Nové informace: Jak pomáhá město Šumperk

Publikováno 03.04.2020 15:13 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ INFORMACE: JAK POMÁHÁ MĚSTO ŠUMPERK 

 

Podnikatelům podává město  Šumperk pomocnou ruku

Pomocnou ruku ve formě odpuštění nebo slevy za nájem nebytových prostor podalo město drobným podnikatelům. Městská rada na návrh krizového štábu promíjí nájemné všem živnostníkům podnikajícím v městských prostorách, kteří z důvodu vyhlášení nouzového stavu museli zavřít své provozovny. Ti, kteří mohou mít otevřeno, mají slevu 50 procent na nájmu.

 

Město nakoupilo roušky a respirátory a od 1. 4. 2020 zahájilo jejich prodej

Krizovému štábu Šumperka se podařilo zajistit nákup jednorázových roušek a respirátorů. V současné době jsou již tyto pomůcky distribuovány těm, kdo je potřebují nejvíc. Zároveň krizový štáb města zvažuje nákup dalších ochranných prostředků, jako jsou brýle, rukavice či ochranné obleky.

V první řadě budeme nakoupenými ochrannými prostředky

vybavovat strážníky, hasiče, úředníky, kteří zajišťují osobní styk s veřejností, pracovníky v komunálních službách, pedagogické pracovníky, kteří zajišťuji hlídání dětí, pracovníky v sociálních službách a další osoby, které pracují na místech, kde je riziko přenosu koronaviru,“ vyjmenoval místostarosta Jakub Jirgl, který má distribuci ochranných pomůcek ve své gesci.

Zároveň uvedl, že za ochranné pomůcky, které se podařilo nakoupit ze dvou zdrojů, město utratilo 1,6 milionu korun.

 

„Nabídky na koupi ochranných prostředků monitorujeme a snažíme se pracovat pouze s těmi, které jsou za rozumnou cenu,“ doplnil místostarosta. I z toho důvodu se také krizový štáb města rozhodl část tohoto nedostatkového a tolik potřebného materiálu prodávat za nákupní cenu veřejnosti. Firmy či fyzické osoby si tak mohou zakoupit respirátory či jednorázové roušky do 50 kusů, občané maximálně po dvou kusech. Požadavek na vyšší počet kusů vyhodnotí krizový štáb města. Ochranné pomůcky se budou vydávat v okně nad vstupními dveřmi radnice na náměstí Míru od středy 1. dubna. Provozní doba je v pracovní dny od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin. Platbu lze provézt pouze platební kartou, v případě právnických a fyzických osob i fakturou. Jednu roušku lze zakoupit za cenu 27,83 Kč, respirátor FFP2 pak za 114,95 Kč. Ceny jsou včetně DPH.

Vedle jednorázových roušek a respirátorů město pokračuje také v distribuci šitých roušek, které vyrábějí dobrovolníci z nejrůznějších komunit ve městě i zaměstnanci, kteří jsou doma na home-office. „K dnešnímu dni jsme lidem rozdali přes tři tisíce těchto roušek. Lidé si pro ně přicházejí na radnici nebo si je mohou zdarma vyzvednout prakticky ve všech otevřených lékárnách ve městě. Připravili jsme a stále do lékáren dodáváme balíčky po dvou kusech spolu s návodem, jak se o roušku starat,“ sdělil Jakub Jirg. Doplnil, že podobnými návody budou opatřeny i jednorázové roušky a respirátory.