OBLASTNÍ ZASEDÁNÍ v České Třebové

Publikováno 11.11.2019 09:44 Odbočka Česká Třebová


Obrázek

 

Ve čtvrtek 24. října 2019 lehce po 14. hodině zahájil předseda oblastní shromáždění, odbočky SONS ČR, z. s., v České Třebové. Tentokrát připravené v restauraci Na Horách, kam nás dopravil objednaný autobus.

V úvodu předseda OO přivítal přítomné členy a hosta. Naše pozvání přijal vedoucí Oddělení pro Oblastní odbočky a celostátní kluby SONS ČR pan Pakoš. Další jednání se řídilo schváleným programem. Dále byla přednesena zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise.

 

Hlavním bodem programu byla volba rady oblastní odbočky na následující čtyři roky, volba delegátů na celostátní shromáždění pořádané r.2020 v Táboře.

 

Následovala diskuse, ve které zaznělo poděkování radě za práci v uplynulém období a přání jen tak dále do budoucna. Po závěrečném usnesení následovaly tradiční řízky a společná zábava.

 

80 našim členům patří poděkování za účast na této akci. Je totiž důležité aby se naši členové scházeli a vyměňovali si skušenosti a zážitky a tím přispívali k dobré kondici naší odbočky...

J.K. & I.P.