Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci

Publikováno 26.10.2015 09:42 Odbočka Olomouc


Obrázek
Vedoucí preventivní informační skupiny paní Vladimíra Marková přichystala naší patnáctičlenné
skupině členů a jejich průvodců skutečně velkolepé přivítání.
Kromě ní a dvou instruktorů byl zahájení exkurze přítomen i náměstek primátora JUDr. Martin
Major, Ing. Jan Langer, vedoucí Odboru ochrany obyvatel a jeho kolegyně Ing. Hana Binderová,
tisková mluvčí Magistrátu a tiskový mluvčí Městské policie.Po uvítacích proslovech se slova ujali instruktoři, pánové Milan Hulík a Jaroslav Stodola. Seznámili nás podrobně s identifikačními znaky Městské policie a Policie ČR i jaké jsou mezi nimi rozdíly, mohli jsme si osahat i odznak strážníka a čepici-brigadýrku. Popsali nám, jak vypadá uniforma strážníka i policisty. Jaké jsou rozdíly v barvě a označení vozidel Městské a České
policie. Vše se také promítalo na plátno.
Důležitá byla informace o tom, jaké kompetence mají strážníci Městské policie a jaké policisté
státní policie. Kromě zajišťování pořádku na ulicích patří k povinnostem strážníka také řešit
s majiteli domů překážky na chodnících, jako jsou neodklizené popelnice, nedovolené skládky
stavebního materiálu, špatně chráněné výkopy, uvolněné dlaždice atd.V závěrečné části přednášky jsme si prohlédli výzbroj strážníka – služební pistoli, obušek, pouta, vysílačku, k tomu ještě kapesní nůž, svítilnu, sprej se slzným plynem – to vše strážník nosí ve službě na opasku.
Zájemci si mohli i na trenažéru zastřílet z laserové pistole, vyzkoušet si brýle simulující dva druhy opilosti. Poté jsme opustili učebnu ve čtvrtém poschodí a sestoupili do nižších pater. Tam se nachází tělocvična, kde probíhají vstupní testy a kde strážníci povinně posilují.
Posledním určitě velmi zajímavým zastavením bylo dispečerské stanoviště bezpečnostního
kamerového systému. 10 monitorů obsluhovali 4 dispečeři, v čele místnosti byla umístěna velká obrazovka, na kterou se na pokyn hlavního operátora přepínají akutní události.
V předsálí jsme se dozvěděli, že je v Olomouci umístěno celkem 40 kamer na vytipovaných
místech, kde se často vyskytuje kriminalita. Dvě kamery hlídají sloup Nejsvětější trojice, který je
památkou světového kulturního dědictví Unesco. V nejbližší době budou bezpečnostní kamery
umístěny také ve čtyřech olomouckých podchodech.
Domnívám se, že exkurze byla pro všechny velmi zajímavá a přínosná a získali jsme informace,
které určitě mnohým z nás dosud unikaly.

Co o exkurzi napsal tiskový mluvčí Městské policie Olomouc.
http://www.mp-olomouc.cz/aktuality_(cesky)?article_id=18744
J. Příborský

Obrázky

Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci
Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci
Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci
Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci
Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci
Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci
Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci Navštívili jsme Městskou policii v Olomouci