sezónu své hry na klavír.
Je absolventkou Deylovy konzervatoře v Praze a současnou studentkou HAMU. Má za sebou řadu koncertů nejen v ČR, zpívala
a hrála pro Světlušku a ke konci května vystoupila jako host s Pražskou filharmonií pod taktovkou dirigenta Jakuba Kleckera
na Pražském jaru.
I nás uchvátila její bravurní hra, přesnost a rychlé pasáže.
Po přivítání posluchačů a úvodním vstupu předsedy odbočky
i krátkého pozdravu paní náměstkyně hejtmana Mgr. Yvony Kubjatové, která nad koncertem převzala záštitu, se plný Mozartův sál rozezněl zvuky úvodních skladeb. Publikum velmi kladně ocenilo, že si sama uváděla skladby i s krátkým vysvětlením okolností jejich vzniku.
Po malé přestávce na občerstvení a první skladbě, přišla chvíle
pro uplatnění fantazie posluchačů, hlavně přítomných dětí. Takto sama interpretka uvedla skladbu "Rej skřítků" od Ferenze Liszta
a požádala o zhasnutí v sále. Kdybyste tam byli, také byste je viděli. Skřítkové najednou rejdili všude až při ukončení skladby a rozsvícení, zmizeli. Úžasný zážitek a potlesk ve stoje!
Čas však neúprosně běžel a po další skladbě se blížil závěr koncertu, ještě přídavek - z vlastní tvorby - svižné a veselé tóny koncertního regtimu a poslední aplaus. Jen nerada Ráchel opouštěla nadšením nabité prostředí Mozartova sálu. Poděkování, dáreček na památku, kytička od neznámé paní se srdečným přáním i od další neznámé starší dámy - též klavíristky jistě velmi potěšila srdíčko mladé začínající umělkyně Ráchel.
Jen předem koupená jízdenka na vlak do Prahy popoháněla naše kroky k nejbližšímu taxi. Vše stihla, vlak neujel a tak i slib daný mamince dodržela. Mamince, která v Praze čekala na nádraží a která jí svou obětavostí, starostlivostí i svým osobním příkladem na její životní dráze velmi pomáhá a podporuje. Děkujeme tak vlastně oběma za krásný zážitek z nevšedního vystoupení.
PS. Kladné odezvy máme od mnoha účastníků koncertu, ať v písemné formě nebo které i náhodně potkáváme, a to nás velmi těší!!!
M. Kebrdlová
**************************************************
Redaktorka Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová natočila s Ráchel Skleničkovou před koncertem delší rozhovor, který byl odvysílán v rámci pořadu „Větrník“ v pondělí 13. června v 11 hodin.

J. Příborský

*************************************************

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Zemřel Rostislav Strejček

Motto: Být dobrým člověkem je lepší, než být velkým. Julius Zeyer

Dne 8. června tohoto roku zemřel po dlouhé nemoci
ve věku 87 let náš dlouholetý člen pan Rostislav Strejček.
Narodil se 19. dubna 1929 v Grygově, větší část svého života prožil v Olomouci.
Ve svých šestnácti letech přišel nešťastnou náhodou při výbuchu granátu o zrak. Jako jeden z prvních absolvoval kurz telefonistů v Závodě první pětiletky v Šumperku u pana Josefa Šedivého, průkopníka povolání zrakově postižených telefonních manipulantů.
Brzy poté začal pracovat na telefonní ústředně na Krajském národním výboru v Olomouci. Protože velice brzy a s velkým přehledem zvládal náročnou práci, byl příkladem pro mnohé další zájemce o toto povolání v řadách lidí se zrakovým postižením v celém Olomouckém kraji. Také mnohé podniky v regionu byly právě kvůli dobré pracovní pověsti Rosti Strejčka ochotny i zcela nevidomé na svých ústřednách zaměstnat.
Pan Strejček se relativně brzy oženil – za manželku si vzal vidící spojovatelku meziměstské telefonní ústředny v Šumperku, se kterou se seznámil „po telefonu“. Založili si rodinu a vychovali tři děti.
Později působil Rosťa Strejček na generálním ředitelství Dopravních staveb v Olomouci, kde pracoval k plné spokojenosti své i svých spolupracovníků i vedení podniku až do odchodu do důchodu.
Rosťa byl horlivým čtenářem mnoha časopisů a knih v bodovém písmu, stal se také znalcem mezinárodního jazyka esperanto
a odebíral celou řadu esperantských časopisů z celého světa, které četl až do posledních dnů života.
Mnozí z vás členů naší odbočky jste pana Strejčka znali ze setkání
na shromážděních naší organizace nebo také jako kamaráda,
se kterým jsme se rádi osobně potkávali při různých dalších příležitostech.
Nikdy nikoho nezarmoutil, měl velký smysl pro humor, rád si s lidmi přátelsky popovídal, mnohým v lecčems pomohl a poradil.
Určitě na něj budeme všichni rádi vzpomínat.
Čest jeho památce.
Jménem Oblastní rady SONS Olomouc Jan Příborský

**************************************************
Vážení přátelé,
máme pro vás i příjemné zprávy. Rádi sdělujeme,
že dne 4. června tohoto roku vstoupila do stavu manželského Maruška Prayerová, která i přes svůj mladý věk je naší členkou téměř 20 let a nedávno se stala členkou Oblastní rady naší odbočky. Přejeme manželům Marušce a Danielovi Sobotovým hodně štěstí, lásky a splnění všech společných přání a plánů. ************************************************** SOUTĚŽNÍ KVÍZ

Vyhodnocení minulého kvízu a nový kvíz najdete ve zvukové variantě Informátoru, který vám na vyžádání rádi zašleme.
KONTAKTY
************
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – Oblastní odbočka

*************************************************
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
olomouc-odbocka@sons.cz
www.sons.cz/olomouc
https://www.facebook.com/sons.olomouc
*******************************************
PRACOVNÍCI ODBOČKY
*********************
Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků
Tel: 778 412 710 - osobní jednání po telefonické domluvě

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství, půjčovna pomůcek
Tel: 605 812 914, 585 427 750
čt 11:30 – 17:30 v kanceláři

Bc. Marie Kebrdlová - zdravotní osvěta, volnočasové aktivity, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek
Tel: 608 321 399, 585 427 750
po 9:00 – 12:00 a 12:30 - 16:30 pro objednané, čt 9:00 – 12:00 kanceláři, ostatní dny po telefonické domluvě

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní
Tel: 778 702 401, 585 427 750, po – pá 7:00 – 11:00

*************************************************

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

Děkujeme Vám!

Na setkání s vámi se těší

M. Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová a J. Příborský

Informátor je vydáván pro členy naší odbočky zdarma