Neslýchaně zábavný večer

Publikováno 28.09.2019 09:58 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Také vlastní program koncertu byl na vysoké úrovni a už zájem o vstupenky to potvrdil. Potřetí programem provázel komentátor Aleš Cibulka, který je už v Kroměříži jako doma a svým řečnickým uměním na všechno dovede reagovat přátelsky a s humorem. Při vstupu do sálu každého trochu překvapil dárek, zátky do uší.  Na vyzvání pana Cibulky je všichni použili, aby si alespoň částečně přiblížili svět neslyšících. Někteří je použili i během vystoupení Hanze Sedláře při jeho bubenické show. Po vystoupení malých tanečnic se vystřídali v programu další účinkující. Nejdříve Bohuš Matuš, ten nám přiblížil svět muzikálů, dále Karel Gott Revival Morava, kterého publikum vítalo jako starého známého, protože byl součástí každého z těchto večerů a potom mladá, temperamentní a úspěšná zpěvačka Tereza Mašková. Závěr patřil Michalu Davidovi, který roztleskal a rozezpíval každého v sále svými nestárnoucími hity. Kdo by si nezanotoval „Já chci žít non stop…„ Písně provázela svým uměleckým tlumočením do znakového jazyka taneční skupina Hands Dance, která se postarala o tlumočení během celého programu. Naši neslyšící přátelé měli ještě zajištěn přepis mluveného slova na obrazovce. Atmosféra byla skvělá a úroveň programu úžasná. Byl to nejlepší Neslýchaně zábavný večer v historii. Všichni organizátorům děkujeme. Přejeme k jejich výročí hodně sil,  spoustu obětavých spolupracovníků a věrných příznivců, vstřícnost  institucí a štědrost sponzorů. Těšíme se za rok na shledanou při dalším Neslýchaně zábavném večeru.


Obrázky