OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR č. 9/2017

Publikováno 01.09.2017 11:04 Odbočka Olomouc


Obrázek

OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR č. 8/2017

Vydává:     Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.                                                      

Oblastní odbočka Olomouc

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Tel.: 585 427 750

Email: olomouc-odbocka@sons.cz

www.sons.cz/olomouc

https://www.facebook.com/sons.olomouc

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Olomouc a jejich příznivců.

Je neprodejný.

Pracovníci: 

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků

Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz 

Bc. Marie Kebrdlová - vedoucí pracoviště odbočky, sociálně aktivizační služby, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek

Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz

po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00 

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství, půjčovna pomůcek

Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz

čt 11:00 - 17:00 

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní

Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz

po - pá 7:00 - 11:00 

Bc. Klára Nádvorníková - sociálně aktivizační služby

Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: nadvornikova@sons.cz

po 10:00 - 15:00, út a st 9:00 - 14:00, čt 12:00 - 17:00 

Ing. Hana Pavlišová - sociálně aktivizační služby pro imobilní občany se zrakovým postižením

Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: pavlisova@sons.cz

po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00 

Alena Hejčová - sociálně aktivizační služby

Tel: 775 438 112, 585 427 750, e-mail: hejcova@sons.cz

po a čt 7:00 - 16:30, út a st 7:00 - 15:30, pá 7:00 - 13:00 

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

 

Návštěvní hodiny:  

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)

pondělí      9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání

úterý         9 - 14 terénní služba

čtvrtek       9 - 12 a 12:30 - 17:00 v kanceláři

jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem 

Sociální poradenství ve Šternberku - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40. Uvítáme, pokud se předem objednáte. 

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením probíhá po telefonické domluvě v kanceláři odbočky. 

Kontaktní den:

pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30 (v kanceláři OO SONS) 

Rada oblastní odbočky Olomouc 

Předseda: Jan Příborský

Místopředsedkyně: Marie Sobotová

Pokladník: Mgr. Jana Krčová

Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Táňa Grolichová, Bc. Klára Nádvorníková

 

*********************************************************************************************

Vážení čtenáři,

pomalu nám končí léto, děti se vracejí do škol a také my se vracíme zpět k běžnému provozu. Od září se budeme s vámi opět setkávat v našich klubech, budeme trénovat paměť, cvičit, kutit a nově také vařit. V našem Klubu vaření se dozvíte nejen nové recepty, ale také „fígle“ jak si usnadnit práci v kuchyni. Těšíme se na vás.

 

Vaši pracovníci Oblastní odbočky

 

*********************************************************************************************

 

NABÍDKA AKCÍ

 

Klub pohybových aktivit - každé druhé pondělí 14-15 hod. 

Klub kutilů - každé pondělí 11:30 - 13:30 hod. 

Klub Pamatováček - každou středu 10 - 12 hod. 

Klub setkávání - každý čtvrtek 14 - 16 hod. 

NOVINKA! - Klub vaření - 1x měsíčně v pondělí 11:30 - 13:30 hod.

 

Září 

 1. 9. úterý 8:30 - 10:30

Sociální poradenství - ve Šternberku v budově Sociálních služeb, Komenského 40, možnost objednání. 

 1. 9. čtvrtek 14:00 - 16:00

Procházka v areálu Parkánových zahrad, návštěva vily Primavesi. Poté společně projdeme na Dolní náměstí, kde v rychlosti navštívíme Bleší trh a náš výlet zakončíme v příjemné kavárně Öde.

Sraz účastníků ve 14:00 na Náměstí Hrdinů, bus č. X2 (doveze nás na Náměstí Republiky) odjíždí ze zastávky Palackého      ve 14:10. 

 1. 9. neděle 14.00 - 17:00

Handicap Rally - Atletický stadion, Olomouc - setkání olomouckých rodin a handicapovaných v místě se spoustou zajímavých a zábavných akcích. Kromě nevšedních zážitků a spousty stánků, zde najdete i jeden náš, tedy stánek s prezentací SONS. Akci pořádá "Dobré místo pro život."

Sraz účastníků - 14:00 na zastávce autobusů u tržnice směr do centra. ZTP/P nepotřebují doprovod! Je zajištěn od účastníků akce! 

 1. 9. pondělí 11:30 - 13:30

Klub kutilů - poprvé po prázdninách. 

 1. 9. středa 10:00 - 12:00

Klub Pamatováček aneb první poprázdninové trénování paměti. 

 1. 9. čtvrtek 13:00 - 18:50

Klub setkávání - výlet do Šternberka - návštěva Augustiniánského kláštera a Muzea času. Cena vstupného do kláštera pro držitele průkazu ZTP/P - 20 Kč, vstupné do muzea - zdarma.

Sraz účastníků - 12:55 před poštou na Hlavním nádraží. Odjezd autobusu 13:08. Návrat do Olomouce cca 18:50. Na vyžádání předem rádi zajistíme doprovod. Ve 13:44 staví autobus na 4. nástupišti ve Šternberku u nádraží (i zde můžete přistoupit). Z autobusu vystoupíme na zastávce Šternberk Dvorská ve 13:50 a rádi zde uvítáme místní členy. 

 1. 9. pondělí 11:30 - 13:30

Klub kutilů - začínáme tvořit. 

 1. 9. pondělí 14:00 - 15:00

Klub pohybových aktivit - protahovací cvičení se Světlankou Kostrunkovou s prvky tai-chi. 

 1. 9. úterý 16:00 - 18:00

Festival Nad Oblaky - Výstaviště Flora Olomouc - pavilon A, zahájení celé akce je ve 14:00. Vstupné pro členy odbočky zdarma.

Na druhou část se vypravíme společně. Od 16:00 - 17:20 pokračují pěvecká a hudební vystoupení + vyhodnocení pěvecké a video soutěže.

Sraz účastníků naší skupiny - 15:45 na tramvajové zastávce Výstaviště Flora. 

 1. 9. středa 10:00 - 12:00

Klub Pamatováček - i trénování paměti může být fajn. 

 1. 9. čtvrtek 14:00 - 16:00

Klub setkávání - Návštěva Knihovny města Olomouce na Jungmannově ulici. Beseda s názvem „Ve stopách olomouckých památek“.

Sraz účastníků - 13:45 na tramvajové zastávce Vejdovského směrem od Tržnice 

 1. 9. pondělí 11:30 - 13:30 NOVINKA!!

Klub vaření - každý z nás musí doma vařit, ale co takhle si zakuchtit čistě pro radost? Máte rádi saláty, dresingy, smoothie, pomazánky a podobné dobroty studené i teplé kuchyně? Nebo máte nějaký svůj výjimečný vyhlášený jednoduchý recept, o který byste se rádi podělili? Pak neváhejte a přijďte mezi nás. Určitě se pobavíte a třeba i naučíte nějakou novou dobrotu. PS: I tady platí pravidlo, co si kdo navaří, to si taky sní. J Takže se nebojte, o hladu tady nebudeme. 

 1. 9. středa - 10:00 - 12:00

Klub Pamatováček - stále poctivě trénujeme.

*********************************************************************************************

Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit 

*********************************************************************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme  

* 5. 10. - Celodenní výlet na zámek Bučovice s haptickou prohlídkou a možná i do vinného sklípku v Buchlovicích. Zájezd pořádáme společně s OO SONS Přerov. Počet míst je omezen, proto se prosím přihlaste včas. Zájemci, kteří se přihlásí do 21. září obdrží podrobnou pozvánku s uvedením ceny zájezdu. Ta bude pro členy naší odbočky velmi příznivá. 

* 11. 10. středa - letošní ročník veřejné sbírky Bílá pastelka.

Chcete nám pomoci s její přípravou nebo se jí přímo zúčastnit? Ozvěte se, prosím. Každé pomoci si velmi ceníme. 

*********************************************************************************************

SOCIÁLNĚPRÁVNÍ PORADNA INFORMUJE 

Novela zákona o nemocenském pojištění

 

16.8. 2017 Senát schválil novelu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tento zákon, mimo jiných ustanovení, zavádí dlouhodobé ošetřovné, které pomůže rodinám v době, bezprostředně po propuštění člena rodiny        z nemocnice, až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s nárokem na dávku bude možné o člena rodiny,            u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, jež si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů. Nemocnice musí současně potvrdit, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař. 

Rodiny získají čas bez obav uvážit, jak zajistit dlouhodobou péči o svého příbuzného, pokud by měla být dlouhodobá (více než 3 měsíce). Novelou zákona se odstraňují hlavní překážky, které v současné době péči v rodině omezují nebo znemožňují. Jedná se zejména o obavu ze ztráty příjmu a obava z výpovědi z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení péče mu nová zákonná úprava garantuje původní práci          i návrat na stejné pracovní místo. O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřujících osob, ale vždy samozřejmě pouze jeden. Po splnění podmínek nároku na tuto dávku bude moci být dlouhodobé ošetřovné přiznáno nejen nejbližším příbuzným ošetřované osoby (rodičům, prarodičům, dětem, sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci nebo neteři ošetřované osoby, manželce nebo družce strýce nebo manželovi nebo druhovi neteře. Široký okruh osob dovolí rodinám svobodně se rozhodnout, kdo a jak bude dlouhodobou péči zajišťovat. 

Poskytnutí pracovního volna pečující osobě nebude však automatické. Bude záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, zda svého zaměstnance, který žádá o uvolnění pro péči o svého rodinného příslušníka, uvolní. Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí.        V ostatních případech je povinen volno poskytnout. 

Zdroj: http://www.nrzp.cz

Senát schválil novelu zákona o dávkách pro OZP 

Schválená novela přináší tyto zásadní změny:

 • Zcela se ruší prokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku.
 • V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných osob, tak ani žadatele o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla bude příjem testován, a to i u společně posuzovaných osob.
 • Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000,- Kč na 10 000,- Kč.
 • Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 550,- Kč měsíčně a novela zákona obsahuje i další technická vylepšení a zpřesňuje některé pojmy. 

Zákon nabude účinnosti od 1. ledna 2018. 

Jedná se o zásadní změnu zákona, která prakticky eliminuje úsporná opatření v dávkách pro zdravotně postižené, která prosadil bývalý ministr J. Drábek. V době vydání tohoto informátoru zbývá pouze ještě podpis pana prezidenta.

zdroj: http://www.nrzp.cz/aktualne.html - kráceno vydavatelem

 

*********************************************************************************************

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Asistence na dálku přes Navigační centrum (NC) SONS 

Milí přátelé, především příznivci a uživatelé Navigačního centra SONS! Asi jste již někteří zaznamenali, že máme bohužel dlouhodobý výpadek služby Remote Assistant. Problém je u provozovatele aplikace (přesněji jeho serverové části), u firmy Batsuite. Po březnové odstávce, už není schopna opětovně službu spustit. Jelikož problém trvá již tak dlouho, rozhodli jsme se   pro vás zajistit jiné náhradní řešení.

Službu začínáme poskytovat pomocí aplikace Skype. Věříme, že ji většina z vás stejně užívá a dokonce je to příznivá zpráva pro ty, co mají na svých mobilních zařízeních systém Android. Budou totiž konečně této služby "asistence na dálku" moci začít také využívat. Je to řešení sice proti původnímu trochu omezené a v ovládání komplikovanější, ale základ, přenos obrazu k našemu operátorovi, zajistí. Vyzkoušejte a uvidíte sami. 

Jak se s Navigačním centrem propojit?

Hledejte v aplikaci Skype kontakt live:navigace

POZOR, mezi slovy live a navigace není mezera, ale dvojtečka. Po jeho nalezení a zvolení užijte příkaz "Videohovor". Můžete se také spojit přímo s NC, kde vám s nalezením kontaktu a propojením rádi pomohou.

Druhá dobrá zpráva je, že nabízíme v tomto prvním testovacím kroku službu pro všechny zdarma. Takže neváhejte a vyzkoušejte. 

K čemu této služby můžete například využít?

Nechat se donavigovat do cíle - najít v ulici ty správné dveře od restaurace, obchodu, úřadu. Spolupracovat s operátorem, když počítač najednou přestane mluvit. Navést na ten správný zvonek u dveří do domu. Přečíst ručně napsaný dopis či lísteček nebo zjistit, proč je zrovna dnes zavřeno. Najít v pokoji zatoulanou věc. Nechat si popsat, jak rozsáhlé stavební úpravy Vám právě komplikují cestu. Jestli je daná košile či tričko doopravdy čisté. A další a další, fantazii a potřebám se meze nekladou.  

V NC jsou každý všední den od 8:00 do 18:00 a o víkendu od 9:00 do 17:00. Centrum můžete kontaktovat na telefonním čísle: 221 462 412, nebo na emailu: navigace@sons.cz 

Dále uvádíme přehled všech služeb, které NC aktuálně nabízí:

 • Vyhledání dopravního spojení, tel. čísla či informace o hledaném objektu (např. firma, lékárna, úřad, pošta, …)
 • Plánování cest, tvorba itinerářů nebo podrobný popis požadovaného místa (např. stanice metra či autobusové nádraží), a to způsobem, který odpovídá zásadám prostorové orientace a samostatného pohybu bez zrakové kontroly
 • Asistence na dálku a "donavigování do cíle"
 • Pomoc v nouzi (podmínkou využití této služby je alespoň přibližné určení své aktuální polohy, kdy lze pomoci např.          při ztrátě orientace, sejití z původní trasy nebo jiných událostí, které zrakově postiženého na cestě zaskočí. Užitek mohou mít   i lidé, kterým by při cestování pomohla okamžitá telefonická konzultace, např. jak pružně upravit svoji trasu). 

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. 

Zdroj: Vis-Imp - distribuční konference SONS 

Čekárny ČD LOUNGE jsou již i pro cestující držitele průkazů ZTP a ZTP-P 

Speciální čekárny ČD Lounge jsou určeny pro cestující:

* s platnou jízdenkou pro 1. třídu;

* s platnou jízdenkou pro 2. třídu společně s místenkou pro vlak vyšší kvality (Railjet, SuperCity, EC, IC, EN, Ex, Rx) nebo místenkou SC či Railjet busines nebo lůžkovým či lehátkovým příplatkem pro vlak vyšší kvality;

* se zákaznickou aplikací IN 100 nebo IN Business na In Kartě;

* s dětmi do 10 let; * těhotné ženy; * s platným průkazem ZTP nebo ZTP/P. 

Kde jsou v současné době ČD LOUNGE? Praha Holešovice (Wi-Fi) a hlavní nádraží v Pardubicích, Olomouci, Ostravě.

V rámci čekáren ČD LOUNGE mají cestující k dispozici možnost občerstvení z nápojových automatů, sledování televizního vysílání, četby tiskovin Českých drah; samozřejmostí je instalace informačního systému stanice s aktuálními informacemi o odjezdech        a příjezdech vlaků. V některých stanicích je součástí ČD Lounge také samostatná toaleta či možnost připojení na internet. 

Zdroj: https://finexpert.e15.cz 

*********************************************************************************************

JEDNOU VĚTOU 

Krátké zprávy ze Střediska výcviku vodicích psů v Praze – Jinonicích

 

V našem zpravodaji budeme čas od času uveřejňovat novinky o činnosti střediska, které je jedním ze zařízení SONS. Výcvik vodicích psů a jejich přidělování zájemcům z řad nevidomých patří k významným službám, které naše organizace svým členům, ale i nečlenům nabízí. 

*****

A nyní čerstvá novinka ze střediska:

Fenka Natalie čeká štěňátka. Sonograf nám ukázal pět štěňátek, což podle odborníků znamená, že jich bude deset. Porod očekáváme na konci září.

Samozřejmě o nových přírůstcích budete informováni.

Se srdečným pozdravem

Ing. Věra Hrádecká

a tým pracovníků SVVP

 

********************************************************************************************* 

Pes je velmi neprozřetelný. Nikdy se nestará o to, máte-li pravdu nebo ne, neptá se, jste-li bohat či chud. Jste jeho kamarád. Drží se vás stále, aby vás potěšil, bděl nad vámi, a v krajním případě dal za vás i svůj život. Bláhový pes, bez rozumu a bez duše.

Jerome Klapka Jerome 

*********************************************************************************************

PŘIPOMÍNÁME 

Burza stále pokračuje 

Připomínáme, že 1. Benefiční Bleší trh u Kapucínů ve prospěch naší organizace stále pokračuje. Najdete nás v kapucínském podzemí každý den kromě neděle od 14:30 do15:30. Můžete si nejen něco odnést, ale také přinést věc, kterou už nepotřebujete, ale jinému ještě poslouží. Každý si vybere, nabídka je široká a stále se mění. Tak neváhejte a přijďte. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

********************************************************************************************* 

STŘÍPKY Z AKCÍ 

Plavba „Ololodí“ 

Ve čtvrtek 17. 8. se skupinka 24 členů naší odbočky vydala na plavbu historickou Olomoucí po řece Moravě tak zvanou „Ololodí“. Na dvě loďky jsme nastoupili v přístavišti u „U-klubu“ a vydali se po řece Moravě poznávat historické krásy města Olomouce z vodní hladiny směrem ke Klášternímu Hradisku, přes kamenné koryto historické řeky Moravy. U Hradiska jsme se otočili a pluli zpět až k jezu u Ferdinandovy pevnůstky, a odtud zpět do přístaviště. Celá vyjížďka trvala asi hodinu. Pan kapitán a zároveň provozovatel těchto lodí, pan Šimon Pelikán i jeho mladý kolega na druhé lodi nám zaníceně povyprávěli o architektuře a památkách a také raritách řeky Moravy. Třeba, že je zde dostatečně čistá voda, že v ní žijí pstruzi a jiné druhy ryb, že zde mají pítko olomoučtí holubi a také nám ukázali místo, kde žije jediný olomoucký vodník Emil.

Plavba na lodi jménem Kordulka i na té druhé zatím beze jména byla nádherná a všem se moc líbila.

Alena Hejčová 

P.S.: Křest nové lodě se uskuteční v sobotu 9. září  v rámci festivalu "Řeka má duši". Bližší informace na: http://www.plavbyolomouc.cz/

 

Rekondiční pobyt Luhačovice 21. - 27. 8. 2017 aneb byli jsme v Luhačovicích 

Luhačovice jsou největšími moravskými lázněmi s dlouhodobou tradicí. Vyvěrá tu sedmnáct minerálních pramenů se zvýšeným obsahem jódu, železa, kyseliny borité, fluoru a dalších prvků. Každou hodinu se na povrch dostane patnáct tisíc litrů minerální vody o teplotě deset až dvanáct stupňů. Tyto prameny jsou jedny z nejúčinnějších v Evropě a využívají se k pitným kúrám, inhalacím a minerálním koupelím. Lázněmi protéká říčka Horní Olšava, zvaná také Šťavnice.  

Samotné lázně jsou architektonickým skvostem, zejména díky Dušanu Samuelovi Jurkovičovi, který byl významným architektem, jenž tu na počátku 20. století zanechal nesmazatelnou stopu. Jeho stavby jsou vysoce ceněny a Luhačovicím dávají zvláštní lidový a zároveň noblesní charakter. Luhačovice jsou obklopeny krásnou přírodou a silným čistým a zdravým ovzduším.

Nu, a do tohoto moravského ráje se vydala v pondělí 21. srpna skupina členů našeho olomouckého SONSu a dalších spřátelených odboček na rekondiční týdenní pobyt v počtu 36 účastníků. 

Po ubytování v hotelu Harmonie jsme si v odpoledních hodinách prohlédli nejbližší okolí hotelu. Večer jsme vydatně povečeřeli       a po jídle se sešli v kongresovém sále s našimi organizátory a vedoucími pobytu panem Janem Příborským, paní Marií Kebrdlovou  a slečnou Klárkou Nádvorníkovou, kteří nás seznámili s programem na celý příští týden. Dopolední část byla pro účastníky povinná, odpolední a večerní program byl již dobrovolný. Hostem prvního večera byla manažerka hotelu paní Martina Lacigová. Od ní jsme se dověděli něco málo o historii a provozu našeho hotelu. Závěrem nám slíbila, že nás příští večer seznámí s léčebnou metodou, zvanou kryoterapie. 

Úterní program po snídani začal naplno, pracovali jsme ve dvou skupinách, první skupina pod vedením Klárky Nádvorníkové          a druhá pod vedením Marušky Kebrdlové. V klubu Pamatováček jsme procvičovali mozkové závity, až se z nich kouřilo. V bazénu jsme prošli intenzivním cvičením, takže i ti, co klepali zpočátku ve vodě kosu, se rozjařili, bazén jim byl náhle malý, voda zvýšila pocitově teplotu o pět stupňů a všem se vodní aktivity zalíbily.  

Odpoledne jsme podnikli komentovanou prohlídku po lázních se zastavením u léčivých pramenů sv. Josefa, Vincentky a              Dr. Šťastného s možností ochutnávky a zbyl i čas na kafíčko. Večer jsme si vyzkoušeli účinky kryoterapie na vlastním těle. Paní Lacigová, manažerka hotelu a velká propagátorka této metody přišla opět mezi nás s bombou stlačeného dusíku a ten pak aplikovala na bolavá místa, teplota aplikované dusíkové páry byla asi mínus sto třicet stupňů. Mnozí si pak ještě tuto terapii doobjednali, aby vylepšili svůj zdravotní stav. 

Další dny se odehrávaly v podobném duchu a my se ani na minutu nenudili. Vyzkoušeli jsme si chůzi s nordicwalkingovými holemi a došli až na nedalekou luhačovickou přehradu. Ve středu jsme navštívili zámek a zoologickou zahradu v Lešné, ve čtvrtek zhlédli významné stavby architekta Jurkoviče: prvorepublikové Sluneční lázně, léčebný dům Jestřabí a překrásný Jurkovičův dům, který je malebný nejen z vnějšku, ale i uvnitř. Obdivovali jsme jídelnu se zajímavým lustrem, krásné stropy a kazetové obklady stěn, stylové dveře, výtahy, schodiště a recepci. Na kolonádě jsme pak popíjeli Vincentku za zvuků klavíru a promenádního koncertu. Sluníčko se na nás smálo a my měli stále dobrou náladu. 

V pátek nám naši organizátoři připravili soutěžní dopoledne, tzv. Luhačovickou šestku. Soutěžili jsme ve sportovně zábavných disciplínách a úkoly jsme plnili s klapkami na očích, to abychom měli všichni rovné podmínky, vidoucí i nevidoucí. Byla to zajímavá sonda do života nevidomých přátel a dobrá zkušenost, kterou při naší činnosti dobrovolníků určitě využijeme. Po večerech jsme si mohli zahrát stolní hry, které jsou určeny pro slabozraké a nevidomé a jsou zajímavé i pro nás vidoucí. 

Ale jak se říká konec dobrý, všechno dobré, a tak to bylo i v sobotu. Večer jsme strávili v radostném duchu, přestože šlo vlastně   o loučení. Náš rekondiční pobyt byl u konce. Naše vedení vyhodnotilo uplynulý týden a došlo také na vyhlášení výsledků z páteční soutěže, všichni zúčastnění byli odměněni drobným dárkem. Mnohým se večer ani nechtělo do postele a pořád bylo co povídat.

Po celou dobu nám přálo i počasí, a tak budeme rádi vzpomínat na hezky strávený čas na rekondici v Luhačovicích v roce 2017.

Marta Cvoligová

*********************************************************************************************Hřích je, když se neradujeme ze života.

Osho, indický mystik

*********************************************************************************************

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Blahopřání našim jubilantům

V září oslaví svá významná životní jubilea tři naši členové:

Anna Baláková z Lukové, Marie Musilová z Olomouce a Jaroslav Opletal z Brna.

Našim oslavencům přejeme především hodně zdraví, dobré životní pohody, lásky svých blízkých a hodně spokojenosti do dalších let! 

Členové Oblastní rady a pracovníci Oblastní odbočky SONS Olomouc.

********************************************************************************************

ZAJÍMAVOSTI 

Zvuková konference a Rádio ZK 

Zvuková konference, je projekt, který vznikl zjara roku 2012. Je určena hlavně osobám se zrakovým postižením, kteří mají možnost si pomocí hlasových nahrávek povídat na různá témata, ale také si jen četovat nebo společně hovořit přímo v rámci Zvukové konference.

Původně ji využívalo pouze málo zrakově postižených, postupně se však počet zájemců zvýšil a je možné si povídat nejen             s nevidomými zde v Čechách, ale i na Slovensku a občas i ze zahraničí.

Součástí Zvukové konference je i rádio ZK, jehož název je odvozen ze začátečních písmen slov zvuková konference. Stejně jako konference, i rádio je určeno osobám zrakově postiženým, kteří jej mají možnost nejen poslouchat, ale sami se podílet na tvorbě různých pořadů, které si vymyslí. Mohou tak získat informace z různých oblastí života zrakově postižených a také předat ostatním své zkušenosti.

V současné chvíli je v rádiu asi 100 pořadů, které si lze poslechnout v archívu na YouTube a postupně vznikají další. Některé z nich jsou i na pokračování.

Vždy první sobotu v měsíci, probíhá pravidelné živé vysílání, které moderují rovněž osoby se zrakovým postižením. Hovoří se zde  o různých tématech a to nejen týkajících se problematiky zraku. Lidé se mají možnost do vysílání zapojit a to jak telefonicky, či jen poslat chat. Přidat se může opravdu každý, kdo má zájem a to jak přihlásit se na zvukovou konferenci, tak poslechem rádia, či přímo tvorbou vlastních pořadů.

Zvukovou konferenci si můžete stáhnout z adresy www.brozst.cz, Rádio ZK spustit z adresy www.radiozk.eu nebo si projít archiv na adrese https://www.youtube.com/channel/UC5tsJtYd7FHPWZKl-u4pkNA

Stanislav Brož 

*********************************************************************************************

OBSAH 

 

NABÍDKA AKCÍ ………………………………………………………………………… 2

 

PŘIPRAVUJEME ..……………………………………………………………………… 4

 

SOCIÁLNĚPRÁVNÍ PORADNA INFORMUJE ……………………………… 4

Novela zákona o nemocenském pojištění

Senát schválil novelu zákona o dávkách pro OZP

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE …………………………………………………………… 5

Asistence na dálku přes Navigační centrum (NC) SONS

Čekárny ČD LOUNGE jsou již i pro cestující držitele průkazů ZTP a ZTP-P 

JEDNOU VĚTOU ……………………………………………………………………… 7

Krátké zprávy ze Střediska výcviku vodicích psů v Praze – Jinonicích 

PŘIPOMÍNÁME ………………………………………………………………………… 8

Burza stále pokračuje 

STŘÍPKY Z AKCÍ ……………………………………………………………………… 8

Plavba „Ololodí“

Rekondiční pobyt Luhačovice 21. - 27. 8. 2017 aneb byli jsme v Luhačovicích 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA ………………………………………………………… 11

Blahopřání našim jubilantům 

ZAJÍMAVOSTI ………………………………………………………………………… 11

Zvuková konference a Rádio ZK 

 

 

 

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

 

 

Děkujeme Vám! 

 

Na setkání s vámi se těší

M.Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Nádvorníková, H. Pavlišová, A. Hejčová a J. Příborský

 

Informátor je vydáván pro členy naší odbočky zdarma