OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR č. 5/2017

Publikováno 05.05.2017 11:06 Odbočka Olomouc


Obrázek

OLOMOUCKÝ INFORMÁTOR

č. 5/2017

 

Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.

 

Vydává:     SONS ČR, z. s., Oblastní odbočka Olomouc

I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

Tel.: 585 427 750

Email: olomouc-odbocka@sons.cz

www.sons.cz/olomouc

https://www.facebook.com/sons.olomouc

  

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s., Olomouc a jejich příznivců.

Je neprodejný.

 

Pracovníci:

Jan Příborský - předseda OO SONS, koordinátor dobrovolníků

Tel: 778 412 710, e-mail: priborsky@sons.cz

osobní jednání po telefonické domluvě

 

Bc. Marie Kebrdlová – vedoucí pracoviště odbočky, volnočasové aktivity, sociálněprávní poradenství a půjčovna pomůcek

Tel: 608 321 399, 585 427 750, e-mail: kebrdlova@sons.cz

po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

Ludmila Soltysiaková - sociálněprávní poradenství, půjčovna pomůcek

Tel: 605 812 914, 585 427 750, e-mail: soltysiakova@sons.cz

čt 12:30 - 17:30

Mgr. Jana Krčová - digitalizace textů, tisk do Braillova písma, redakce Informátoru OO SONS, pokladní

Tel: 778 702 401, 585 427 750, e-mail: krcova@sons.cz

po - pá 7:00 - 11:00

Bc. Klára Nádvorníková - volnočasové aktivity

Tel: 773 793 042, 585 427 750, e-mail: nadvornikova@sons.cz

po 10:00 - 15:00, út a st 9:00 - 14:00, čt 12:00 - 17:00

Ing. Hana Pavlišová - sociálně aktivizační služby pro imobilní občany se zrakovým postižením

Tel: 770 101 441, 585 427 750, e-mail: pavlisova@sons.cz

po a čt 9:00 - 17:00, út, st a pá 9:00 - 14:00

pro osobní návštěvu doporučujeme vždy předchozí telefonickou domluvu

 

Návštěvní hodiny:

Sociálněprávní poradenství: (v kanceláři OO SONS)

pondělí      9 - 12 a 12:30 - 16:30 po objednání

úterý         9 - 14 terénní služba

čtvrtek        9 - 12 a 12:30 - 17:30 v kanceláři

jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem

Sociálněprávní poradenství ve Šternberku - každé první úterý v měsíci v době od 8:30 do 10:30 v Domě sociálních služeb, Komenského 40. Uvítáme, pokud se předem objednáte.

Půjčovna pomůcek: pro osoby s těžkým zrakovým postižením probíhá po telefonické domluvě v kanceláři odbočky.

Kontaktní den:

pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30

Rada oblastní odbočky Olomouc

Předseda: Jan Příborský

Pokladník: Mgr. Jana Krčová

Další členové: Ludmila Soltysiaková, Bc. Marie Kebrdlová, Marie Sobotová, Táňa Grolichová

Kooptovaná členka: Bc. Klára Nádvorníková

 

*********************************************************************************************

Vážení čtenáři,

Vítáme vás u nového vydání Olomouckého informátoru a věříme, že si z jeho obsahu najdete pro sebe něco zajímavého nebo důležitého.

Od tohoto čísla bude zpravodaj vycházet v měsíčních intervalech a tím se poněkud zrychlí přísun nových informací.

Příjemné počtení přejí pracovníci Oblastní odbočky.

 

*********************************************************************************************

 

NABÍDKA AKCÍ NEJEN V KLUBOVNĚ

Klub pohybových aktivit - každé druhé pondělí 14 - 15 h.

Klub kutilů - každé pondělí 11:30 - 13:30 hod.

Klub pamětníků - každou středu 10 - 12 hod.

Klub setkávání - "Literární okénko"

Květen

2.5. úterý 8:30 - 10:30

sociálně právní poradenství - ve Šternberku v budově Sociálních služeb, Komenského 40, možnost objednání

 3.5. středa 10:00 - 12:00 Klub Pamatováček - procvičování paměti nevšední formou

  1. 5. čtvrtek 14:00 - 16:00

Klub setkávání - beseda na téma „Ve stopách olomouckých památek“ návštěva knihovny na Jungmannově ulici

Sraz 13:45 na zastávce tramvaje Vejdovského směr Hlavní nádraží

 10.5. středa 10:00 - 12:00 Klub Pamatováček - trénování paměti trochu jinak

 10.5. středa 13:00 - 14:00 Klub pohybových aktivit - protahovací cvičení s prvky tai-chi se S. Kostrunkovou

 11.5. čtvrtek 14:00 - 16:00 Klub setkávání - Literární okénko

 12.5. pátek 13:00 - 16:00

jarní Oblastní shromáždění členů odbočky - viz samostatná pozvánka

 15.5. pondělí A je to! - tradiční soutěž v sebeobsluze

17.5. středa 10:00 - 12:00 Klub Pamatováček z provozních důvodů odpadá

 18.5. čtvrtek 14:00 - 16:00

Klub setkávání - návštěva Zahrady smyslů a Rozária v Olomouci. Vstupné pro členy SONS zdarma.

Sraz 13:30 na autobusové zastávce Tržnice ve směru do centra

22.5. pondělí 11:30 - 13:30 Klub kutilů

22.5. pondělí

návštěva termálních lázní ve Velkých Losinách - bližší podrobnosti naleznete v pozvánce

 24.5. středa 10:00 - 12:00 Klub Pamatováček - i trénování paměti, může být zábava

 25.5. čtvrtek 14:00 - 16:00 přednáška a beseda se Zuzankou Valihrachovou na téma "Jarní bylinky"

29.5. pondělí 11:30 - 13:30 Klub kutilů - stále tvoříme a vymýšlíme

 29.5. pondělí 14:00 - 15:00 Klub pohybových aktivit - protahovací cvičení s prvky tai-chi se S. Kostrunkovou

 31.5. středa 10:00 - 12:00 Klub Pamatováček - nevšední trénování paměti

 *********************************************************************************************

Změna programu je možná, akce si lze telefonicky ověřit

 

*********************************************************************************************

PŘIPRAVUJEME a bližší informace rádi sdělíme

* 6. 6. Koncert v rámci festivalu DUN v Divadle hudby v Olomouci, nevidomý hudebník Honza Jareš - jazzová a popová hudba

* 13. 6. Zájezd do Bruntálu, na Uhlířský vrch a Slezskou Hartu

* 24. 6. Pouť zrakově postižených na Sv. Hostýn

* Plavba Ololodí po Moravě

* Exkurzi v Ergonesu

*********************************************************************************************

 

NOVINKY ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

Pořizování poslední vůle mají nevidomí konečně o něco snazší

Poměrně brzy poté, kdy bylo přijato platné znění občanského zákoníku, jsme zjistili, že se nepříjemně zkomplikovala možnost nevidomých pořizovat závěť, tedy právním jazykem řečeno „testovat“.

Již z předcházejícího občanského zákoníku jsme znali ustanovení, které říkalo, že: “Osoby nevidomé mohou projevit poslední vůli též před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být přečtena.“

Novela Občanského zákoníku věc ještě dále zkomplikovala, protože 3 svědkové museli být přítomni i při předčítání a podpisu poslední vůle u notáře. SONS tuto skutečnost po několik let připomínkovala. Ke zmírnění této překážky došlo až na sklonku minulého roku zákonem č. 460/2016 Sb, jehož účinnost nastala 27. února 2017.

Současné předpisy umožňují následující postup:

(1) Je-li účastníkem někdo, kdo neumí nebo nemůže číst nebo psát, může notář sepsat notářský zápis pouze za účasti dvou svědků úkonu. Tito svědci musí být přítomni při projevu účastníka o tom, co má být pojato do notářského zápisu a při předčítání notářského zápisu a jeho schválení tím účastníkem, v jehož zájmu byli přítomni.

(2) Postup podle odstavce 1 není třeba, jestliže má tento účastník schopnost seznámit se s obsahem právního jednání s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek a je schopen se vlastnoručně podepsat.

Můžeme tak říci, že jsme se nyní vrátili k právnímu stavu platnému před přijetím nového občanského zákoníku, poukázat lze na drobný problém, který s sebou může nést úprava v notářském řádu, tedy že nevidomý člověk, který nebude schopen se u notáře seznámit s obsahem závěti „s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek“, nemá možnost, na rozdíl od jiných právních jednání v písemné formě, se s listinou seznámit s pomocí osoby, kterou si sám zvolí. V takovém případě bude k úkonu potřebovat dva svědky (viz bod 1).

Luboš Zajíc, Sociálně právní oddělení SONS

Zdroj: Distribuční konference Vis-IMP - kráceno

 

*********************************************************************************************

ZVEME VÁS

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR, z. s., Oblastní odbočka Olomouc

Vás srdečně zve na jarní oblastní shromáždění,

které se uskuteční v pátek 12. května 2017 v sále U-klubu, Šmeralova 12, Olomouc, začátek ve 14 hodin

Sál bude zpřístupněn od 13:00, účastníci se mohou do doby zahájení volně pobavit.

PROGRAM:

1. Přivítání přítomných a hostů

2. Hudebně literární pásmo - žáci a studenti ZUŠ Žerotín

3. Rozvoj města Olomouce, plánované investiční záměry (např. prodloužení tramvajové trati Trnkova - Slavonín, revitalizace částí města, další stavby) - vystoupí náměstek primátora Statutárního města Olomouce Mgr. Filip Žáček

4. Zpráva o hospodaření organizace v roce 2016, zpráva Oblastní kontrolní komiseVolba nové Oblastní rady odbočky

5. Volba nové Oblastní rady odbočky

6. Důležité informace a nabídka akcí

7. Diskuse

8. Malá tombola a závěr

 

Doprava od hlavního vlakového nádraží: tramvají č. 1, 4, 5 a 7 - výstupní stanice Envelopa (druhá zastávka), odtud doprovod zajištěn.

Pokud jste dosud neuhradili členský příspěvek, je tak možno učinit u vstupu do sálu u prezence.

Na vaši účast se těší

Jan Příborský, předseda

a členové oblastní rady

 

Návštěva termálů ve Velkých Losinách

Oblastní odbočka SONS Olomouc zve všechny milovníky vody na návštěvu termálních bazénů ve Velkých Losinách.

KDY: pondělí 22. května 2017

Cena vstupenky pro držitele průkazu ZTP-P a pro průvodce činí 240 Kč na 3 hodiny (platí i průvodce). Běžné vstupné na 3 hodiny je 300 Kč.

Pokud nás bude 20 a více, bude cena vstupenky snížena na 210 Kč.

 

V areálu bazénů se nachází restaurace, kde je nabídka denního menu. Bazény je možno si prohlédnout na webových stránkách http://www.termaly-losiny.cz

V odpoledních hodinách se projdeme lázeňským parkem a posedíme v příjemné kavárně.

SRAZ ÚČASTNÍKŮ: V hale hlavního nádraží v Olomouci v 8:15, odjezd osobního vlaku přímo do Losin v 8:33.

CESTA ZPĚT: Odjezd z Losin v 16:06, v Olomouci budeme v 17: 22.

Držitelé ZTP-P musí mít svého průvodce.

PŘIHLÁŠKY zašlete na níže uvedené kontakty do 15. 5. 2017

email: olomouc.odbocka@sons.cz, tel: 773 793 042

Na společné zážitky s vámi se těší

Klára Nádvorníková

 

Osmá pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn

Zveme Vás na osmou pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn. Pouť se uskuteční v sobotu 24. června 2017 s následujícím programem:

11:30 - poutní mše v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

13:00 - slavnostní požehnání v bazilice

13:30 až 16:00 - volný čas na oběd a procházky.

Dle počasí a zájmu se můžeme na místě domluvit na programu pro menší skupiny.

Je třeba se předem přihlásit nejpozději do 16. června 2017 na v OO SONS Olomouc, nebo po individuální domluvě s pracovnicemi odbočky na kontaktech:

tel. 585 427 750 nebo 773 793 042

e-mail: olomouc-odbocka@sons.cz

Cena je 125 Kč, pro členy SONS 100 Kč a zahrnuje autobusovou dopravu z Olomouce na Svatý Hostýn a zpět.

Čas odjezdu: 9:00 hod. ze stanoviště M: stanoviště Student Agency u tramvajové zastávky Fibichova, cca 200 od hlavního nádraží vlevo. Je možno použít tramvaje č. 1, 3, 4, 5 a 7, jedna zastávka.

Odjezd zpět ze Svatého Hostýna je plánován na 16:15 hod, příjezd do Olomouce cca v 17 hodin.

Těšíme se na společné příjemné zážitky.

Pracovnice Oblastní odbočky SONS Olomouc

 

Burza u Kapucínů

Z minulých čísel Olomouckého informátoru jistě víte, že se u nás v naší odbočce jednou za půl roku koná jakási miniburza, kde si můžete vybrat a domů odnést již nepoužívané věci někoho jiného. Zkrátka co se komu doma nehodí, to donese k nám a jiný si v den konání burzy touto věcí může udělat radost.

Ani letos tradici neporušíme. Zimní etapa je již úspěšně za námi, a pomalu přichází čas připravit se na letní.

Tentokrát tomu však bude trochu jinak. Ti z Vás, kteří se zúčastnili novoroční návštěvy u kapucínů, už možná tuší, kam mířím, a mají pravdu. Při této návštěvě padl návrh, kterého jsme se rádi chytli, a to takový, že nám bratři kapucíni s naší miniburzou pomohou a poskytnou nám své prostory.

Přijměte proto naše srdečné pozvání na „Burzu u Kapucínů“, která se bude konat 30. 6. 2017 v prostorách kláštera kapucínů v Olomouci (vstup z Dolního náměstí).

Zároveň přijměte naši prosbu a výzvu. V případě, že máte doma věc, kterou již vy sami nevyužíváte, ale je Vám líto ji vyhodit a myslíte si, že by někomu jinému mohla ještě posloužit, neváhejte a přineste nám ji na odbočku jako příspěvek do burzy. Budeme moc rádi. Věřte, že někomu jinému jistě uděláte radost.

Klára Nádvorníková

 

*********************************************************************************************

 

NOVINKY Z TYFLOSERVISU A TYFLOPOMŮCEK

Tradiční soutěž v sebeobsluze „A je to!“

Názvem soutěže v sebeobslužných dovednostech „A je to!“ jsme se nechali inspirovat oblíbeným stejnojmenným večerníčkem o dvou kutilech Patovi a Matovi, kteří s obrovským nadšením pořád něco kutí. Poradí si v každé situaci, ať už je to otevírání konzervy, tapetování, nebo nastražení pastičky na myš. Občas se jim něco nepovede, ale hledají další a další řešení.

Cílem soutěže v sebeobsluze je nabídnout nevidomým a slabozrakým příležitost poradit si v nějaké životní situaci, se kterou se můžeme běžně setkat. Většinou se soutěží ve 4 disciplínách, které dopředu neprozrazujeme. V minulých ročnících soutěžící např. rozdělávali oheň, dobývali se do trezoru, počítali peníze, třídili odpady, prostírali stůl, poznávali značku piva, dělali jednohubku.

Letos připravujeme další disciplíny.

Přijďte si poměřit síly s ostatními, zúročit svou zručnost a nápaditost, třeba i životní zkušenost.

Jsou připraveny skromné odměny a drobné občerstvení.

Srdečně Vás zveme.

Kdy: 15. 5. 2017 v čase od 9.00 - 15.00 hodin

(Počítejte s časovou rezervou, abychom nemuseli konec soutěže uspěchat kvůli dopravním spojům, narušuje to celkovou atmosféru soutěže)

Kde: Prostory Tyfloservisu, o.p.s. - areál Jalty, I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc

Zájemci o účast v soutěži se nahlaste prosím do 12. 5. 2017 prostřednictvím emailu: olomouc@tyfloservis.cz

tel: 585 428 111, 776 212 342

Vezměte s sebou dobrou náladu a můžete přispět malým občerstvením z domova.

Těší se na Vás

pracovníci Tyfloservisu, o.p.s.

krajské ambulantní středisko Olomouc

 

 

Jarní novinky v Tyflopomůckách

Dovolte, abychom vás opět informovali o novinkách v Tyflopomůckách Olomouc.

Váha osobní česky mluvící Mluvík

Cena: 2800,- Kč

Česky mluvící osobní váha s rozsahem do 180 kg. Možnost nastavení hlasitosti ve třech úrovních. Rozlišení měření je 100 gramů. Je napájena 2 mikrotužkovými bateriemi. Váha je vyráběna v České republice. POZOR! Nemá displej.

Osobní váhu vyrábí stejný výrobce, který před lety uvedl na trh i Teploměr Mluvík kombinovaný. Tady bychom chtěli pouze informovat o inovaci teploměru Mluvík, který kromě času řekne i datum, rok a jméno, kdo má svátek. Protože byl teploměr inovován a doplněn i o nové sondy, zvýšila se jeho cena na 2500,- Kč.

Nabízíme i nové sondy k Teploměru Mluvík:

  • Sonda na měření tlaku v pneumatikách

        Cena: 960,- Kč

Umožňuje měřit tlak v pneumatikách automobilu nebo kola.

Měřící rozsah sondy je od 0,1 - 6,8 baru.     

  • Sonda na rozpoznávání barev

        Cena 2200,- Kč

Tato sonda umožňuje rozpoznání základní barvy, jejího jasu a sytosti. Mluvík nabízí několik režimů informování o detekované barvě. Od jednoduchého hlášení barvy a jasu, přes hlášení barevného tónu, názvu základní barvy, jasu a sytosti.     

Další pomůcka není novinkou, ale delší dobu jsme ji neměli, proto jen připomínáme.

Indikátor hladiny Cvrček

Cena: 250,- Kč

Pomůcka na nalévání tekutin se zvukovým signálem.   

Pro školáky a děti nově nabízíme:

  • Mapa kontinenty vkládačka

        Cena 450,- Kč

Mapa s vkládacími kontinenty je vyrobena z topolové překližky.     

  • Pohádka cestovní - Perníková chaloupka

Cena 290,- Kč

Tato pohádková sada je ušitá z flísu. Velmi originální, je vhodná díky svým malým rozměrům 15 cm x 9 cm na cestování s dětmi. Po skončení hry lze figurky uložit dovnitř chaloupky - pouzdra. Jednotlivé postavičky se navlékají na prsty jako maňásci.

Výše uvedené pomůcky si můžete objednat v Tyflopomůckách Olomouc, I. P. Pavlova 69 nebo na telefonu 585 415 130 nebo 777 360 348.

Na celou nabídku se můžete podívat na www.tyflopomucky.cz/olomouc.

Pracovnice Tyflopomůcek

 

*********************************************************************************************

NABÍZÍME VÁM

Tři nabídky naší odbočky

Naše oblastní odbočka disponuje několika Pichtovými stroji, pravoručními i obouručními. Všechny jsou ve velmi dobrém stavu. Rádi vám stroj bezplatně zapůjčíme v případě, že svůj stroj musíte dát do opravy nebo se Braillovo písmo teprve učíte a chcete si psaní v domácím prostředí procvičovat.

Zájemcům můžeme věnovat 2 starší funkční kazetové diktafony. Mnozí z vás určitě vlastníte z dřívějších dob kazety s různými nahrávkami, a tak byste měli možnost si je i v současné době přehrát.

Rádi věnujeme zájemcům, kteří ovládají bodové písmo, dva díly povídek Karla Čapka. Zájemci, obraťte se s důvěrou na pracovnice odbočky na známých kontaktech nebo osobně.

*********************************************************************************************

 

STŘÍPKY Z AKCÍ

Hodnotíme nové akce

Milí čtenáři,

jistě jste si všimli, že jsme v průběhu měsíce března do programu zařadili 2 nové aktivity, které se podle našeho názoru vydařily, a rádi bychom touto cestou přinesli menší report pro ty z Vás, kteří se nezúčastnili.

Aquapark

V úterý 14. 3. jsme se rozhodli uspořádat mimořádnou akci a to návštěvu Olomouckého Aquaparku.

Přihlásilo se celkem 12 lidí, což nás napoprvé mile překvapilo. Sraz byl ve 14:00 před budovou Aquaparku, kde jsme se rozdělili do dvojic a společně se pak vydali užívat si vodních radovánek. S ohledem na den i čas, byl aquapark vcelku poloprázdný, což pro nás i naši orientaci bylo ideální. Během hodiny a půl strávené v bazénu jsme si mohli zaplavat venku i vevnitř, nechat se unášet divokou řekou, sklouznout se na skluzavce, navštívit páru i tepidárium či se jen tak ráchat ve vířivce a na masážních tryskách.

Všechny nás voda zmohla a unavila, i přesto jsme však odcházeli spokojení a již nyní se těšíme na příště.

 

Bowling

Psalo se pondělí 27. března, kdy se sešlo 15 našich odvážných členů, aby si tuto populární hru na vlastní kůži vyzkoušeli. Jelikož se tato akce konala poprvé, nikdo moc nevěděl, co ho čeká. Zvědavost tak hlodala v každém z nás.

Krátce před 2. hodinou odpoledne jsme se tedy potkali před vchodem do Bowland centra v Šantovce, kde jsme měli zamluvené 3 dráhy. Věková hranice není u této hry stanovena, a tak není divu, že se na jedné dráze sešlo 9leté dítě s téměř 90letou paní, která byla unikát celého odpoledne.

Po počátečních rozpacích a zmatcích jsme se úspěšně rozdělili do 3 skupin a začali vesele hrát. Na každé dráze bylo 5 lidí, včetně dobrovolníků, kteří nám neskutečně pomohli, tímto jim tedy ještě jednou moc děkujeme.

Díky nastaveným zarážkám byly vyrovnány podmínky vidících a nevidících a mohl tak naplno začít souboj o nejlepší body. Výherci byli nakonec všichni. Nejvíce nás ovšem udivila právě zmíněná 90letá paní se svojí o pár let mladší kamarádkou, které si navzdory vyššímu věku vedly perfektně. Dokonce v jednu chvíli i vedly nad všemi ostatními, obě si tedy zaslouží náš veliký obdiv.

Během celé doby trvání se všichni vesele bavili a bowling si velice pochvalovali. Již nyní se těší a ptají na příště.

Všem děkujeme za účast a budeme se zase brzy těšit.

Klára Nádvorníková

 

Návštěva Fitcentra

Byli jste někdy ve Fitcentru? My už jsme to vyzkoušeli!

V pondělí 24. dubna 2017 se ve Fitcentru Olomouc sešli odvážní členové naší olomoucké odbočky, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli zajímavé stroje na posílení těla. Jelikož se tato akce konala poprvé, nikdo moc nevěděl, co ho čeká, ale všichni se těšili na nové zkušenosti a zážitky ze cvičení na různých strojích - chodícím pásu, rotopedu aj., na nichž někteří doposud necvičili. Zvědavost tak hlodala v každém z nás.

Na 14:00 hod. jsme se dopravili do Bestcentra Olomouc, kde se nás velmi ochotně ujal trenér fitcentra. Věková hranice u domluvené návštěvy na podívání se, jak je možno rozcvičit a posílit tělo, případně na vysvětlení a vyzkoušení pohybových aktivit, nebyla stanovena. 90letá paní byla opět unikátem celého odpoledne a to, jak šikovně na strojích cvičila, bylo opět obdivuhodné!

Během celé doby trvání se všichni vesele bavili a velmi si pochvalovali, že se této akce zúčastnili a rozšířili si své zkušenosti a obzory v možnostech sportovního vyžití.

Ing. Hana Pavlišová

 

*********************************************************************************************

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 

Blahopřání našim jubilantům

Vážení přátelé,

Naše nová rubrika se setkala s příznivým ohlasem, a tak dnes můžeme ze srdce poblahopřát dalším našim členkám a členům, kteří v květnu tohoto roku oslaví své životní jubileum. Tak hodně zdraví, optimismu a příjemných setkání přejí pracovníci Oblastní odbočky!

Toto přání směřuje k našim jubilantům, kterými jsou:

Paní Zdenka Janošíková ze Šternberka,

paní Anna Hňoupková z Litovle

a Ing. Josef Jaroš z Dolan.

 

Odešla paní Dáša Vokáčová

Dne 12. března tohoto roku nás po delší nemoci opustila ve věku nedožitých 95 let paní PhMr. Danuše Vokáčová, které jsme všichni říkali Dáša. Narodila se 10. června 1922 v Olomouci, ale její rodina pochází z Klenovic na Hané na Prostějovsku.

Vystudovala farmacii a po ukončení vysoké školy začala pracovat ve Farmakonu. Byla to neblahá padesátá léta. Paní Vokáčová byla obviněna ze sabotáže a odsouzena k nuceným pracím na 3 roky.

Už začátkem šedesátých let byla rehabilitována, znovu v roce 1968, ale k odškodnění došlo až po sametové revoluci.

Poté, kdy byla poprvé rehabilitována, se mohla vrátit ke své profesi. Do Farmakonu se již nevrátila, ale založila první prodejnu zdravotnických pomůcek v Olomouci. Její vedoucí pak byla až do odchodu do důchodu.

Paní Dáša byla dlouholetou členkou naší odbočky. Zrak začala ztrácet až po odchodu do penze. Její první aktivitou v této nové životní situaci byl zájem o mezinárodní jazyk esperanto. Ten ji přivedl i do Tyfloservisu, protože zjistila, že by jí v tomto směru mohlo pomoci Braillovo písmo. Začala navštěvovat kurz a současně vstoupila do naší organizace a také do Esperantského klubu, kde absolvovala první kurz.

Byla tak horlivou esperantistkou, že v roce 2003 úspěšně získala náročnou zkouškou mezinárodní aprobaci pro učitele tohoto jazyka.

Navštívila několik mezinárodních kongresů nevidomých esperantistů, ten poslední v roce 2011 zde v Olomouci.

Paní Dáša byla hodně společensky založená, měla spousty přátel a zúčastňovala se aktivně kulturního života i aktivit naší odbočky. Několik let ještě po devadesátce navštěvovala téměř pravidelně kurz tréninku paměti a klub „Pamatováček“. Měla smysl pro humor a velký vypravěčský dar. Při různých příležitostech dávala k dobru humorné epizody ze svého života.

Její velkou oporou v situaci ztráty zraku jí byla rodina její dcery, ale také mnozí přátelé, kteří ji často navštěvovali nebo doprovázeli na jejích cestách za poznáním a kulturou.

Paní Dáša by mohla být svým aktivním způsobem života příkladem pro mnohé další, kteří se se svým hendikepem začínají teprve sžívat.

 

Rádi na ni budeme s úctou vzpomínat.

                                  

*********************************************************************************************

 

OBSAH

NABÍDKA AKCÍ NEJEN V KLUBOVNĚ ……………………………………………… 2

PŘIPRAVUJEME ..……………………………………………………………………… 4

NOVINKY ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI

Pořizování poslední vůle mají nevidomí konečně o něco snazší …………. 4

ZVEME VÁS

Jarní oblastní shromáždění............................................................5

Návštěva termálů ve Velkých Losinách ………………………………………. 5

Osmá pouť zrakově postižených na Svatý Hostýn …………………………. 6

Burza u Kapucínů ……………………………………………………………..…. 6

NOVINKY Z TYFLOSERVISU A TYFLOPOMŮCEK

Tradiční soutěž v sebeobsluze „A je to!“ ……………………………………… 7

Jarní novinky v Tyflopomůckách ………………………………………………. 8

NABÍZÍME VÁM

Tři nabídky naší odbočky ………………………………………………………. 9

STŘÍPKY Z AKCÍ

Hodnotíme nové akce ………………………………………………………….. 9

Návštěva Fitcentra …………………………...………………………………… 10

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřání našim jubilantům ………………………………………………….. 11

Odešla paní Dáša Vokáčová ……………..…………………………………… 11

Naše aktivity můžete podpořit osobně nebo zasláním finančního příspěvku na účet naší odbočky u ČSOB, č. účtu: 263521254/0300.

 

Děkujeme Vám!

Na setkání s vámi se těší

Kebrdlová, L. Soltysiaková, J. Krčová, K. Nádvorníková, H. Pavlišová a J. Příborský

Informátor je vydáván pro členy naší odbočky zdarma