Nevšední dotek přírody a umění

Publikováno 30.09.2016 13:53 Odbočka Kyjov


Obrázek

Prošli jsme dvouhodinovým vycházkovým okruhem, který vytváří pomyslnou okružní cestu s tematickými zastaveními věnovanými vnímání přírody. První zastavení bylo v Rajské zahradě, má podobu lodi, protože je v záplavovém území. Rajský dvůr s kašnou, s bronzovou fontánou ve tvaru větve, s jezírkem pro vážky, s houpačkou pro mouchy vybízí k relaxu. Pokračovali jsme ke kouzelnému lesu, který je tvořen třemi částmi - první s objekty dřevěnými k poznání v oblasti zvuku a hmatu, další s objekty kovovými, které nabádají k vciťování do pohybu ptáků, zvěře, vody a větru. Třetí část je tvořen pocitovou stezkou. Kousem dál pěšinkou a před námi se uzkázal Lesní chrám. Uvnitř dubových oblouků je vytvořeno kruhové posezení z lavic dělených na dvanáct měsíců, čtyři roční období, čtyři světové strany, čtyři přírodní živly a z nich odvozené lidské povahy. A nepřehlédnutelná Sluneční hora, což je umělý krajinný útvar, který nabízí průnik do temného nitra či výstup na travnatý vrchol. Nad vrcholem hory jsou zavěšeny dva zvony. Vnitřní věnovaný zemi a vodě, horní slunci a větru. A poslední  - Ohniště zlaté spirály, které je obkroužené kamennou zdí, ta se postupně zvedá, aby na svém konci směřovala ke kořenům vysazené lípy, jako symbolu tepla ohně s životem, jsme jenom míjeli, nevyužili jsme možností opékačky, jelikož nás v ekologické stavbě domu Sluňákov, kolem kterého se tato umělecká díla spjatá s přírodou nachází, čekal oběd. Procházkou centrem Olomouce jsme zakončili naše smyslové putování.

 


Obrázky