Navštívili jsme další z olomouckých pevností

Publikováno 21.07.2021 12:39 Odbočka Olomouc


Obrázek

Po Radíkově a Křelově je to tedy v pořadí již třetí pevnost, kterou jsme navštívili. A stejně jako obě výše jmenované byl i Fort XIII významnou součástí olomouckého obranného systému, který tvoří celkem 30 pevností.

V průběhu komentované prohlídky jsme měli možnost prohlédnout si exteriér pevnosti, kde jsme mohli poznat obranný systém, který se v minulosti využíval. Poté jsme zamířili do interiéru, kde se nachází velká expozice znázorňující různé dobové obranné plány, mapy dalších pevností, zbraně a střelivo, a mnoho dalších zajímavostí. K vidění byly také uniformy využívané v různých časových obdobích. Z úst průvodce jsme se dozvěděli také spoustu zajímavých informací týkajících se historie a dobývání Olomouce.

Prohlídka se všem zúčastněným líbila a v budoucnu se rádi podobné akce opět zúčastní.

Klára Hájková

 


Obrázky