Nechyběly ani tradiční osvětové akce

Publikováno 06.06.2019 14:53 Hluší Zdeněk


Naše nová členka Kamila Koncová vyprávěla o životě nevidomých v Komunitním centru Spokojený svět v Bakově nad Jizerou.
Manželé Krajíčkovi a Katka Vosyková měli stánek na dvoudenní akci Den pro změnu ve firmě Mondi ve Štětí, kde ukazovali pomůcky pro nevidomé a seznamovali veřejnost s životem nevidomých. Ve stejné sestavě také pobesedovali s druháčky v litoměřické městské knihovně.