OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Publikováno 04.12.2017 11:50 Odbočka Vrchlabi


Obrázek

29. LISTOPADU JSME SE OPĚT SEŠLI S NAŠIMI ČLENY PŘI VÁNOČNÍM POSEZENÍ - TEDY OBLASTNÍM SHROMÁŽDĚNÍ. TENTOKRÁT JSME MĚLI MILOU NÁVŠTĚVU - PŘIJEL ZA NÁMI PAN JAN PAKOŠ - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PRO OBLASTNÍ ODBOČKY A CELOSTÁNÍ KLUBY SONS ČR. ČLENOVÉ BYLI SEZNÁMENI S NOVINKAMI V SONS, S HOSPODAŘENÍM ODBOČKY, NOVINKAMI V ODBOČE... PAK JSME SI SPOLEČNĚ POCHUTNALI NA OBĚDĚ A ZÁKUSKU. PRO RADOST NÁM PŘIŠLA ZAHRÁT A ZAZPÍVAT PANÍ ANGELA VESELÁ SE SVÝM PARTNEREM... DĚKUJEME VŠEM ZA KRÁSNÉ ODPOLEDNE...


Obrázky