Navštívili jsme Ergones a Tyflopomůcky v Olomouci

Publikováno 02.05.2019 14:42 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

NAVŠTÍVILI JSME ERGONES A TYFLOPOMŮCKY V OLOMOUCI

 

 

V úterý 23. 4. 2019 jsme zrealizovali celodenní výlet do Olomouce, kde jsme měli předem domluvenou návštěvu sociální firmy a prodejny pomůcek pro slabozraké a nevidomé.

Naší první zastávkou po příjezdu do olomoucké metropole byla sociální firma Ergones. Zde nás seznámili s posláním firmy a předvedli nám několik telefonů přizpůsobených pro těžce zrakově postižené uživatele a kamerové kapesní lupy. 

Abychom stihli vše naplánované, přibližně po hodině jsme se tedy přesunuli do nedaleké prodejny Tyflopomůcek. Tamější pracovnice s námi měli spoustu trpělivosti. Byli totiž mezi námi i lidé, kteří sem zavítali poprvé a rádi si poslechli povídání o tom, co to Tyflopomůcky vlastně jsou, jaké zboží a komu nabízejí, a na které pomůcky mohou získat příspěvek od úřadu či pojišťovny.

Poté, co zájemci byli seznámeni se základními informacemi a vyčerpali svoje dotazy, vrhli jsme se na nakupování. S plnými taškami zakoupených pomůcek jsme se přesunuli do restaurace na dobrý oběd. Teprve po nabytí nových sil se naše skupinka vydala na zpáteční cestu. Výlet skončil příjezdem do Šumperku, kde jsme se rozloučili a rozešli se do svých domovů. 

Kromě krásně prožitého dne a možnosti si odvést z Olomouce nové a potřebné věci, si účastníci procvičili i řadu dovedností, které se jim můžou později hodit. Patří k nim například nácvik chůze s průvodcem, orientace v neznámém prostředí, procvičování komunikačních a sociálních dovedností a řada dalších činností, jenž napomáhají lidem s těžkou vadou zraku k větší nezávislosti na druhých.

 

Věříme, že tento výlet byl pro mnohé přínosný a posloužil k rozšíření přehledu o tom, jaké pomůcky pro zrakově znevýhodněné existují a kde je lze sehnat.

 

 

 

 


Obrázky