Návštěva výstavy SOLO v Lipníku

Publikováno 29.11.2018 13:59 Odbočka Přerov


Obrázek
Výstava byla velmi zajímavá. Následovala procházka městem. Počasí bylo mrazivé, a tak jsme uvítali sladký oběd v cukrárně U Němečků na náměstí, kde máme umístěnou maketu psa s pokladničkou. Paní majitelce jsme poděkovali za ochotu k připojení ke sbírce, zakoupili sladké občerstvení a kávu, popovídali si s účastníky výletu. Už teď se těšíme na jarní výlety.

pracovníci odbočky

Více informací k výstavě

Zápalkové etikety, ale i dva původní stroje ze sušické sirkárny a řadu zajímavých dokumentů mohou zhlédnout návštěvníci výstavy s názvem Oheň v domácnosti - 110 let od založení sirkárny v Lipníku nad Bečvou.
Návštěvníci se budou moci pokochat řadou originálů i kopií dobových fotografií, plánů a archiválií, přečíst si informace o historii podniku, prohlédnout zápalkové etikety od poloviny padesátých do poloviny osmdesátých let a zápalkové krabičky z Lipníku, Sušice i celé řady zemí světa.

Výstavu doplňují různé předměty, jež se zápalkami nějak souvisí - například sirníky, zapalovače, škrtadla, křesadla, nebo které ke své funkci potřebovaly oheň a byly používány v domácnostech - topidla, ohřívadla, svítidla, vařiče a sporáky. K nejzajímavějším exponátům patří i dva původní sirkařské „stroje“ ze sušické sirkárny.

(Zdroj: https://hranicky.denik.cz/zpravy_region/historii-sirkarny-v-lipniku-priblizi-zajimava-vystava-20181004.html)

Obrázky