Nová Oblastní rada v SONS Přerov

Publikováno 29.11.2021 10:14 Odbočka Přerov


Obrázek
V této nelehké době se Oblastního shromáždění zúčastnilo 17 osob, což nebylo mnoho, ale naštěstí stačil počet k tomu, aby byla schůze usnášeníschopná. Setkání proběhlo výjimečně v klubovně SONS Přerov. Pracovnice se postaraly o průběh schůze a občerstvení.
Zvolila se nová Oblastní rada. Ta zasedla dne 22.11. a vybrala nového předsedu a místopředsedu. Oba slabozrací členové s funkcí souhlasili a slíbili, že budou pro odbočku zodpovědně pracovat.
Nová Oblastní rada má následující složení členů:

Jarmila Martincová - předsedkyně odbočky
Daniel Žatecký - místopředseda
Kamila Hošková - pokladník
Zdeňka Chrastinová - členka rady
Miroslava Dobrocká - členka rady
Lada Vlčková - členka rady
Jana Doupalová - členka rady

Obrázky