Novoroční turnaj v kuželkách

Publikováno 21.01.2016 10:44 Odbočka Karlovy Vary


Obrázek
Dne: 24.01.2016
Kde:

Pozvánka na Novoroční turnaj v kuželkách

 

Termín konání: neděle 24.ledna 2016 od 10.00 – 14.00 hodin

Místo konání: Kuželna u Chebského mostu

Program: 9.30 – 10.00 hodin - prezence a zahájení turnaje

10.00 hodin - zahájení turnaje v kuželkách ( 2x50 hodů, v případě

vysokého počtu účastníků bude snížen počet hodů)

11.00 hodin - trénink simulované střelby na nové střelnici od Spektry

13.30 hodin - ukončení turnaje, vyhodnocení, předávání diplomů

a drobných cen.

od 14.00 hodin do 17.00 hod - společné posezení s pohoštěním a novoročním přípitkem a hudební reprodukcí hraje – Milan Hradil, Hana Šimková a další

V průběhu trunaje bude podáváno občerstvení.

Zájemci o tento turnaj nechť se přihlásí na střediscích nejpozději do 20.1.2016

Startovné na turnaj: 50 Kč ( vybírá se na místě)

Příspěvek na občerstvení a odpolední posezení : 50,- Kč (vybírá se na místě)

Pro zájemce je možné zajistit nocleh v pensionu Hestia, zájem je nutno nahlásit na tel. 353 226 511. Noclehy si každý hradí sám.

Srdečně Vás všechny zveme k příjemnému prožití nedělního dne.