OKO Listopad 2015- Pravidelný měsíčník odbočky Česká Lípa

Publikováno 29.10.2015 09:51 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

OKO - č. 80 listopad 2015

OO SONS, středisko SIA a odbočka TC Liberec, Červeného kříže 2563, Česká Lípa

 Tel: OO SONS ČR Česká Lípa (Bc.Barbara Kubíčková)         603 935 436

TyfloCentrum (Ilona Prchalová)                                   731 074 183

  • Trvale nabízíme: -sociálně právní poradenství

                               -aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

                               -půjčování zvukových knih

                               -předvádění a půjčování pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

                               -průvodcovskou a předčitatelskou službu

  • Otevřeno: Pondělí  13 – 17h  sociálně právní poradenství, mimoklubová činnost SIA    

                     Úterý     ZAVŘENO mimoklubová činnost SIA      

                    Středa    9 – 15h

                    Čtvrtek   9 – 13h

                    Pátek      9 – 15h

  • Program na listopad 2015:   

  2.11.  15h Plavání (sraz v hale plaveckého stadionu) (SONS)

     3.11.  14h Bowling v HONDA klubu (SONS)

     4.11.   9h Cvičení na židli (TC), 10h Mozaika (TC),

              13h Kurz angličtiny pro začátečníky (SONS)          

 5.11.   8:30h Masáže p.Merková (SONS), 9:30h Výtvarná dílna (TC)

     6.11.  10h Trénink zvukové střelby (SONS,TC), 13h Trénink show-downu (SONS)  

     9.11.  15h Plavání (sraz v hale plaveckého stadionu) (SONS)

    10.11.  14h Bowling v HONDA klubu (SONS)

    11.11.  9h Cvičení na židli (TC), 10h Klub vaření (SONS)

               13h Literární klub – četba na pokračování (SONS)                   

12.11.  Liberec – keramika (TC) – odjezd vlakem v 8:27h

           9:30h Masáže p.Hešková (SONS), 10h Komentovaný film (SONS)

    13.11.  Mezinárodní den nevidomých (SONS)

               -10h – 14h v klubovně a na zahradě praktické ukázky pro veřejnost a školy

               -od 16h beseda v městské knihovně na odbočce Špičák

    16.11.  15h Plavání (sraz v hale plaveckého stadionu) (SONS)

    17.11.   Státní svátek – bowling odpadá

    18.11.   9h Cvičení na židli (TC), 9:30h Odbourávání bariér (SONS)

               10h Obalův koutek (SONS), 11h Mozaika (TC)

               13h Kurz angličtiny pro začátečníky (SONS)

               14h Jednání Oblastní rady odbočky (SONS, TC)

   19.11.   8:30h Masáže p.Merková (SONS), 9h Cvičení na židli (TC)

               10h Výtvarná dílna (TC)

               Oblastní shromáždění (SONS) – od 14h v Merkuru

   20.11.   10h Trénink zvukové střelby (SONS,TC), 13h Trénink show-downu (SONS) 

   23.11.   15h  Plavání (sraz v hale plaveckého stadionu) (SONS)  

   24.11.   14h Bowling v HONDA klubu (SONS)

   25.11.   9h Cvičení na židli (TC), 10h Klub zdraví (TC)

               13h Velké klubové setkání (SONS, TC)

   26.11.   9:30h Masáže p.Hešková (SONS), 9:30h Výtvarná dílna (TC)

               10h Solná jeskyně (SONS)             

   27.11.   10h Trénink zvukové střelby (SONS,TC), 13h Trénink show-downu (SONS)

   30.11.   15h  Plavání (sraz v hale plaveckého stadionu) (SONS) 

 

  • Srdečně blahopřejeme: p.p. Drahomíře Lecnarové 82 let, Marii Pohořalé 75 let,  

     Haně Heškové 74 let, Julii Černé 73 let, Haně Lukášové 67 let, Soně Mirové 51 let, 

     Mgr.Barboře Šetkové 74 let, Evě Kadlecové 72 let

 

  • Děkujeme všem zúčastněným: V sobotu 10.10. se uskutečnila celodenní akce  

     ve Stvolínkách. Podopolednímspolečném posezení a obědě u manželů 

     Chalupových se skupina  vydala podzimní vesničkou ke kulturnímu domu na  

     setkání se starostkou Ing.Ištokovou a na besedu s občany o SONS a životě  

     nevidomých. Besedující představili  činnost spolku SONS, předvedli a umožnili  

     zájemcům praktické vyzkoušení pomůcek pro nevidomé, přednesli knihu pohádek  

     od nevidomého autora, ukázali práci vodicích psů, povídali o sportech pro 

     nevidomé a  úspěších sportovců, sdělili praktické rady - desatero pro průvodce  

     a předvedli scénky s dobrovolníky z řad občanů. Nakonec si zájemci vyzkoušeli   

     zvukovou střelbu.

     S občany Stvolínek besedovali p.p.Vaněk, Duchoň, Pikeš, Kaiser, Duchoňová,  

     Řehořková a Kňourková. Vít Vaněk a Jakub Řehořek zpestřili besedu hudebním 

     vystoupením. Bylo to velice příjemné setkání.  

 

  • Připravujeme: Pobyt u moře v Caorle v termínu od 17.6. do 26.6.2016; informace získáte u Mgr. Šetkové.

 

              Srdečně zveme všechny členy naší odbočky SONS

                                      na Oblastní shromáždění.