Návštěvou nás poctili z centra Ottlens

Publikováno 24.02.2020 12:07 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

 

 

NÁVŠTĚVOU NÁS POCTILI Z CENTRA OTTLENS

 

Na odbočku k nám v pondělí 17. 2. 2020 zavítali dvě příjemné dámy z Centra oční a estetické medicíny Ottlens sídlícího v Šumperku. S centrem se nám podařilo v loňském roce navázat spolupráci, a proto jsme moc rádi, že tato spolupráce mezi námi pokračuje i nadále

Paní MUDr. Lenka Ottová a paní Kamila Hlavsová, M. A. přijali pozvání do Křesla pro hosta a povídali nám o všem, co jejich činnost v centru zahrnuje a pro koho je určena. 

V centru Ottlens najdete tým odborníků sestavený z lékařů, optiků, optometristů a oftalmologických sester. Všichni do jednoho mají za cíl pečovat o váš zrak, předcházet méně vážným i závažným zrakovým vadám, řešit problémy a nebo jen udržet vidění na stejné úrovni a zabránit zhoršení. Kromě toho, že se soustředí na prevenci, léčbu a podporu vašeho zraku, zabývají se také řešením estetických problémů. Těmi mohou být například bradavice, převislá oční víčka, povislé koutky úst…

Svou činnost rozšířili také o provozování volnočasových aktivit, a to jak pro děti, tak pro dospělé se zrakovým handicapem nebo bez něj. Organizují tábory, běžecké závody a různá cvičení. Podařilo se jim založit nadační fond Zlatá Andělka, přes který mohou podporovat aktivní pacienty a neziskové organizace.

Poté, co nám přiblížili práci v očním centru, ochotně zodpověděli i dotazy přítomných. Máme radost, že beseda proběhla ve velmi přátelské atmosféře, a že přinesla všem zúčastněným nové a zcela jistě zajímavé informace.

 

 

 

 

 

 

 


Obrázky